Osman Pehlivan

Osman Pehlivan Akademik, Araştırma - İnceleme - Kuram, Hukuk kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Kaleme aldığı 'Vergi Hukuku' başlıklı kitabı ile büyük ilgi görmüştür. Yazarın kitapları çeşitli yayınevleri tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur. Osman Pehlivan Kitapları
0 kişi
Uluslararası Vergi Hukuku Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunu Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlandırması Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Sorunu Avrupa Birliğinde Vergilendirme Sorunları...
%10 36,50 ₺ 32,85 ₺
0 kişi
• Bütçenin Ortaya Çıkışı Ve Teorik Temelleri• Türk Bütçe Sistemi• Hazine İşlemler Ve Bütçe• Hesaplarının Kapatılması• Bütçenin Denetimi
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
• Küreselleşmenin Kamu Maliyesi Üzerine Etkisi• Küresel Kamusal Mallar• Küresel Dışsallıklar• Uluslararası Vergi Hukuku• Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler• Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunu• Z...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Kamu Ekonomik FaaliyetleriKamu HarcamalarıKamu GelirleriVergilerin TasnifiVergileme İlkeleriVergi Yükü-Vergi Baskısı-Verginin Yansıması-Verginin ReddiDevlet BorçlarıYerel Yönetimler MaliyesiBütçeMaliy...
%5 31,50 ₺ 29,93 ₺
%5 33,00 ₺ 31,35 ₺
Tükendi
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Gerek bütçe sistemlerinde, gerekse mevzuattaki bütün yenilik ve değişiklikler göz önünde bulundurularak kaleme alınan bu kitap, dört temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bütçenin ortaya çıkı...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
Tükendi
0 kişi
• Küreselleşmenin Kamu Maliyesi Üzerindeki Etkisi • Uluslararası Vergi Hukuku • Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunu • Vergi Rekabeti • Transfer Fiyatlandırması • Elektronik Ticaretin Vergilendiril...
%5 36,50 ₺ 34,68 ₺
Tükendi
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Vergi Hukukunun Genel İlkeleriVergi hukukunun konusu ve hukuk sistemi içindeki yeriVergilemeye ilişkin temel kavramlar ve vergilendirme işlemleriVergi suçları ve kabahatleri&vergi cezalarıVergi idares...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
Tükendi
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
Tükendi
0 kişi
- Kamu Maliyesinin Konusu Ve Diğer Bilim Dalları İçindeki Yeri- Kamu Ekonomik Faaliyetleri- Kamu Harcamaları- Kamu Gelirleri- Vergilerin Tasnifi- Vergileme İlkeleri- Vergi Yükü-Vergi Baskısı-Verginin...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Vergi Hukukunun Genel İlkeleriVergi hukukunun konusu ve hukuk sistemi içindeki yeriVergilemeye ilişkin temel kavramlar ve vergilendirme işlemleriVergi suçları ve kabahatleri&vergi cezalarıVergi idares...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Vergi hukukunun genel ilkeleriVergi hukukunun konusu ve hukuk sistemi içindeki yeriVergilemeye ilişkin temel kavramlar ve vergilendirme süreciVergi suçları ve kabahatleri & vergi cezalarıVergi idaresi...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
Tükendi
0 kişi
- Kamu Ekonomisi- Kamu Harcamaları- Kamu Gelirleri- Vergi Teorisi- Devlet Borçları- Yerel Yönetim Maliyesi- Devlet Bütçesi- Maliye Politikası
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
- Kamu Maliyesinin Konusu Ve Diğer Bilim Dalları İçindeki Yeri- Kamu Ekonomik Faaliyetleri- Kamu Harcamaları- Kamu Gelirleri- Vergilerin Tasnifi- Vergileme İlkeleri- Vergi Yükü-Vergi Baskısı-Verginin...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺
Tükendi
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
%10 12,50 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
%10 23,15 ₺ 20,83 ₺
Tükendi
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺