Orhan Türkdoğan

Orhan Türkdoğan, 18 Ekim 1926 yılında Malatya’da doğdu.  İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Eti ve Sümer Dili ile Felsefe bölümlerinin ikisini birlikte yürütmüştür. Eti diline olan merakı nedeniyle Eti dilini öğrenmiştir.  Hastalığından dolayı ara verdiği eğitimine 1951 yılında tekrar başlamıştır. Yazar, üniversite eğitimine ikinci kez başladığında, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde, Felsefe, Sosyoloji, Pedagoji ve Bilim Tarihi eğitimlerine devam etti. Orhan Türkdoğan Kitapları
0 kişi
Türk Toplumunda Aydın Sınıfın AnatomisiIQ Kültür Sanat Yayıncılık
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Malakanlar. Beyaz Rus Kökenli bir etnik halktır. Kars ilimizin, Ruslar tarafından 1877-78 savaşları sonucu işgali üzerine. dönemin Rus yöneticileri tarafından Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar, Ç...
%18 49,00 ₺ 40,18 ₺
0 kişi
Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların en önemlilerinden biri de sosyal hareketlerdir. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat tar...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Osmanlıdan günümüze "köylülük" (rurality) kimliğini sürdüren ülkemizde, ne yazık ki köy sosyolojisi bir toplumbilimi dalı olarak istenilen düzeyde gereken ilgiyi görememiştir. Bunun da başlıca nedeni,...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Türk toplumunun, Antik çağdan günümüze uzanan kendine özgü bir tarihsel gelişimi vardır. Bilindiği gibi Asyatik Türk toplumu, farklı coğrafya ve kültürlerin etkileşimi altında, uzun dönemli bir uygarl...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Türk toplumunun azınlık yapısı -deyim yerinde ise- zengin bir döl yatağını oluşturur. Zazalar, Kurmançlar (Kürtçe konuşanlar), Kadim Hıristiyanlar, Süryaniler, Mohtiler (Lazlar), Aleviler-Bektaşiler,...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Günümüz Türk toplumunda bunalımlar ve kültürel gerginlikler oluşturarak, ülkeyi kaosa sürüklemek yerine, bilimsel çözüm getiren yöntemlerle yeniden kalkınmanın yolunu açmamız gerekmektedir. Önemli ola...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Türkiye üzerinde Batılı bilim insanlarının bir süreden beri yoğunlaşan araştırmalarına tanık olmaktayız. Bunlardan en dikkat çekici olanlarından biri de kuşkusuz etnik sosyoloji alanıdır. Peter Andrew...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Sosyolojik yönden Türk Toplumu, tarihsel mirasları ve kültür kodları da göz önüne aldındığında, günümüzde radikal sorunları olan bir toplum haline gelmiştir. Avrupa Birliği sürecinde, bu sorunlar gide...
%18 70,00 ₺ 57,40 ₺
0 kişi
"Bilim öncesi düzeyde, yanlış teorilerimizle birlikte yok olur, ayıklanırız; yanlış teorilerimizle birlikte biz de ortadan kalkarız. Bilimsel düzeyde ise, kendimiz sistemli bir biçimde yanlış teoriler...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Türkiye gündemini son aylarda ve günlerde en çok meşgul eden konulardan biri hiç kuşkusuz milliyetçilik tartışmalarıdır. Özellikle Yeni Anayasa yapım süreci ve şu anda ülkemiz gündemini adeta esir alm...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Günümüz Ergenekon olayları bir oldu-bitti tarzında yorumlanamaz. Türk tarihinin hemen hiçbir döneminde, alt yapıyı metamorfizme götürecek bu tür radikal olayları gözlememiz mümkün değildir. Bu nedenle...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların en önemlilerinden biri de sosyal hareketlerdir. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat tar...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Alevi olgusu, sürekli marjinalde kalma sonucu bir Alevi radikalizmine dönüşmüştür. İslam radikalizmi de, Batılılaşma süreci karşısında otokton yönetiminin kendi değerlerinden sapması nedeniyle, ortaya...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler sosyo ekonomik ve benzeri radikal reformlar gündeme gelmediği sürece Doğu ve Güney Doğu yörelerimiz toplumsal şiddetin odak noktası olmakta...
%18 40,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
Şu anda bir tayf analizi yapmak gerekirse, Türk toplum yapısı "Büyük Değişme"içindedir. Dün toplum düzenini sağlayan norm ve değerler, bugün yerlerini yeni oluşumlara terk etmek durumda kalmıştır. Bel...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Kabile - aşiret kuruluşlarının varlık alanları, Türk kültürünün tarihsel değerler sistemidir. Günümüz Anadolu, Balkan ve Yakın Orta Doğu yöreleri toplum altyapılarının alt kimlikleri tümü ile Asyatik...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺