Ömer Nasuhi Bilmen

Ömer Nasuhi Bilmen, 1883 yılında Salahar Köyü / Erzurum da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi (hocası) ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi'nin koruması altına girer.

Amcasının da vefatından sonra 1908 yılında İstanbul'a giderek derslerine devam eder ve Fatih Medresesi hocalarından Tokatlı Şakir Efendi'den diplomasını alır.

Açıklanan sınavı kazanır ve 1912 yılında dersiamlık (medrese hocalığı) diplomasını alır. Arapça ve farsçayı çok iyi bilen Ömer Nasuhi, bu arada Fransızcayı da çeviri yapacak kadar öğrenmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen, 1912 yılında Bayezit Medresesi dersiamı olarak çalışmaya başladı. 1913 yılında Fethane-i Ali müsevvid (yazı taslaklarını hazırlayan katip) mülazımlığına atandı ve bir yıl sonra baş mülazımlığa terfi ettirildi.

1915 yılında Heyet-i Te'liffiyye üyesi olan Ömer Nasuhi Bilmen, 1916'da Mahkeme-i Temyiz Şer'iyye Dairesi mümeyyizliğine nakledildiyse de Mayıs 1920'de tekrar Hey'et-i te'lifiyye üyesi oldu.

14 Şubat 1926 yılında İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine getirildi, 16 Haziran 1943'de İstanbul Müftüsü olarak atandı. 6 Nisan 1961 yılında da emekli oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul İmam-Hatip okulunda ve Yüksek İslam enstitüsünde nazarı hukuk ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdüren Ömer Nasuhi, sekiz ciltlik Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri adlı dev eserini emekli olduktan sonra tamamlamıştır.

12 Ekim 1971 yılında İstanbul'da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde toprağa verilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen, tarafından kaleme alınan son kitap "Yüksek İslam Ahlakı" Ravza Yayınları tarafından okuyucuların beğenisine sunulmuştur.Ömer Nasuhi Bilmen Kitapları
0 kişi
Malumdur ki ilmiye mesleğine giren ve müftülük,vaizlik, imamlık, hatiplik, müezzinlik, mütevellilik gibi dini idari vazifeler ile görevli olan zatların bir kısım ilimler ve fenler ile mücehhez bulunma...
%48 22,00 ₺ 11,44 ₺
0 kişi
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın, bağlı bu...
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın bağlı bul...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser merhum Bilmenin İslâm akaidinin temel ilkelerini açıkladığı, İslam inanç esaslarına dair doyurucu ve güvenilir bilgiler verdiği önemli bir eseridir. Ehl-i Sünnet yoluna sadakattaki tit...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevidir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın bağlı bu...
%23 23,15 ₺ 17,83 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucu! Elinizdeki bu eser, Fatih Dersimalarından emekli Diyanet işleri reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, "Büyük İslam İlmihali" adlı bu kıymetli eserin sadeleştirilmesi ile meydana gelmi...
%32 55,00 ₺ 37,40 ₺
0 kişi
Her Müslüman için en büyük bir vecibedir ki, mensubu olduğu mukaddes İslam Dini hakkında kafi derecede bilgi sahibi olsun; bu bilgisine göre dini vazifelerini yapsın, dini hayatını tanzim etsin… Muhte...
%48 55,00 ₺ 28,60 ₺
0 kişi
İslam dininin kapsadığı hükümler esas bakımından dört kısma ayrılır. 1- İtikada ait hükümler 2- İbadetlere ve amellere ait hükümler 3- Helal haram olan şeylere, mubah ve mekruhlara ait hükümler 4-...
35,00 ₺
0 kişi
Kur’ân-ı Mübîn, öyle bir belagat mûcizesidir ki onun yüksek mânâlarını, bütün hikmetlerini ve işaretlerini başka lisanlar ile tamamen ifade edebilmek gayri kabildir. Bu hususta bütün din âlimlerinin,...
%22 70,00 ₺ 54,60 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu eser uzun yıllar İslam'a hizmet etmiş büyük devlet Osmanlı'nın bakiyesi, sonrasında gelecek karanlık günlerin aydınlığı, ömrünü hak yolunda tüketen, ulemayı laikiyle anlayıp gereğiyle şe...
%32 75,00 ₺ 51,00 ₺
0 kişi
Ömer Nasuhi Bilmen, ülkemizin son yüzyılda yetiştirdiği en önemli alimlerden biridir. Bilmen, Osmanlı?nın son zamanlarını görmüş ve dolayısıyla geleneksel eğitim yollarından geçmiş ama aynı zamanda Cu...
%23 14,00 ₺ 10,78 ₺
0 kişi
İlmihaller insanların birbirlerine, topluma ve Allah Teâlâ’ya karşı olan davranışlarını, İslâm dininin açıkladığı şekilde anlatan kitaplardır. Günlük yaşantımızı ve ibadetlerimizi düzenleyen temel din...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Ömer Nasuhi Bilmen'in "Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu" adıyla telif attiği bu eser İslam Hukuku alanında Türkiye'de kaleme alınan en önemli ve en hacimli eserdir. Eserde adından da a...
%48 400,00 ₺ 208,00 ₺
0 kişi
Kelam, en genel anlamda İslam'ın inanç esaslarını akli ve nakli delillerle ispat etme çabasında olan bir ilmi disiplin şeklinde tarif edilebilir. İslam alimleri erken dönemlerden itibaren kelam ilmini...
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Bu eser iki kısımdır. Birinci kısmı Usulü Tefsir'e dairdir. Buna tefsir ilminin mukaddimesi adı da verilmektedir. Bu kısımda Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an'ın tefsirine ve her mümini az çok alakadar eden sa...
%48 85,00 ₺ 44,20 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucu! Elinizdeki bu eser, Fatih Dersiamlarından emekli Diyanet İşleri Başkanı, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, "Büyük İslam İlmihali" adlı bu kıymetli eserin sadeleştirilmesi ile meydana gel...
%32 24,00 ₺ 16,32 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucu! Elinizdeki bu eser, Fatih Dersimalarından emekli Diyanet işleri reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, "Büyük İslam İlmihali" adlı bu kıymetli eserin sadeleştirilmesi ile meydana gelmi...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucu! Elinizdeki bu eser, Fatih Dersimalarından emekli Diyanet işleri reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, "Büyük İslam İlmihali" adlı bu kıymetli eserin sadeleştirilmesi ile meydana gelmi...
%32 55,00 ₺ 37,40 ₺
/ 6