Ömer Hayyam

Ömer Hayyam gerçek ismi Giyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyamdır. 18 Mayıs 1048 yılında İran Nişabur’da doğmuştur.

Ömer Hayyam’ın babası çadırcıdır bundan dolayı acem dilince çadırcı anlamına gelen Hayyam ismini vermişlerdir.

Yaşadığı dönemin bilginlerinden olan Ömer Hayyam metafizik, felsefe, matematik, fizik ve astronomi ile ilgilenmiş edebiyat alanında şiirleri ile tanınmıştır.

Dönemindeki birçok ünlünün doğum gününün bilinmemesinin aksine Ömer Hayyam’ın bilinmesinin nedeni takvim alanında da uzman olmasından kaynaklanmaktadır. Celali takviminde imzası vardır. 

Ömer Hayyam’ın yaşadığı dönemin iki ismi olan Alamut Kalesinin lideri Hasan Sabbah ve Selçuklu Devlerinin veziri Nizamülmülk ile aynı medresede eğitim almıştır. İkisinin arasındaki düşmanlığa rağmen her ikisi ile de arkadaşlığını sürdürmüştür.

Bu bilgi Amin Maalouf’un eserinde yer almaktadır. Doğruluğu tartışılabilir elbette.

Ömer Hayyam Horasanın Dahisi, İran’ın filozofu gibi isimlerle anılan ortaçağın en dikkat çekici ismi Binom açılımını kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmiştir.

Matematik alanında başarılı bilim adamı olan Hayyam üçüncü derece bilinmeyen denklemler ile ilgili kaleme aldığı eseri günümüzde hala kaynak olarak kullanılmaktadır.

Matematikte herkesin bildiği X ifadesinin doğmasını sağlamıştır. Orta doğuda İbn-i Sina’dan sonra yetiştirdiği en büyük bilgidir.

Selçuklu Sultanı Melikşah ve Karahanlı Sultanı Şemsülmülk Nasr ile iyi ilişkiler kurmuştur. Yaşadığı dönemin tüm bilgilerini öğrenmiş olan Hayyam İlahiyat, astronomi, fizik alanında akıl yürüterek yeni şeyler katmaya çalışmıştır.

Doğu edebiyatının rubai türünün kurcusudur. Kolay ve anlaşılır bir dille yazdığı rubaileri günümüze kadar damga vurmayı başarmıştır.

Rubailerinin sayısı konusunda net bir bilgi olmazken bahsedilen birçok rubainin ona ait olmadığı da söylenmektedir.

Rubailer düşünsel ağırlıklı konuları işlemektedir. Aruz ölçüsünün kurallarına göre yazılan dörtlüklerdir. Döneminin en büyük rubai şairi Ömer Hayyam Cumhuriyet döneminin ise Yahya Kemal Beyatlı olmuştur.

Açık görüşlü olan Ömer Hayyam döneminde yazdığı Rubaileri yüzünden birçok suçlamaya maruz kalsa da bu suçlamalar gerçeği yansıtmaz. Kendisini dinsizlikle suçlayan kişilere rubaileri ile cevap vermiş büyük bir bilgindir.

Bilime çok düşkün olan Hayyam bu nedenden dolayı dinsiz olarak anılmış astronomi alanında kurduğu rasathanesi yıkılmıştır.

Bu olaydan sonra Ömer Hayyam hayata küsmüş düşüncelerini dörtlükleri ile açıkça dile getirmiştir. Yaptığı çalışmalar ile bilime oldukça fazla katkı sunan Ömer Hayyam 4 Aralık 1131 yılında yaşama veda etmiştir.Ömer Hayyam Kitapları
2 kişi
Ömer Hayyam: Doğum ve ölüm tarihleri çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterse de, 11. yüzyılın ortalarında doğduğu, 12. yüzyılın ilk çeyreği civarında öldüğü kabul edilen İranlı şair, felsefeci ve b...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Ya gül mevsimi, ya ırmak boyu henüz vakit erken Bir huriye benzer iki genç bizle yerken, içerken Böyle zamanlarda şarap sun, içti mi eğer insan; Kopmuştur bir anda o mescit ve kilise ikisinden.
%32 24,07 ₺ 16,37 ₺
0 kişi
Ömer Hayyam: Doğum ve ölüm tarihleri çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterse de, 11. yüzyılın ortalarında doğduğu, 12. yüzyılın ilk çeyreği civarında öldüğü kabul edilen İranlı şair, felsefeci ve b...
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
%10 8,33 ₺ 7,50 ₺
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Min ew rubaiyen ku di nusxeyen heri kevin de cih girtine wek terazi u pivan bikar anin u ji gellek rubaiyen ku bi Xeyyam ten nisbetkirin, peşi hezar ü dused rubai neqandin u ew ji hurehur nejing kirin...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Here is Edward FitzGerald’s original translation of the Rubaiyat, the collection of poems attributed to the Persian astronomer and mathematician, Omar Khayyam. FitzGerald’s distinctive version (1859),...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Hayyam devrinin matematik ve astronomi bilginidir. Fakat ona sevgim, astronomi bilgisinden kaynaklanmıyor. Hayyam çok güzel Farsça rubailer söylemiş. Ona sevgim şiirinden de kaynaklanmıyor. Hayyam, bi...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Kitap Tanıtım Yazısı : Akılla bir konuşmam oldu dün gece;Sana soracaklarım var, dedim;Sen ki her bilginin temelisin,Bana yol göstermelisin.Yaşamaktan bezdim, ne yapsam?Birkaç yıl daha katlan, dedi.Ned...
%45 13,00 ₺ 7,15 ₺
0 kişi
Ömer Hayyam, 1048 ila 1131 yılları arasında yaşamış İranlı şair, felsefeci ve matematikçi. Günümüzde ise daha çok “rübai” türünün yaratıcısı olarak tanınan Hayyam’ın, kadın, cennet, dünya, varoluş, aş...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
%38 15,74 ₺ 9,76 ₺
Tükendi
0 kişi
Hayyamın rubailerinde; dünya, varoluş, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insana ilişkin konularda özgür ve sınır tanımaz bir şekilde akıl yürüttüğü görülmektedir. Bunu yaparken d...
%30 5,56 ₺ 3,89 ₺
Tükendi
%30 3,24 ₺ 2,27 ₺
Tükendi
0 kişi
Şarap sonsuz hayat kaynağıdir, iç;Gençlik sevincinin pınarıdır, iç;Gamı yakar eritir ateş gibi,Sağlık sularından şifalıdır, iç.Can bir şaraptır, insan onun destisi;Beden bir ney gibidir, kan o neyin s...
%22 8,33 ₺ 6,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Ömer Hayyam rubailerinde yaşadığı zamanda olan haksızlıkları, saçmalıkları alaylı, ince bir dille anlatmıştır. Dörtlüklerinde dünya, şarap, aşk, insan hayatı, yaşama sevinci ve bulunduğumuz dünyanın t...
%35 18,52 ₺ 12,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Mal mülk düşkünleri rahat yüzü göremezler, Bin bir derde düşer, canlarından bezerler. Öyleyken, ne tuhaftır, yine de övünür, Onlar gibi olmayana adam demezler. İçin temiz olmadıktan sonra, Hacı hoca o...
%25 10,19 ₺ 7,64 ₺