Özer Şenödeyici

Özer Şenödeyici 1981 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuş ve lisans eğitimini tamamlamıştır. 

Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2011 yılında Eski Türk Edebiyatı sahasında doktorasını yapmış ve aynı yıl içerisinde askerlik vazifesini tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent olarak atanmış ve orada doçent ünvanını da kazanmıştır. Hala doçent olarak görevini sürdürmektedir.Özer Şenödeyici Kitapları
0 kişi
Makaleler, Şiir Şerhleri, Orijinal Metin ÖrnekleriSeyyid İmadeddin Nesimi, Türk edebiyatının tesir sahası en geniş ve en şöhretli şairlerinden biridir. Onun bu haklı şöhreti; hakkında pek çok efsanevi...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Hazreti Allah yedi kat yer ve yedi kat gök ile buralarda hüküm süren mahluklar hakkında bilgilendirdi. Adem’e birinci feleğin, ay feleğinin tahsis edildiğini söyledi. Ancak ondan önce diğer feleklerde...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Zekâ Geliştirici Bilmeceler, okul çağındaki çocuklarımızın zekâ gelişimine katkıda bulunacak yüz elli sekiz adet bilmeceden oluşmaktadır. Kavramlara ait özelliklerin bilmecelere mahsus gizemli bir üsl...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
“Harab”, yıkık dökük, viran; kendinden geçmiş gibi anlamlara gelir. “Abad” ise onun tam tersine mamur, bayındır manalarını ihtiva eder. Aynı zamanda bir sözcüğe eklendiğinde onun çok bulunduğu yeri if...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Eski Türk edebiyatının yeni nesiller tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için, bu edebi geleneğe ait teorik bilgilerin özümsenmiş olması gerekir. Çünkü kadim sanatkârlar, içlerine doğan ilhamı sözcükl...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Mazmun, klâsik Türk şiiri ile yolu kesişen herkesin aşina olduğu bir kavramdır. Bununla birlikte, onun tam olarak neyi kastettiğine dair tartışmalar devam etmektedir. Bazı araştırmacılar onu, klâsik ş...
%32 42,00 ₺ 28,56 ₺
0 kişi
Aruz vezni Türk edebiyatının uzunca bir dönemine damgasını vurmuş önemli bir ahenk unsurudur. Bu veznin günümüzde daha iyi anlaşılabilmesi ve hatta yeni metinlere uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan e...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Eski şairlerimiz, gönüllerine doğan ilhamı bir ipin üzerine dizilen inciler gibi insan ruhunu okşayacak kıvama getirebilmek için ölçüye son derece önem vermişlerdir. Mısralardaki ses değerinin uzunluk...
%12 32,00 ₺ 28,16 ₺
0 kişi
Bu kitap, çocuğuna İslamî terbiye vermeyi amaçlayan ana-baba ile evladının diyalog kurmasına yarayan bir vasıta olarak düşünülmüştür. Bilmecelerdeki ipuçları peşinde koşan taze beyinler, temel İslamî...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Klasik Türk şiiri, oldukça zengin kaynaklara sahip bir gelenek şiiridir. Bu gelenek, kendisini temsil eden şairlerin orijinal hayaller bulabilmek adına söz kılıcını kuşanarak indikleri meydanda attıkl...
%12 27,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Edebi sanatlar, klasik Türk şiirinin gizemli ve cazibeli dünyasını muhafaza eden muhkem ve kadim kalesinin kapılarından birinin anahtarıdır. Bu anahtar sayesinde okur, şairin kurguladığı olağanüstü gü...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Her şeyden önce yazmanın ve yazdığını paylaşmanın yürek istediğini belirtmek isterim. O yürek bana bezm-i elestte bahşedildi. Öyle ki onu dağlara yüklediler, taşıyamadı. Hikâyeciliğin, "kıssadan hisse...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Arap harfli Türk yazısı, milletimizin asırlar boyunca kullandığı; yalnızca maddî bir materyal değil, aynı zamanda manevî iklimlerin sözcüsü olarak gördüğü bir kültür taşıyıcısıdır. Ecdattan kalan kült...
%12 21,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Görsel şiir, göze hitap edecek biçimde düzenlenmiş olan şiirdir. Günümüz edebiyatında rağbet gören bir saha olarak dikkati çeken görsel şiir, Türk şiirinde daha önceleri de denenmiş ve hatta yetkin ör...
%12 18,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Osmanlı şairi, sınırları çizilmiş bir hayal dünyası içinden kendi kabiliyeti ve meşrebine uygun, orijinal hayaller üretebilmek için sözcükleri ve klişeleri çeşitli kombinasyonlarla bir araya getirmişt...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Sözü sihir kıvamına getirmek için, bir sarrafın altın işlerken gösterdiği titizlikle çalışan sanatçıların, insan ruhuna haz verecek eserleri hangi yollarla vücuda getirdiklerini anlayabilmek, söz ve a...
%12 28,00 ₺ 24,64 ₺
0 kişi
Dış dünyaya ait nesnel verilerin aktarımında olduğu kadar, insanın iç dünyasının şekillenmesinde ve dışavurumunda dilin vazgeçilmez bir unsur olduğu su götürmez bir gerçektir. O, insanların düşünce dü...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Zeka Geliştirici Manzum Bilmeceler, okul çağındaki çocuklarımızın zeka gelişimine katkıda bulunacak yüz elli sekiz adet bilmeceden oluşmaktadır. Kavramlara ait özelliklerin bilmecelere mahsus gizemli...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Tekerlemeler, oyunlarda ebeyi belirmek için söylenen sayışmacalardan ve dilde söyleyiş güçlüğü yaratan sözcüklerin arka arkaya sıralanmasından oluşur. Önemli bir oyun malzemesi olan bu ürünler, çocukl...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun gaybı öğrenme isteğinin gayrimeşru bir çabası olan fal, tarihin en karanlık çağlarından günümüze değin mutlaka alıcı bulmuştur. Üstelik kendisine savaş açan akıl, mantık ve dini alet eder...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺