Ömer Türker

Ömer Türker 1975 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmıştır. Ömer Türker Kitapları
0 kişi
İslam’da Metafizik Düşünce, İslam’da metafizik geleneğinin iki kurucu düşünürü olan Kindî ve Fârâbî’nin metafizik öğretilerini incelemekte, İslam düşünce geleneğinde birlik ve varlık kavramlarının keş...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
1 kişi
Günlük hayattaki bir çok eylemimizde ahlaki karar verme anlarıyla karşı karşıya kalırız. Böyle durumlar ahlakı insan açısından kolaylıkla anlaşılır ve konuşulabilir hale getirir. Bunun daha ötesinde y...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Türkiye’nin son yüzyılında yaşanan gelişmeler, bir zamanların görkemli isimlerini ve devasa düşünce ekollerini unutturdu. Bir zamanlar sadece Anadolu’da değil Balkanlardan Hind Altkıtası'na kadar İsla...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
İslam düşünce geleneği açısından 16. yüzyıl, bir yandan Yenilenme Dönemi'nin yüksek nazarî terkiplerle neticelenen nihai evresini ifade ederken diğer yandan bu terkiplerin yeniden ele alınarak muhaseb...
%18 44,00 ₺ 36,08 ₺
0 kişi
Kadim düşünce mirasının bugünle irtibatını kuracak şekilde yeniden yorumlanması, hiç şüphesiz öncelikle onun anlaşılması ile mümkün. O anlam birlikteliğinin sağlanamadığı her çaba, kaçınılmaz olarak t...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
İslam felsefesine yönelik gittikçe artan ilgi ve ihtiyacı karşılayabilecek şekilde tek kalemden çıkan bütünlüklü bir giriş kitabı hâlâ yazılmamıştı. Özellikle çok yazarlı kitaplarda konuların belirli...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Coşkun Çakır, Ekrem Demirli, Kâşif Hamdi Okur, Lütfi Bergen, Lütfi Sunar - Murteza Bedir, Ömer Türker, Rasim Özdenören, Savaş Barkçin - Süleyman Seyfi ÖğünLütfi Bergen / Müslüman Toplumun Kuruluşu: Me...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
1. İslam Düşünce Gelenekleri 2. Anlamı Tamamlamak 3. Varlık Nedir 4. Ahlak
%20 98,00 ₺ 78,40 ₺
0 kişi
Ömer Türker bize ahlâk alanının bir bilim olarak kurulmasından hareketle pratik felsefeyi yeniden inşa etmeyi hedeflediği devasa bir proje sunuyor. Bu projesinde felsefe tarihinde şu ana kadar yapılan...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Bir bilim dalının sürekliliğini sağlayan en önemli ve öncelikli unsurlardan birisi merkezi kavramlarının tespiti ve tabii sürekliliğinin sağlanmasıdır. Özellikle sosyal bilimler çerçevesinde yapılacak...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
İnsanın mahiyetini tanımlamaya yönelik çok sayıda girişim bulun­maktadır. Bu girişimler içerisinde en yaygın ve üzerinde neredeyse uzlaşılmış olanı, insanın siyasi bir canlı olduğudur. İnsan bir top­l...
%18 40,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitabın amacı, Kindî, Farabî, İbn Sîna, İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Sühreverdî, Esirüddin el-Ebherî, Kutbüddin er-Razî ve Molla Lütfi gibi pek çok önemli filozofu bünyesinde barındıran...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
13. yüzyıldan sonra İslam dünyasındaki ilim gelenekleri önemli ölçüde belli başlı eserler etrafında kaleme alınan şerh ve haşiyelerle devam eder. Bu bağlamda İslam düşüncesinin müteahhirûn dönemi Hida...
%8 15,00 ₺ 13,80 ₺
0 kişi
Hicri ilk üç yüzyıl İslam düşüncesinin oluşum devresini teşkil eder. Bu nedenle İslam düşüncesi temel problemleri asıllarını bu yüzyıllarda bulmaktadır. İslam toplumu asıl itibariyle hem vahiy kaynakl...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
İbn Sînâ insan nefsinin bilme gücünün, bütün varlığı kuşatan metafizik bilgiyle kemale erdiğini düşünmüş ve bu sebeple de metafiziği felsefi ilimlerin zirvesine yerleştirmiştir.Diğer deyişle metafizik...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanın verili bir anlamdan yoksun bir şekilde dünyaya geldiği ve gözlerini açtığı andan itibaren yüklendiği işlevler veya rollerle tanımlandığına ikna edildiğimiz andan beri, insandan bir şey bekleme...
%18 44,00 ₺ 36,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, ahlâkın gücü ve işlevlerini önemli ölçüde hukuka ve siyasete bıraktığı modern dönemde ahlak alanında bir krizle karşı karşıya olduğumuz kabulüyle yazılmıştır. Kriz hem modern dönemi inşa ede...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
Tükendi
0 kişi
- Ahlak - Varlık Nedir - Anlamı Tamamlamak
%20 74,00 ₺ 59,20 ₺
Tükendi
0 kişi
İbn Sina, felsefeyi "insanın gücü ölçüsünde şeylerin hakikatlerini kavraması" olarak tanımlar. Fakat şeylerin hakikatlerini kavramak mümkün müdür? Mümkün olduğunu kabul ettiğimizde insan bu hakikatler...
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk okuyucusunun İlk Devir Hadis Edebiyatı ve İslâm Fıkhı ve Sünnet –Oryantalist J. Schacht’a Eleştiri- başlıklı kitaplarıyla tanıdığı Muhammed Mustafa el-A’zami oryantalistler üzerine yaptığı ciddi...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺