Önder Göçgün

Edebiyat araştırmacısı Önder Göçgün, 15 Mayıs 1945 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. 1955 yılında Selçuk ilkokulu, 1963 yılında Denizli Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur.

1968-69 yılları arasında Malatya Turan Emeksiz Lisesi, 1969-73 yılları arasında Diyarbakır Eğitim Enstitüsünde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesine asistan olarak girmiştir.

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Başkanı olarak görev yapmış olan Önder Göçgün 1993 yılında itibaren Pamukkale Üniversitesi Rektör yardımcılığı ve Eğitim Fakültesi TDE Bölümü başkanlığı görevlerini yürütmüştür.Önder Göçgün Kitapları
0 kişi
“İnsan talihine açılan sanat kapılarından biri ve bizce en önemlisi olan tiyatro; söz ve harekete dayanması, göze ve kulağa hitap etmesi, nihayet hayatın tam içinde olması bakımından ayrı bir değere s...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Konuşma ve yazma yeteneği başta olmak üzere insan, sosyal bir varlıktır. Bu çerçevede sözlü ve yazılı ifade kabiliyeti, yani düzgün konuşma, yazma becerisi; insanın toplum içerisindeki davranışlarını...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Konuşma ve yazma yeteneği başta olmak üzere insan, sosyal bir varlıktır. Bu çerçevede sözlü ve yazılı ifade kabiliyeti, yani düzgün konuşma, yazma becerisi; insanın toplum içerisindeki davranışlarını...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin seçkin isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı, "Bu dil, ağzımda annemin sütüdür." şeklinde ifadesini bulan engin Türkçe sevgisi ile Türk diline gönül ve emek verenlerin de en...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
İlkçağlardan günümüze gelinceye kadar hemen her coğrafyada nükte, mizah ve hazırcevaplılık; yaşanılan dönemin özelliklerine, hayat şartlarına bağlı şekilde birçok insanı yakından ilgilendirmiş, sonuçt...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
13. yüzyılda Mevlana ve Yunus Emre’den başlayarak, 21. yüzyılda günümüze ulaşan bir çizgide, edebiyat ve kültür dünyamızda ifadesini bulan isimler ve onların eserleri etrafında kaynak belgelere dayalı...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
Atatürk, Milli Kültür ve MedeniyetPamukkale Üniversitesi Yayınları
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Cahit Sıtkı Tarancı’nın hayatı ve edebî kişiliği etrafında, şiirleri başta olmak üzere; nesir eserlerine, edebiyat tarihimiz açısından ayrı birer değer ve önem taşıyan mektuplarına, makalelerine, mülâ...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bu eser, Yeni Türk Edebiyatı sahasında, Tanzimat sonrası yenileşme döneminin ilk öncü isim olan İbrahim Şinasi’den itibaren; Namık Kemal, Abdülhak Hamit, ilk kadın romancımız Fatma Âliye Hanım ve büyü...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Şiir ve musıki, Türk milletinin tarih boyunca yaşadığı genelde dinamik, özelde içe dönük hayatında canlı bir şekilde yer almış ve birbiriyle bütünleşmiş olan seçkin iki sanat dalıdır. Onun için, bunla...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Nihad Sami BanarlıTürk Dil Kurumu Yayınları
%15 6,00 ₺ 5,10 ₺
0 kişi
Namık Kemal (1840-1888), edebiyat tarihimizinTanzimat sonrası yenileşme döneminde, kendisini "vatan, millet ve hürriyet kahramanı" olarak haklı bir üne kavuşturan şiir başta olmak üzere; , roman, edeb...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
“Anadolu’da, sistemli bir şekilde 13. Yüzyıl sonlarından itibaren Selçuklu sarayında başlayan ve 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısına kadar varlığını etkili bir şekilde sürdüren Klasik Türk Edebiyatı veya di...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Belgelerle Yeni Türk Edebiyatı Tarihi Nisan Kitabevi
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki bu kitap, Tanzimat sonrası arayışlar döneminde Türk Edebiyatı'nın vatan, millet, hak, hukuk, hürriyet..gibi kavramalar etrafındaki heyecanlı kalemi ve edebiyatımızın batılılaşması yolunda ö...
%4 15,12 ₺ 14,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta, çeşitli yer ve zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslar arası konferanslarda, kongre, sempozyum ve panellerde, TRT başta olmak üzere bazı ulusal, yerel ve yurt dışındaki çe...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmamızda, “Hayatı ve eserleri” ana başlığı altında merhum Fahri Akçakoca Akça’yı; Kurtuluş Savaşı sırasında ve Cumhuriyet döneminde gerçekleştirdiği üstün hizmetlerinin yanı sıra, kaleme aldığı...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Edebiyatımızdan İzler 2 Araştırma ve İncelemeler
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
19.  yüzyılın sonlarında ve özellikle 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, Türk şiir ve nesrinin önde gelen isimlerinden birisi olan Süleyman Nasif (1869-1927); dürüstlüğü temel prensip  kabul eden devlet hiz...
%4 10,00 ₺ 9,60 ₺