Ömer Nasuhi Bilmen

Ömer Nasuhi Bilmen, 1883 yılında Salahar Köyü / Erzurum da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi (hocası) ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi'nin koruması altına girer.

Amcasının da vefatından sonra 1908 yılında İstanbul'a giderek derslerine devam eder ve Fatih Medresesi hocalarından Tokatlı Şakir Efendi'den diplomasını alır.

Açıklanan sınavı kazanır ve 1912 yılında dersiamlık (medrese hocalığı) diplomasını alır. Arapça ve farsçayı çok iyi bilen Ömer Nasuhi, bu arada Fransızcayı da çeviri yapacak kadar öğrenmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen, 1912 yılında Bayezit Medresesi dersiamı olarak çalışmaya başladı. 1913 yılında Fethane-i Ali müsevvid (yazı taslaklarını hazırlayan katip) mülazımlığına atandı ve bir yıl sonra baş mülazımlığa terfi ettirildi.

1915 yılında Heyet-i Te'liffiyye üyesi olan Ömer Nasuhi Bilmen, 1916'da Mahkeme-i Temyiz Şer'iyye Dairesi mümeyyizliğine nakledildiyse de Mayıs 1920'de tekrar Hey'et-i te'lifiyye üyesi oldu.

14 Şubat 1926 yılında İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine getirildi, 16 Haziran 1943'de İstanbul Müftüsü olarak atandı. 6 Nisan 1961 yılında da emekli oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul İmam-Hatip okulunda ve Yüksek İslam enstitüsünde nazarı hukuk ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdüren Ömer Nasuhi, sekiz ciltlik Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri adlı dev eserini emekli olduktan sonra tamamlamıştır.

12 Ekim 1971 yılında İstanbul'da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde toprağa verilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen, tarafından kaleme alınan son kitap "Yüksek İslam Ahlakı" Ravza Yayınları tarafından okuyucuların beğenisine sunulmuştur.Ömer Nasuhi Bilmen Kitapları
1 kişi
Itikad, ahlak ,toplum hayatı ve diger muamelat ile ilgili yüzbinlerce hadis-i serif vardır. Islâm âlimleri bu hususta fevkalede bir gayret göstermis,dogu ve batıya yayılmıs olan mübarek hadisleri tasa...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın, bağlı bu...
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın bağlı bul...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser merhum Bilmenin İslâm akaidinin temel ilkelerini açıkladığı, İslam inanç esaslarına dair doyurucu ve güvenilir bilgiler verdiği önemli bir eseridir. Ehl-i Sünnet yoluna sadakattaki tit...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Her Müslüman için en büyük bir vecibedir ki, mensubu olduğu mukaddes İslam Dini hakkında kafi derecede bilgi sahibi olsun; bu bilgisine göre dini vazifelerini yapsın, dini hayatını tanzim etsin… Muhte...
%45 60,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Kur’ân-ı Mübîn, öyle bir belagat mûcizesidir ki onun yüksek mânâlarını, bütün hikmetlerini ve işaretlerini başka lisanlar ile tamamen ifade edebilmek gayri kabildir. Bu hususta bütün din âlimlerinin,...
%22 70,00 ₺ 54,60 ₺
%23 14,00 ₺ 10,78 ₺
0 kişi
Diyanet İşleri eski başkanlarından merhum Ömer Nasuhi Bilmen tarafından telif edilmiş olan Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu isimli eser, 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakült...
%23 34,00 ₺ 26,18 ₺
0 kişi
Peygamber Efendimizin vefatından sonra Müslümanlığın yayılıp şaşalı günlerin başlamasıyla İslâm düşmanları da İslâm’ı söndürmek için Sahabeler arasına fitne sokmak suretiyle bazı elim ve üzücü olaylar...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
İlmihaller insanların birbirlerine, topluma ve Allah Teâlâ’ya karşı olan davranışlarını, İslâm dininin açıkladığı şekilde anlatan kitaplardır. Günlük yaşantımızı ve ibadetlerimizi düzenleyen temel din...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Ömer Nasuhi Bilmen'in "Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu" adıyla telif attiği bu eser İslam Hukuku alanında Türkiye'de kaleme alınan en önemli ve en hacimli eserdir. Eserde adından da a...
%45 500,00 ₺ 275,00 ₺
0 kişi
Kelam, en genel anlamda İslam'ın inanç esaslarını akli ve nakli delillerle ispat etme çabasında olan bir ilmi disiplin şeklinde tarif edilebilir. İslam alimleri erken dönemlerden itibaren kelam ilmini...
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Bu eser iki kısımdır. Birinci kısmı Usulü Tefsir'e dairdir. Buna tefsir ilminin mukaddimesi adı da verilmektedir. Bu kısımda Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an'ın tefsirine ve her mümini az çok alakadar eden sa...
%45 120,00 ₺ 66,00 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucu! Elinizdeki bu eser, Fatih Dersiamlarından emekli Diyanet İşleri Başkanı, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, "Büyük İslam İlmihali" adlı bu kıymetli eserin sadeleştirilmesi ile meydana gel...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucu! Elinizdeki bu eser, Fatih Dersimalarından emekli Diyanet işleri reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, "Büyük İslam İlmihali" adlı bu kıymetli eserin sadeleştirilmesi ile meydana gelmi...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucu! Elinizdeki bu eser, Fatih Dersimalarından emekli Diyanet işleri reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, "Büyük İslam İlmihali" adlı bu kıymetli eserin sadeleştirilmesi ile meydana gelmi...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Bu kitap Müslümanların sahih, dosdoğru itikadlarını içermektedir. Ümmetin fertlerinin maneviyatlarını yükseltmeye hakikatleri araştırmakta bulunan genç fikirleri aydınlatmaya toplumun ruhi inançlarını...
%45 22,00 ₺ 12,10 ₺
0 kişi
Ahlak; huy, tabiat, seciye, insanın manevi nitelikleri, tutum ve davranışları gibi manalara gelir. İslam dininde Güzel Ahlak sahibi olmanın ne denli önemli olduğunu anlamak için Allah Resulü'nün şu bu...
%45 16,00 ₺ 8,80 ₺