Orhan ÇelikOrhan Çelik, Akademik, Araştırma - İnceleme - Kuram, Diğer Ülke Edebiyatları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ar - Avrupa'ya Akan Mülteci Sorunu, Büyük Dağda Küçük Köy, Fistansore, Genel Muhasebe, Kumluk Diyar, Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi olarak sayılabilir.

Orhan Çelik kitapları; Belge Yayınları, Elma Yayınları, Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar, Turhan Kitabevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Orhan Çelik tarafından yazılan son kitap "Ar - Avrupa'ya Akan Mülteci Sorunu", Belge Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Orhan Çelik Kitapları
0 kişi
-Neden herkes ağlıyor?-Ağlamak, canlının en uzvi eylemidir. Üzülünce ağlıyoruz… Özleyince ağlıyoruz… Sevinince ağlıyoruz… Korkunca ağlıyoruz… Durup dururken ağlıyoruz…-Peki, şuan ağlayanlar saydıkları...
%16 17,00 ₺ 14,28 ₺
0 kişi
Orhan Çelik'in romanı, bir insanlık dramını, insanlık onurunu, Avrupa'ya akan mülteci serüvenini konu ediniyor. Bu mülteci akını, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra başladı ve 1984 sonrası Kürdistan'daki...
%23 12,96 ₺ 9,98 ₺
0 kişi
İşletme faaliyetleriyle ilgili karar vermek durumunda olanların kullandığı araçlardan biri de muhasebe bilgileridir. Karar verme sürecinde muhasebe bilgilerinin etkin şekilde kullanılabilmesi muhasebe...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Şirket içinde çıkar çatışmalarının etkilerinin en aza indirilmesinde şirket demokrasisinin önemli bir katkısı vardır. Şirket demokrasisi şirket içinde tüm kesimlerin çıkarının korunduğu bir şirket yön...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"kitap, insanlık trajedisinin, son halkalarından destanımsı bir kesit veriyor... ‘Kumluk Diyar’, ‘Newroz delisi’ oğlu tutuklanmış, torunu ‘çöl çocuklarına’ katılmış, evi ile birlikte köyü yakılmış,...
%23 12,96 ₺ 9,98 ₺
0 kişi
"İnsanlar her ne kadar bilmezlikten gelseler de, bilmek istemeseler de, Sağırtaş’ın da bir dili vardı. Sağırtaş bu dil aracılığı ile dünyanın neresinde olursa olsun, ne zaman olursa olsun, olan bitend...
%23 12,96 ₺ 9,98 ₺
0 kişi
Orhan celik diyasporaye weki azadbuna qelema xwe dit. Romanen ku Kurdistane vedibeje, nivisand. Par dest bi listekeke §anoyi ya bi nave "Sterken Ezmanen Hesin" kir. Orhan celik, diasporayi kalemin ozg...
%23 11,11 ₺ 8,55 ₺
Tükendi
%23 10,19 ₺ 7,85 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabın bazı bölümleri: Kamu hizmeti kavramı; kamu hizmetine ilişkin üç temel yaklaşım; iktisadi nesnellik olarak kamu hizmeti, devletin işlevleri/görevleri olarak kamu hizmeti, devletin yarattığı iş...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Bunun yanında, konunun önemli bir boyutu da birleşen şirketlerin değerinin gerçeğe uygun bir biçimde belirlenmesidir. Ancak değerleme yönetimi saptanırken, şirket birleşmesinin koşullarına ve birleşen...
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Zulmat Beg, Ziboye serşivane Gunde Gewro isal bi tena sere xwe şandibu ber pez u je re gotibu ewe paşe çend kuçik bide wi. De were keriya qirase bi tena sere xwe beyi kuçikan idare bike! Nexasim ji bi...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺