Nurer UğurluNurer Uğurlu, Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Adriyatik’ten Çin Denizi’ne İlk Türkler, Atatürk ve Türk Devrimi, Dersim 1937 Seyit Rıza İsyanı, Divan Bahçesi, Folklor Ve Etnografya Halk Türkülerimiz, Folklor ve Etnografya Aşk Türkülerimiz olarak sayılabilir.

Nurer Uğurlu kitapları; Broy Yayınları, Örgün Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Nurer Uğurlu tarafından yazılan son kitap "Günümüz Şaman Türkleri", Örgün Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Nurer Uğurlu Kitapları
0 kişi
Avrupa'da gelişen siyasal ve sosyal değişimi anlatan denemeler.
%28 7,41 ₺ 5,34 ₺
Tükendi
0 kişi
"İkbal Kahvesi" Orhan Kemal’in hayat hikayesidir. Orhan Kemal’in arkadaşı Nurer Uğurlu, onun baba ocağından hayata atılışına, ekmek kavgasından ünlü bir yazar olana dek geçirdiği acı ve sevinçli yılla...
25,46 ₺
Tükendi
41,67 ₺
Tükendi
22,22 ₺
Tükendi
23,15 ₺
Tükendi
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Doğduğum, büyüdüğüm ve her zaman özlem duyduğum Adana’dan; Mersin, Çukurova ve Toroslardan toplamaya başladığım (1956) bu türküler derlemesini, daha sonra bütün Türkiye’ye ve Türkiye dışındaki Türk dü...
32,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Celse başladı. Ben korkuyorum. diyorum. Bunlar ile karşılaşmaktan, müzakereden fena çekiniyorum. Beş on gün müşahede ile geçirdim. Şahısları birer birer tetkik ettim. Bana cesaret geldi. Doğrusu evve...
27,78 ₺
Tükendi
41,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Roman tadında okunacak gerçek aşk hikayeleri... Ben, insanın her keresinde görüp göremeyeceğinden biraz daha kuşkulanarak bir sonraki baharı beklediği çağa eriştim. İnsan yaşlandıkça zamanın akışı de...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Sürgün Kırım Türkleri"nin anayurtlarına dönüşüne Türkiye Cumhuriyeti’nin maddî ve manevî yardım ve katkılarını anlatıyor (1944-1995). Kırım Türkleri, İkinci Dünya Sa...
30,09 ₺
Tükendi
32,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta, dün olduğu gibi bugün de dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk kavimleri anlatılmıştır. Bu kavimlerin insanlık tarihine katkıları sürekli ve kalıcı nitelikte olmuştur. Bu nedenle insanlı...
30,09 ₺
Tükendi
0 kişi
Lozan'a gidecek murahhaslar heyetimize benim başkanlık etmemi istiyorlardı. Ben ise, karşımıza gelecek olan devletlerin murahhas heyetlerine hariciye vekilleri başkanlık ettiğinden, bizim de aynı şeki...
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkler, tarihin en eski, sürekli kavimlerinden biridir. Dört bin yılı aşkın geçmişleriyle Türkler, Asya, Avrupa ve Afrika topraklarına yayılmış, büyük ve kalabalık bir ulustur. Türklerin tarihin çok...
16,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Çerkez Ethem ve kuvvetlerinin, Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, düzenli ordu birlikleri kurulmadan önce, yurt savunmasına önemli katkıları olduğu tartışmasız bir gerçektir. Onun, Yunan orduları karşısı...
20,83 ₺