Nuray Ekşi

Nuray Ekşi 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 

1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1995 yılında doktor, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanını almıştır. TÜBA’dan aldığı burslarla yurt dışında araştırmalar yapmış ve bilimsel toplantılara katılmıştır. Yazar birçok akademik dergide hakem, yayın kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından beri yayımlanmakta olan UTTDER-Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisinin kurucusu ve genel editörüdür.Nuray Ekşi Kitapları
0 kişi
*Genel Olarak İdari Gözetim*Anayasamzda ve Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Antlaşmalarda İdari Gözetim*Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Yürürlüğe Girene Kadar Olan Dönemde İdari Gözeti...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
Genel Olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma KanunuYabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Kapsamı, Temel İlkeleri ve Bu Kanunla Getirilen YeniliklerYabancıların Türkiye'ye Girişi, Giriş Yasağı...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
*Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun *Vasiyetnamenin Şekline Uygulanacak Hukuk *Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesi *Ülkelerarası Evlat Edinme *Uluslararası Çocuk Kaçırma *Sını...
%15 88,00 ₺ 74,80 ₺
0 kişi
Milletlerarası Ticari SözleşmelerMilletlerarası Eşya TaşımaMilletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm YollarıMilletlerarası Ticarette Kullanılan Teslim ŞekilleriKambiyo MevzuatıMilletlerarası Ticaret...
%15 39,50 ₺ 33,58 ₺
0 kişi
Genel Olarak Kurumsal Tahkim Ve Kurumsal Tahkim TürleriZorunlu Tahkim Merkezleri Ve İdari Kurullarİhtiyari Kurumsal TahkimÜniversitelere Bağlı Tahkim Merkezleri Ve Kendisine Münhasır Yapısı Olan Sigor...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Yabancı Mahkeme Kararlarının tanınması ve Tenfizinin Hukuki Dayanakları* Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna Göre Tanıma ve Tenfiz Usulü* Tanımanın ve Tenfizin Önşartları* Tanıman...
%15 145,00 ₺ 123,25 ₺
0 kişi
Milletlerarası Özel Hukuk 2 Pratik Çalışma Kitabı'nda, vatandaşlık ve yabancılar hukukuna ilişkin Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay tarafından verilen kararlardan bir kısmı seçilmiş; konularına...
%15 128,00 ₺ 108,80 ₺
0 kişi
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile Tanıma Tenfize İlişkin Hükümler İçeren Başlıca Yasal Düzenlemeler * Vasiyetnamenin Şekline Uygulanacak Hukuk * Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi...
%15 149,50 ₺ 127,08 ₺
0 kişi
- Milletlerarası Ticari Sözleşmeler- Milletlerarası Eşya Taşıma- Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları- Milletlerarası Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri- Kambiyo Mevzuatı- Milletlera...
%15 125,00 ₺ 106,25 ₺
0 kişi
GirişCovid-19 Sebebiyle Alınan İdari Önlemler ve Yapılan Yasal Düzenlemeler Covid-19’un Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Ortaya Çıkardığı Temel Sorunlar Covid-19’un Tahkim Yargılamalarına Etkisi ve...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde, mülteci ve sığınmacılar tarafından Türkiye aleyhine açılan davalarda verilen kararlar üç ayrı kitapta toplanmıştır. İlk olarak, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdo...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
*Giriş *Türkiye Tarafından Yapılan İki Taraflı Geri Kabul Antlaşmaları *Türkiye Avrupa Birliği Geri Kabul Antlaşmasının Hazırlık Süreci ve Antlaşmanın Yapılmasına Etki Eden Faktörler *Türkiye Avrupa B...
%15 36,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, sığınmacılar tarafından Türkiye aleyhine açılan dört ayrı davayı aynı gün karara bağlamıştır. ... (B)u kitabımızda, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından 13 Nisan 2...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 407-444. maddeleri tahkimi düzenlemektedir. HMK, kısa bir süre önce yürürlüğe girmesine rağmen 407-444. maddelerine ilişki...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Genel Olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Kapsamı, Temel İlkeleri ve Bu Kanunla Getirilen Yenilikler Yabancıların Türkiye'ye Girişi, Giriş Y...
%15 32,41 ₺ 27,55 ₺
0 kişi
Çalışma, spor tahkim hukuku ile sınırlıdır. Çalışmanın birinci bölümünde spor hukukunun tanımı, kapsamı, spor hukukunun diğer hukuk dallarıyla olan bağlantısı ile spora ilişkin uyuşmazlıklar ve bu uyu...
%15 52,50 ₺ 44,63 ₺
0 kişi
Türk mevzuatında son yıllarda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen değişiklik çalışmaları vatandaşlık hukuku ve yabancıların taşınmaz mal edinmesi alanlarında da etkisini göstermiştir. 12.6.2009 tarihin...
%15 20,37 ₺ 17,31 ₺
0 kişi
Cemaat vakıfları, azınlık vakıfları, gayrimüslim vakıflar ya da diyanî vakıflar olarak adlandırılan müesseseler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişah fermanları ile kurulmuştur. Bu müesseseleri kur...
%15 42,50 ₺ 36,13 ₺
0 kişi
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İltica Kanunu Taslağı' üzerindeki çalışmalara hız kazandırılmıştır. İltica Kanunu Taslağı, henüz kamuoyuna duyurulmamış olmakla berber taslak üzerindeki çalış...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺