Nur Centel

Nur Centel Erzurum'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Almanya’da Goethe Enstitüsüne ve Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim görmüştür. Atatürk Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesinde bir süre asistan olarak görev yapmıştır. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hazırlamış olduğu tezi ile hukuk doktoru unvanını almıştır. 1989 yılında ceza hukuku doçenti, 1996 yılında profesör olmuştur. Nur Centel Kitapları
0 kişi
"Kişilere Karşı İşlenen Suçlar" konulu çalışma kapsamında Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89), Şerefe Karşı Suçlar (TCK m.125-130) ile Malvarlığına Kar...
%15 87,50 ₺ 74,38 ₺
0 kişi
*Genel Bilgiler ve Şemalarla Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü *Pratik Çalışma Dersleri İçin Örnek Olaylar ve Kararlar *Ceza Muhakemesi Hukuku Cevap Anahtarlı Sınav Soru Örnekleri *Ceza Muhakemesini Sorular...
%15 108,00 ₺ 91,80 ₺
0 kişi
*Ceza Hukukunda Karar İncelemesi *Ceza Hukukunda Olay Çözümü *Sınav Sorularından Örnekler *Ceza Hukuku Genel Hükümler Final-Final Mazeret-Bütünleme Problem Soruları Örnek Cevap Anahtarları *Ceza H...
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Konuları Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi Ceza Muhakemesinde Kavuşturma Evresi Kanun Yolları Anayasadaki Temel Hak ve Özgürlük...
%15 149,50 ₺ 127,08 ₺
%15 78,00 ₺ 66,30 ₺
0 kişi
Bu derlemede, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Yürürlük Kanunları, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Polis...
%15 59,50 ₺ 50,58 ₺
Tükendi
0 kişi
*Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları *Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi *Ceza Muhakemesinde Kavuşturma Evresi *Kanun Yolları *Anayasadaki Temel Hak ve Özgür...
%15 118,52 ₺ 100,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu içeriğiyle kitap, hakimlik, avukatlık veya diğer alanların sınavlarına hazırlanan okuyuculara kolaylık sağlayacak niteliktedir. Söz konusu meslek sınavlarında sorulan sorular incelendiğinde, bunlar...
%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
Tükendi
0 kişi
*Giriş *Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları ve Yorum *Ceza Muhakemesi Yasalarının Zaman Yönünden Uygulanması *Ceza Muhakemesi Yasalarının Yer ve Kişi Yönünden Uygulanması *Soruşturma Evresinin İşlevi...
%15 85,65 ₺ 72,80 ₺
Tükendi
0 kişi
*Genel Bilgiler ve Şemalarla Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü *Pratik Çalışma Dersleri için Örnek Olaylar ve Kararlar *Çözümlü Olaylar Örnekleri *Ceza Muhakemesi Hukuku Cevap Anahtarlı Sınav Soru Örnekleri...
%15 62,96 ₺ 53,52 ₺
Tükendi
%15 41,67 ₺ 35,42 ₺
Tükendi
0 kişi
*Giriş *Hayata Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri *Kasten Öldürme *İhmali Davranışla Kasten Öldürme *İntihara Yönlendirme *Taksirle Öldürme *Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri *...
%15 60,19 ₺ 51,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Mevzuatta sık sık yapılan değişiklikler kitabın da kısa aralıklarla yenilenmesini gündeme getirmektedir. Bu durum sürekli yoğun çalışmayı gerektirmekle birlikte, bu süreci kitaba mevzuat değişikliğini...
%15 89,50 ₺ 76,08 ₺
Tükendi
%15 45,37 ₺ 38,56 ₺
Tükendi
0 kişi
*Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları *Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi *Ceza Muhakemesinde Kavuşturma Evresi *Kanun Yolları *Anayasadaki Temel Hak ve Ö...
%15 149,50 ₺ 127,08 ₺