Ömer Özer

Ömer Özer 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik bölümünden mezun olmuş ve doktorasını tamamlamıştır. 

2005 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde doçent olan yazar sonrasında profesör ünvanını almıştır. Akademik, Araştırma - İnceleme, Araştırma & Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler kaleme almış tanınan bir yazardır. Ömer Özer Kitapları
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Bu kitabın konusunu eleştirel söylem çözümlemesi oluşturmaktadır. Eleştirel söylem çözümlemesi, alanın kurucularından Norman Fairclough’un söylem ilişkisel, Teun van Dijk’ın sosyobilişsel, Teo van Lee...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Twitter’ın kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmada iki araştırma yer almaktadır. Bunlardan biri anket uygulamasıyla, diğeri de derinlemesin...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Acaba haber, yaşamımızda ne gibi bir rol oynamaktadır? İdeolojik düzeyde bizim bilincimizi ne ölçüde belirlemektedir? Kuşkusuz, bu sorulara yanıt vermek için, haberi, söylem ve ideolojiyle birarada el...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Eğitimin her kademesinde yer alan yabancı dil dersleri, etkin bir şekilde işlenemediği ve öğrencilerin beklenen dil yeterliliklerini yeterince gösteremediği iddiası gerek akademik camiada gerekse kamu...
%8 34,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, edebi gazetecilik ve röportaj hakkındadır. Kuzey Amerika’da edebi gazetecilik olarak bilinen gazetecilik türü, Türkiye’de yazar Yaşar Kemal tarafından röportaj ismiyle geliştirilmişt...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, 1970’li yıllardaki önemli siyasal olayların basındaki yansımalarını konu edinmiştir. Bu dönemde, bir askeri darbe yapılmıştır. Sağ iktidarlar baskındır. Sol muhalefet yükseliştedir....
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitabın konusunu, Britanya Kültürel Çalışmaları çerçevesinde yapılan eleştirel haber çözümlemeleri ve bu bağlamda gerçekleştirilen özgün haber çözümlemeleri oluşturmaktadır. Kuramsal temeli...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Acaba haber, yaşamımızda ne gibi bir rol oynamaktadır? İdeolojik düzeyde bizim bilincimizi ne ölçüde belirlemektedir? Kuşkusuz, bu sorulara yanıt vermek için, haberi, söylem ve ideolojiyle birarada el...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, gazetecilik ve haberle ilgili derslerde okutulması amacıyla hazırlandı. Çalışmada, liberal basın anlayışı çerçevesinde, yaklaşımın özünü oluşturan objektif habercilik ideali, haber değerlili...
%18 20,00 ₺ 16,40 ₺