Ömer Çaha

Ömer Çaha 1964 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 

1993 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Alanında doktora eğitimini tamamlamış ve sonrasında doçentlik ünvanını almıştır. 1990 yılında Başbakanlıkta çalışmaya başlayan yazar sonra ki yıllarda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde araştırma görevli olarak çalışmıştır. Çeşitli konularda yazmış olduğu makaleleri yayımlanmıştır. 

Araştırma - İnceleme, Din Felsefesi, Edebiyat kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Ömer Çaha Kitapları
0 kişi
Kendisine faydası olamayan insanın ailesine milletine ve nihayetinden insanlı ğa da faydası yoktur. Kendisine fayda sağlamayan bîr milletin insanh ğa sağlayabileceği hiçbir fayda da olamaz. Bugün insa...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Bu kitapta konunun uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Çaha, demokrasi, cumhuriyet gibi devlet düzenlerinin hayata geçtiği Antik Yunan’dan başlayarak yirminci yüzyılın sonuna kadar ortaya çıkıp gelişen siyasi...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Türkiye'de Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler ismiyle kitaplaşan bu çalışma bir kısmı Türkiye genelinde, bir kısmı da lokal düzeyde gerçekleştirilmiş olan bir dizi ampirik araştırmanın yanı sıra lit...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Geçtiğimiz yüzyıllar, ulusların ve ulus devletlerin tarih sahnesine çıktığı ve geliştiği dönemlerdi. Modernleşme süreciyle birlikte her tür grup ve lokal aidiyet ve kimlik ulus devletin himayesinde ul...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
İdeolojiler bir anlayışa göre sosyalist rejimlerin çöküşüyle birlikte bitti. Bir anlayışa göre ise ideoloji hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacak, bizimle birlikte hep var olmaya devam edecektir. Birin...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
“İnsan, kendinden uzaklaşınca başka türlü bencil olurmuş Mikie. Kendi beninden ayrılan insanın kalıbına başkasının beni yerleşir; hem de binlerce açgözlü muhteris insanın beni. Hizmet dediğimiz şey,...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Bir Türk kaptanın aşkla dolu serüvenine odaklanan bu roman, farklı kültürlerden pratikler sunmakta, okuyucuyu bilinenin ötesine götürerek görünen gerçeklerin arkasında nelerin gizlendiğini görmemizi s...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
1980’lerin sonunda Doğu ve Orta Avrupa ülkelerindeki sosyalist rejimlerin demokrasiye dönüşünde aktif rol oynayan sivil toplum örgütleri, insan hakları, demokratik katılım, şeffaf yönetim gibi değerle...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Ömer Çaha, Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2004-2...
%16 20,37 ₺ 17,11 ₺
%16 11,00 ₺ 9,24 ₺
0 kişi
Fransa’da 2004 yılında başörtüsünü yasaklayan yasayla birlikte Fransız laisizmi bir kez daha araştırmacıların, akademisyenlerin ve medyanın ilgi odağı olmaya başladı. Aslında başörtüsü sorunu, bir yan...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Açık toplum, toplumun yaygın katılımına açık olan, toplumsal talepleri göz önünde bulunduran, toplumuna hesap veren, politikalarını herkesin görebileceği şeffaflıkta formüle eden, hukukun üstünlüğü al...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Bir sosyologun gezi notlarından oluşan Seyyah ve Derviş, “gittim, gezdim, gördüm” tarzında bir seyahatnameden çok bir anlama çabası, bir sorgulama, bir muhakeme, bir analiz koyuyor önümüze. Çünkü yaza...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Siyaset bilimi profesörü olan Ömer Çaha, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ndeki mezuniyetinin ardından Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmaların...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Aşk ve ölüm, hayatımızın vazgeçilmez iki gerçeği. Aşk, aldığımız nefesin iksiri, kuvveti, kudreti değil yalnızca; hayatın kendisi. Hayat bir aşk ürünü değil mi? Kışta kuruyup giden çiçekler, yapraklar...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Demokrasi nedir; hangi değerleri kapsar? Demokratik bir toplumun vaz geçilmez değerleri nelerdir? Demokrasi bir yaşam biçimi midir, yoksa asgari değerler etrafında barış içinde bir arada yaşamayı mümk...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
Tükendi
0 kişi
Her metnin kendine göre bir yazım kuralı ve kaidesi vardır. Sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde hazırlanan tezlerin yazımında da uyulması gereken temel kriterler mevcuttur. Sos...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Aşkın Devletten Sivil Topluma, Türkçede sivil toplumla ilgili yazılmış en kapsamlı çalışma olup dünyada ve Türkiye'de sivil toplumun izini sürmektedir. On dokuzuncu yüzyılda revaçta olan aşkın devlet...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
Tükendi
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Kamusal alan, sivil toplum, cumhuriyet, demokrasi, laiklik gibi terimler günümüz sosyal ve siyasal hayatının başat unsurlarını teşkil etmekte. Fakat bu kavramları gerçek anlamlarında mı kullanıyoruz,...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺