Nurullah Çetin

Nurullah Çetin, 2 Mart 1964 yılında Kütahya’ya bağlı Simav ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Simav’da orta öğrenimini ise Manisa’da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bitirdi. 1998 yılında aynı bölümde yardımcı doçent olarak atandı. Ardından Londra Üniversitesine bağlı School of Oriental and African Studies (SOAS) de Erasmus öğrencisi olarak gitti. Ardından aynı üniversiteye misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Şu anda Prof. Dr. Unvanına sahip olan yazar halen öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Nurullah Çetin Kitapları
0 kişi
Edebiyat İncelemeleri Bütün Eserleri 5Akçağ Yayınları - Ders Kitapları
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Şiir İncelemeleri Bütün Eserleri 6 Akçağ Yayınları - Ders Kitapları
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Yeni Türk şiirinin serüveni, Tanzimat’tan bu yana dergiler, mecmualar, temalar, idealler, gruplar, poetik duruşlar, özgün tavırlar çevresinde öbeklenmiş yüzlerce şairin kaderiyle örülmüştür. Her türlü...
%12 43,00 ₺ 37,84 ₺
0 kişi
Türk hikayesi oldukça zengin bir birikime ve değere sahiptir. Bu kitapta hem hikâye türü ile ilgili kuramsal bilgi verilmiş hem de seçilen 32 Türk hikâyesi yeni bir yöntemle tahlil edilmiştir.
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Hayat yaşanıp gidiyor. Her gün insanlar arasında önemli-önemsiz, küçük-büyük, trajik-komik sayısız olaylar cereyan ediyor ve sayısız insan, hayat tasarımları kurguluyor. Tarihsel akış içinde olup bite...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
1 kişi
Bu eserde Tanzimat’tan günümüze kadarki süreçte seçilen bazı önemli Türk romanı metinleri, bilimsel bir inceleme ve tahlil yönetimine bağlı kalınarak çözümlendi. Edebî metinler çözümlenmeye, yorumlanm...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Eğitim Fakülteleri İçin Yeni Türk Edebiyatı –1 adlı kitabımız, YÖK’ün Eğitim Fakültelerinde okutulmakta olan Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı /...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Eğitim Fakülteleri İçin Yeni Türk Edebiyatı –II adlı kitabımız, YÖK’ün Eğitim Fakültelerinde okutulmakta olan Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı /...
%8 37,00 ₺ 34,04 ₺
0 kişi
Edward Said’e göre Doğu, Avrupa’nın en köklü, en büyük ve en zengin sömürgelerinin mekânı, dillerinin ve uygarlıklarının kaynağı, kültürel rakibi ve en derin, en sık tekrarlanan “Öteki” imgelerinden b...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Kültür emperyalizmi, bir devletin ya da bir topluluğun kendi kültürünü, sanatını, edebiyatını, yaşama tarzını, esir alıp köleleştirmek istediği başka bir millete propagandayla, teşvikle, özendirerek,...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Cengiz Aytmatov romanları, hikâyeleri ve yaşamıyla kültür tarihimize büyük hizmetleri olan bir şahsiyettir. Sözlü halk ürünlerinden yola çıkarak yerelden evrensele uzanan Aytmatov, dünyanın her yerind...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Kar MusikileriBin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu;Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu;Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı,Bir erganun ahengi yayılm...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Türk edebiyatı dünya edebiyatları içinde en zengin olanlarından biridir. Bizim edebiyatımız, şekil ve madde değil, büyük ölçüde gönül edebiyatıdır. Bu eserde seçtiğim bazı edebî metinler üzerinden Tür...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Bu kitapta kutlu Millî Mücadelemiz döneminde İstiklal Marşımızın her mısraının anlamına uygun, gerçekten yaşanmış olaylar değişik kaynaklardan derlendi ve her mısraın altına konuldu. Böylece Mehmet Ak...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Kaç mevsim bekleyim daha kapında,Ayağımda zincir, boynumda kement?Beni de, piştiğin bela kabında,O kadar kaynat ki, buhara bezet! Bekletme Yunusum, bozuldu bağlar,Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar;Ve...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Ulu rüzgarlar esmedikçe Yaşamak uyumak gibi. Kişi ne zaman dinç Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi. Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik Ekmek olmak içi...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Türk edebiyatı, hem nazım hem de nesir türleri bakımından oldukça zengindir. Bu bağlamda nesir türlerinden roman, hikaye, eleştiri ve tiyatro gibi türler üzerine oldukça fazla çalışma yapılmış olmasın...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Nevruz’a İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit işe gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme; Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek. -Meh...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Arap harfli Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bazı eserler yeni Türk harflerine aktarılırken ortaya çıkan okuma yanlışlarını göstermiştim. Bunlara başka bazı eser eleştirilerini de ilave ederek böyle bir k...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Akıncılar Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle... Şimşek gibi bir semte...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺