Osmanzade Hüseyin Vassaf

Osmanzade Hüseyin Vassaf 8 Mart 1872 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mekteb-i Mülkiyye Lisesinden mezun olmuştur. 

Rüsumat Emaneti Evrak kaleminde görev yapmıştır. Galata Emtia-i Dahiliyye Gümrüğünde kontrol memuru, müskirat, Zahire ve İhracat Gümrükleri Müdürlüğü ve Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğü yapmıştır. Bir süre sonra İstanbul Rüsumat baş müdürlüğüne tayin olmuş ve oradan da emekli olmuştur. Tekke ve bir çok türbelerde incelemelerde bulunmuştur. Çeşitli bir çok dergide şiir ve makaleleri yayımlanan yazar 1929 yılında hayatını kaybetmiş Rumelihisarı mezarlığında toprağa verilmiştir. 
Osmanzade Hüseyin Vassaf Kitapları
0 kişi
Hüseyin Vassâf, yaptığı hizmetlere karşılık, bazı bilim adamları ve araştırmacılar dışında geniş çevrelerce tanınmayan çok önemli bir kültür adamımızdır. O, yakın zamanlarda yetişen İbnü’l-Emin, Tâhir...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Bu küçük eser, Hüseyin Vassaf Bey'in Süleyman Çelebi ve Mevlidi ile ilgili olarak yazmış olduğu araştırmalarının sadeleştirilmiş metnidir. Vassaf'ın "Vesiletü'n-Necat" adıyla yayımladığı bu eseri, kon...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
“Bu gelen ilm-i ledün sultanıdırBu gelen tevhîd-i irfan kanıdır”Hüseyin Vassaf Bey, yazmış olduğu eserlerle Türk-İslam kültürüne önemli hizmetlerde bulunmuş tasavvuf tarihçilerimizdendir (ö. İstanbul...
%26 90,00 ₺ 66,60 ₺
0 kişi
Hüseyin Vassâf Bey XX. asrın başlarında yaşayan, bize tasavvuf tarihi ve mutasavvıflarla ilgili 30’dan fazla eser bırakan bir mutasavvıftır. O, 1925 senesinde tekkeler kapandığında Kasımpaşa Uşşâkî Te...
%25 56,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Hüseyin Vassaf’ın, büyük hal tercümesi yazarı ve dostu İbnülemin için kaleme aldığı Kemâlü’l-Kemâl birçok bakımdan mühim bir eser, kişi ve dönem merkezli olarak çok iyi inşa edilmiş kıymetli bir monog...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Tasavvuf literatüründe önemli bir yeri olan Vakıat yazma geleneğinin son örneklerinden biri olan bu eser, Sefine-i Evliya yazarı Hüseyin Vassaf’ın seyr u sülukünde yaşadığı manevi tecrübelerinin birin...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Tasavvuf düşüncesi, geçmişten günümüze kadar olan süreçte, Türk ve İslam dünyasında bütün yönleriyle hayatı biçimlendirmede önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Tek bir amaç doğrultusundaki bu fonksiyo...
%25 500,00 ₺ 375,00 ₺
0 kişi
İbnülemin Mahmud Kemal’in bir kıt‘ası ile na‘ti üzerine Hüseyin Vassaf’ın kaleme aldığı şerhler olan Feyzü’l-Kemal ve Miratü’l-Kemal, birbirlerine yaslanan muhtevaları dolayısı ile aynı kitap içinde y...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Uşşaki şeyhi bir bürokrat...Muhammedi bir aşık...Hayatını dolu dolu yaşamış olan arif-i billah bir alim...İnsanlık alemine tasavvuf tarihi ve gönül ehli zatlarla ilgili otuzdan fazla eser bırakan, 20....
%26 33,00 ₺ 24,42 ₺
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Hüseyin Vassaf, tasavvuf edebiyatı tarihimiz ve mutasavvıfların tercüme-i hallerine dair yazmış olduğu eserleriyle kültür tarihimizin son dönemlerine dair önemli bilgiler veren abide şahsiyetlerden bi...
%26 35,00 ₺ 25,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Hüseyin Vassaf’ın, 110 gün süren seyahatini kaleme aldığı bu eser, hatırat özelliği taşımakla birlikte günlük şeklinde yazılmıştır. 28 Aralık 1905 tarihinde deniz yoluyla hacca gitmenin hazırlığı için...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
Tükendi
%25 32,41 ₺ 24,31 ₺
Tükendi
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
Tükendi
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Tasavvuf düşüncesi, geçmişten günümüze kadar olan süreçte, Türk ve İslam dünyasında bütün yönleriyle hayatı biçimlendirmede önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Tek bir amaç doğrultusundaki bu fonksiyo...
%25 700,00 ₺ 525,00 ₺