Osman Oy

Osman Oy, 1979 yılında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından aktif olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Avukatlık dışında bazı Finans şirketlerinde müfettiş olarak görev almıştır. Müfettiş olarak çalışmaya başlayınca belli bir süre hukukçuluk mesleğine ara veren Osman Oy, tekrar 2001 yılında aktif avukatlık yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda hukuk ile ilgili, bilinmesi gereken önemli konuları derlediği hukuk hakkında seri biçiminde çıkarttığı kitapları vardır. Yazarın bunların dışında şiir kitapları ve akademik yazıları da vardır.

Osman Oy Kitapları
0 kişi
 Finansal Kiralama Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesi Finsansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesinin Neticeleri Finansal Kiralama Şirketlerince Alacakları İçin Karşılık Ayrılması Finansal Ki...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
* Anonim Şirketlere İlişkin Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler *Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu *Anonim Şirketlerde Denetleme *Anonim Şirketlerde Genel Kurul *Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi *...
%15 148,00 ₺ 125,80 ₺
0 kişi
Türkiyede kişilerin konut edinmeye bakışlarında, konut ihtiyacının giderilmesinin ötesinde; gelecekte yan ve hatta esasta bir gelir temin edilmesi yani icar, kira geliri sağlamak ihtiyacı ve fiyatlard...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
İcra ve İflas Kanunu'muzda; yönetsel hatalar, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif düzenlemeler yapılmıştır.Satır b...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Bankalarda Kredilendirme önemli bir süreçtir. Kredilendirilen firmaların kredi değerlerinin tespiti, riskin ölçümlendirilmesi bankacılıkta üzerinde dikkatle durulması gereken notalar olmasına rağmen,...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Gayrimenkule İlişkin Muhtelif KavramlarKentsel Dönüşüm *Rezerv Yapı Alanı ve Riskli AlanRiskli Yapı *Soru-Cevaplarla Kentsel DönüşümMuhtelif EklerKentsel Dönüşüm ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatın...
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
0 kişi
Ticari hayatta her türlü mal ve hizmet alım satımlarında, teminatlı veya teminatsız olarak cari hesap şeklinde çalışmanın ötesinde ve/veya bu tür çalışmanın yanı sıra, ödemede kullanılan en yaygın ara...
%15 39,50 ₺ 33,58 ₺
0 kişi
Son yıllarda, gerek içde, gerekse dışta özlemi çekilen siyasi ve ekonomik istikrar ortamlarında, bankalar, genelde tüketici kredilerine verilen önem neticesinde, konut kredilerine de yönelmiş ve konut...
%15 27,78 ₺ 23,61 ₺
0 kişi
Evlenmek insan hayatında, geleceğin planlaması bakımından oldukça önemli bir adımdır. Ancak evlenme kişinin geleceği ile ilgili umut olmasına rağmen, evlilik ile başlayan birlikte yaşam süresince baze...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
"Herkes İçin Hukuk" serisinin bir önceki çalışmasında boşanma konusunu ele almıştık. Bu defa da konuya ilişkin bilginin tamamlanabilmesi amacıyla, boşanma sonrası ortaya çıkan daha doğrusu boşanmanın...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Factoring, üç ayrı hizmetin bir arada sunulduğu tek finansal yöntem ve bir hizmet sunumu olup, yapılan işlem, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir factoring kuruluş...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
*İflas *İflasın Ertelenmesi *Türk Hukuk Mevzuatında İflasın Ertelenmesine İlişkin Hükümler *İflasın Ertelenmesiyle İlgili Muhtelif Yargıtay Kararları *Soru ve Cevaplarla İflasın Ertelenmesi *Muhtelif...
%15 25,93 ₺ 22,04 ₺
0 kişi
"Herkes İçin Hukuk" serimizde bugüne kadar İcra ve İflas Hukuk konusunda; - İflas - İflasın Ertelemesi - Konkordato - Malvarlığının Terki Yoluyla Konkordato - İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yoluyla Ye...
%15 29,63 ₺ 25,19 ₺
0 kişi
Kira Sözleşmelerinin Hukuki MahiyetiKiracı ve Kiraya Verenin Hak ve Yükümlülükleri Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Tahliye Davaları Kiralanan İcra ve İflas Kanuna'na Gör...
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
Evlilik Birliğinde eşler Arasındaki Mal Rejimine İlişkin Genel Hükümler4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Düzenlenmiş Olan Mal RejimleriYasal Mal RejimiEdinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona ErmesiEd...
%15 39,50 ₺ 33,58 ₺
0 kişi
Konkordatonun Hukuki MahiyetiAdi Konkordatoİflas İçin KonkordatoMalvarlığının Terki Suretiyle KonkordatoKonkordato SuçlarıKonkordato ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yeralan HükümlerMuhtelif Y...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
*Zor Duruma Giren Firmalarla İlgili Olarak Türk Hukuk Sisteminde Yeralan Yasal Düzenlemeler*Reel Sektör ile Finans Sektörü Arasında Yeniden Yapılanmaya Yönelik Olarak Yapılmış Olan Muhtelif Düzenlemel...
%15 49,50 ₺ 42,08 ₺
0 kişi
Bu çalışmada uygulamaya yönelik olarak Kiraya Veren ile Kiracı arasındaki ilişki; mevzuat, Yargıtay kararlan ve uygulamada ihtiyaç duyulacak olan dilekçe örneklerine de yer vermek suretiyle, geniş kap...
%15 59,50 ₺ 50,58 ₺
Tükendi
0 kişi
Atatürk KronolojisiMustafa Kemal´in Osmanlı Subayı Olarak Katıldığı SavaşlarMilli Mücadele Yılları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin KurulmasıMilli Mücadele döneminde Yapılmış Olan KongrelerKurtuluş...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
Tükendi
0 kişi
Kredi enstrümanları arasında önemli bir yer teşkil eden leasing (finansal kiralama), ülkemizde 28 Haziran 1985 tarihinde yürürlülüğe girmiş olan 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile Finans dünyamı...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺