Osman Selim Kocahanoğlu

1944 Kayseri doğumlu olan Osman Selim Kocahanoğlu, ilkokulu köyü Amarat'da okumuştur. Orta ve liseyi Kayseri'de okumuştur. 1968 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye-Sosyal Siyaset Bölümünü bitirmiştir.

1972-1983 yılları arasında Maliye Bakanlığında vergi müfettişi olarak çalışan Osman Selim Kocahanoğlu, mesleği gereği Türkiye'nin birçok yerini gezmiştir. Yazarın Mali konularda 20'den fazla mesleki kitabı ve çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

Osman Selim Kocahanoğlu, 1983 yılında kendi isteği ile görevinden ayrılarak Temel Yayınlarını kurmuştur. Yazarlık ve yayıncılık yapmakta olan Osman Selim Kocahanoğlu'nun şiir ve yazıları çeşitli dergilerde çıkmıştır.Osman Selim Kocahanoğlu Kitapları
0 kişi
Dünya kuruldu kurulalı bu kadar küçük bir hadise, bu kadar büyük bir baş doğurmadı. Hadise küçüktür: eğer kendisine nispet ederseniz hadise büyük ve müthiştir. Ne 31 Mart, ne Şeyh Sait isyanı mahiyet...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Cumhuriyetle kavgalı ileriyi geride arayan siyasal islama reddiye ve uyarı yazıları.
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Milli Edebiyat Hareketi ve Beş Hececiler Toker Yayınları
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Bi kitabın adına ve içeriğine bakılarak kesinlikle polemik ve sansasyon amaçlı yazıldığı sanılmamalı... Tam bize göre, tam bizim gibi ve tam içimizden iki tarihsel aktörün kurtuluş ve kuruluş mücadele...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Bu kitaptaki yorum ve analizler hepimiz ve herkese olduğu kadar; tarihsel gerçeklikleri özgün kavramıyla değil dogmalarla algılayan medrese tilmizlerine, haham ve rahiplere gösterilen hoşgörünün zerre...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Meşrutiyeti ilân ettiren İttihat-Terakki Cemiyeti’nin kurucusu ve Osmanlı’nın son on yılına damgasını vuran siyaset adamlarından biri olan Sadrazam Talat Paşa (1874-1921) aynı zamanda İmparatorluğu el...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bu kitap; Atatürk ile Karabekir Paşa arasında Milli Mücadele ve sonrasında yaşanan beş yıllık beraberliğin hikayesidir; kesinlikle ve kesinlikle polemik ve sansasyon amacı güdülmemiştir...Ama şimdiye...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Türkiye'nin kurucu önderi Atatürk ile Osmanlı'nın son padişahı Vahdeddin arasında cereyan eden, Saltanat-Cumhuriyet kavgasının sembolik sermaye alanları ile Türk modernleşmesinin çağdaş to...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta, yedi iklimli yedi medeniyetli Anadolu coğrafyasında, 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş hikayesini bulacaksınız.Bu kitapta; Kuvayı Milliye kalpa...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Moskova HatıralarıMilli Mücadele ve Bolşevik Rusya(21.11.1920-2. 6. 1922)Ankara ve Moskova’ daki Türk komünistleri…Mustafa Suphi Olayı ve perde arkasında kalanlar…Bakü Şark Milletleri Kurultayı ve Bat...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Mondros Mütarekesi ardından Talat, Enver ve Cemal Paşa gibi üçİttihatçı lider bir Alman torpidosu ile İstanbul’dan kaçtılar (1-2 Kasım 1918). Bunun üzerine Divaniye (Irak) Mebusu Fuad Bey Meclis-i Meb...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Her kitabın olduğu gibi bu kitabın da bir hikâyesi vardır: Bu da Atatürk’e karşıİzmir’de düzenlenen suikasttir. İstiklal Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada, aralarında 6 mebusun da bulunduğu 15...
%30 41,67 ₺ 29,17 ₺
0 kişi
Her kitabın olduğu gibi bu kitabın da bir hikâyesi vardır: Bu da Atatürk’e karşıİzmir’de düzenlenen suikasttir. İstiklal Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada, aralarında 6 mebusun da bulunduğu 15...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
31 Mart Ayaklanması ve Sultan Abdülhamid33 yıllık istibdattan sonra Meşrutiyet ilan edilmiş, bundan 9 ay sonra da, 31 Mart ayaklanması çıkmıştır. İstanbul’un tüm medrese talebeleri, tüm medrese hocala...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ali Fuat Paşa, görevi sırasında resmi ve özel tüm evrakını büyük bir titizlikle korumuş; anılarını yazarken de bu zengin arşivden yararlanmıştır.Bu kitapta O’nun, anılarında kullanmadığı özel bilgi ve...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
Tükendi
0 kişi
- Sırdaş ve Yoldaş’ların kişilik sorunu... - Karabekir’in yetişme serüveni... - Milli Mücadeleyi kim başlattı? - Mustafa Kemal’i Anadoluya kim gönderdi? - Erzurum Kongresi ve Karabekir... - Sivas Kong...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, Birinci Dünya Harbi’ndeki Ermeni Tehciri nedeniyle işlenen suçlardan dolayı İttihatçıları yargılamak üzere kurulan Ferik Nazım Paşa riyasetindeki Divan-ı Harb-i Örfi’nin zabıtlarıdır. 27 Nis...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İttihat-Terakki Cemiyeti istibdat rejimine karşı kuruldu. Yeraltında gizli olarak çalıştı. Hürriyet, adalet ve kardeşlik gibi kavramları kullandı. Gençler ve subaylar arasında taraftar buldu. Balkan d...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺