Ömer Hakan ÖzalpÖmer Hakan Özalp, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Elbistanlı Nakiboğlu Kadı Mustafa Kamil Efendi, Erzurumlu Yeşilzade Mehmed Salih Efendi, Mehmed Ubeydullah Efendi, Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Makaleler, Rızaeddin Bin Fahreddin, Sevenlerin Kalbinden Cemil Çiftçi olarak sayılabilir.

Ömer Hakan Özalp kitapları; Dergah Yayınları, İşaret Yayınları, Kitabevi Yayınları, Özgü Yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ömer Hakan Özalp tarafından yazılan son kitap "İstanbul'dan Bağdat'a Mektuplarla Bir Anadolu ve Ortadoğu Seyahati 1892", İşaret Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ömer Hakan Özalp Kitapları
0 kişi
Türkiye’de yetişmiş tarihçilerin en büyüklerinden birisi olan Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın hayatı ve makaleleri bu çalışmada bir araya getirilerek araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Türk t...
%10 64,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Sevenlerin Kalbinden Cemil Çiftçi Bir Cemil Adam
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Alah’ın "el-alîm" olması insanın ilim sahibi olması gerektiğinin açık ifadesidir. Kur’ân-ı kerîm’de cenab-ı hakkın kullarından dua formunda istediği "de ki ya rabbi ilmimi arttır" şeklinde formüle edi...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Yalnız İslâmcı değil, biraz da Türkçü... Kendi deyimiyle "Evvelen bir müslüman, sonra bir Türk, daha sonra bir Osmanlı!.."Sarık-mağlahtan silindir şapkaya ekzantrik giysiler... Serserilerle yoldaşlıkt...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Toplum ve milletlerin ölümleri hakkında külli bir kaide vardır. Bu da, büyük bir milletin ölmesiyle, yerine başka bir genç milletin çıkarak hüküm sürmeye başlamasıdır. Yaşlı bir millet ölüm döşeğine d...
%25 31,48 ₺ 23,61 ₺
Tükendi
0 kişi
1.TBMM Erzurum milletvekili Yeşilzâde Salih Efendi 1874’de Erzurum’da dünyaya geldi. Erzurum Mülkiye Rüşdiyesi’ni bitirdi. Özel dersler aldı. Dar’ul Muallim’den mezun oldu. Haşiizâde Şeyh Ali Rıza Efe...
%25 20,37 ₺ 15,28 ₺
Tükendi
0 kişi
Geride bıraktığımız yüzyılda, Batılı devletler; bencillik, çıkarcılık, gurur, gücüne olan aşırı tutku gibi sebeplerle, bütün bir dünyanın ateşler içinde kavrulmasına, milyonlarca insanın ölümüne, ülke...
%15 37,04 ₺ 31,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazarının tabiriyle bir “milli seyahat” olan elinizdeki eser, ismi mahfuz bir devlet görevlisi ya da gazeteci tarafından 1892 yılının Mayıs-Aralık aylarında İstanbul'dan başlayıp Bağdat'a kadar kara,...
%15 27,78 ₺ 23,61 ₺