O. Gökhan AntalyaO. Gökhan Antalya, Akademik, Diğer Kategoriler, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu TMK, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Hukuk Teorisi Cilt I, Medeni Hukuk-Ciltli, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni olarak sayılabilir.

O. Gökhan Antalya kitapları; Aristo Hukuk Yayınevi, Beta Yayınevi, Seçkin Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
O. Gökhan Antalya tarafından yazılan son kitap "Medeni Hukuk-Ciltli", Seçkin Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

O. Gökhan Antalya Kitapları
0 kişi
Tapu sicili TMK'nun dördüncü kitabının üçüncü kısım ikinci bölümde 997 ile 1026 ncı maddeler arasında düzenlenmiştir.Bu çalışmadaki amaç öncelikle hukuk fakültesi öğrencileri olmak üzere öğrenciler, h...
52,00 ₺
0 kişi
Borçlar Hukuku Genel Hükümler serisinin 3. Cildi olan bu kitapta "Borçların İfası" ve "Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları" incelenmiş. Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu olan bu serinin ilk cildin...
119,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Hukuk teorisinin ayrı bir temel disiplin olarak incelenmesi mukayeseli hukukta son yıllarda gerçekleştirilmektedir. Türk hukukunda ise hukuk teorisi, hukuk felsefesinin veya hukuk metodolojisinin için...
%25 84,90 ₺ 63,68 ₺
Tükendi
0 kişi
"Medeni Hukuk Giriş, Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri" isimli kitabımızda, Türk Medeni Kanunu'nun Temel Kavramları ile Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümlerini ele alıp, kıymetli okuyucuların istif...
%25 89,90 ₺ 67,43 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, TMK'nun dördüncü kitabının üçüncü kısmında, 973 ile 996 ncı maddeleri arasında düzenlenen zilyetliği ele almaktadır.Çalışmada, zilyetlik, zilyetlik çeşitleri, zilyetliğin kazanılması ve kayb...
63,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir yandan öğrencinin kaynak ve kitap ihtiyacını sağlamayı, diğer yandan doktrin ve uygulama için TMK m.1/son fıkrada ifade edilen bilimsel yardımcı kaynak olmayı amaçlayan eserin birinci cildinde Eşy...
42,00 ₺
Tükendi
%15 41,67 ₺ 35,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Sunuşlu, genel ve madde gerekçeli, Adalet Komisyonu Raporu ve Tbmm tutanakları ile kaynak ve ilgili kanun maddesi, Yibk. ve Bge. Atıflı 6048 Türk Borçlar Kanunu.“Türk Borçlar Kanunu“ (TBK.) mevzuatı i...
%15 32,41 ₺ 27,55 ₺
Tükendi
%15 54,63 ₺ 46,44 ₺
Tükendi
0 kişi
57. Hükümetin Adalet bakanlığına Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, 55. Hükümet döneminde hazırlanan Türk Medeni Kanunu Tasarısını yeniden hükümete sunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkini sağl...
%15 36,57 ₺ 31,08 ₺