Pearson

Pearson 27 Mart 1857 tarihinde Londra'da dünyaya gelmiştir. Londra College Üniversitesi, Cambridge ve Gresham College’de uygulamalı matematik ve mekanik profesörlüğü yapmıştır. 

Modern istatistiğin kurucularından biri olarak kabul edilen İngiliz bilim adamıdır. 1892 yılında ilk önemli eserlerinden olan Bilimler Grameri adlı kitabını yayınlamıştır. 1907 yılında Francis Galton Laboratuvarının yönetimini üstlenen yazar, istatistik alanında kendi adını taşıyan bir çok metot geliştirmiştir. 1911 yılında “University College London” üniversitesinde dünyanın ilk istatistik bölümünü kurmuştur. 100'den fazla eseri bulunan yazar, 27 Nisan 1936 yılında İngiltere'de hayatını kaybetmiştir. Pearson Kitapları
0 kişi
Çalışma ve iş yaşamıyla ilgili olan, bu konularda bilgisini artırmak, konulara bakış açısını genişletmek ve uygulamalarını analiz edip geliştirmek isteyen herkesin yararlanabileceği bu kitap, dört ana...
%8 80,00 ₺ 73,60 ₺
0 kişi
Çok hızlı değişen günümüz dünyasında süreklilik ve süreksizlikleri anlaşılır kılmak, sağlam bir odak noktası ile birlikte esneklik de gerektiriyor. ColinFlint ve Peter J. Taylor entelektüel açıklık, t...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Fraser Seitel'ın kaleme aldığı bu kitap, halkla ilişkiler çalışmalarını kuram ve uygulama iş birliği içinde profesyonel bilgi birikimi ile ele almaktadır. Sosyal medya, etik ve kurumsal iletişim alanı...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
1 kişi
Bu kitap, günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bir bakışa sahip olmak isteyenler için yazıl...
%8 72,00 ₺ 66,24 ₺
0 kişi
“Psikoloji, insan yaşamı için temel bilgi kaynaklarından biridir. Sağlıklı ve doyumlu bir yaşam için mesleği ve eğitimi ne olursa olsun hemen her insan, psikoloji bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Gerrig...
%8 74,00 ₺ 68,08 ₺
0 kişi
Geçtiğimiz yüzyıl endüstrileşme sürecinin bir tarihini sunar. Üretim tarzındaki değişim, çalışan sınıfının doğuşu ve fabrikalarda yaşanan sorunlar bu yüzyılın ilk yarısına damga vurmuştur. Üretim örgü...
%8 56,00 ₺ 51,52 ₺
0 kişi
Pazarlama Araştırması, öğrencilere yönelik olarak tasarlanmış, pazarlama araştırmasının temellerini açıklayan alanında iyi bir kitaptır. Ayrıca, konuların işleniş biçimi uygulayıcılara da yol gösteric...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı'nın 6. baskısından tercümesi olan elinizdeki kitap 1200 sayfadan fazla ve 18 bölümde orta ve ileri düzeyde ihtiyaç duyulabilecek istatistiksel analizleri içerm...
%8 110,00 ₺ 101,20 ₺
0 kişi
Bu kitap; üniversitelerimizin, iktisat, işletme, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, biyoloji, eczacılık, tıp, veterinerlik, ziraat, orman, denizcilik, havacılık vb. bölümlerinin birinci sınıflarında v...
%8 75,00 ₺ 69,00 ₺
0 kişi
"Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti'nde günümüz uluslararası ilişkilerinin tüm tema, eğilim ve konuları geniş kapsamlı, aynı zamanda da çok ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu etkileyici eseri...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
Ünlü eğitim psikoloğu Robert Slavin’in Eğitim Psikolojisi kitabının onuncu baskısı, kuramı uygulamaya aktarma konusunda önemli bir eksikliği gidermekte ve öğretmenlerin sınıfta ihtiyaç duyabilecekleri...
%8 42,00 ₺ 38,64 ₺
0 kişi
Bu kitap; duygusal ve davranışsal bozukluklara sahip öğrenciler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve alanda çalışan uzmanlar için hazırlanmış giriş nitel...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
Bebekler ve Çocuklar: Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa kitabı; yaşamdan örneklerle, açık ve öyküleştirilmiş etkileyici anlatımıyla çocuk gelişimine ışık tutmaktadır. Kitap çocuk gelişimi ile ilgili gün...
%8 72,00 ₺ 66,24 ₺
0 kişi
Gerek mevcut öğretmenler gerekse yeni yetişen öğretmen adaylarının, gündelik yaşamda, eğitim sitemlerinde ve teknolojik anlamda ortaya çıkan değişim ve dönüşümlere hazırlanması, yeni beceri ve yetiler...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Sosyoloji öğrenmek; toplumu, toplumları ve kendimizi anlamaktır. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanların çoğu, özellikle ekonomik gelecekleri konusunda kaygılı. Toplumu oluşturan kurumlar ve sosyal sor...
%8 80,00 ₺ 73,60 ₺
0 kişi
Bu kitap; bugünün ve geleceğin öğretmenlerinin, okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarındaki çocuklara sosyal bilgiler eğitimi konusunda güvenle rehberlik edebilmeleri için yazılmıştır. Ülkemizde okul...
%8 34,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
Bu kitabın yazarı, okuyucusu olacak öğrencilerin dikkatini şu iki soruya çekmeye çalışıyor: 1. İçinde yaşadığımız doğayı ve onun büyüleyici işleyişindeki temel yasaları merak ediyor musunuz? 2. Hangi...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Fizikte incelemeler, çevremizi kuşatan doğayı gözlemekle başlar. Gözlemleri çağdaş birleştirici temeller üzerinde analiz ederken, her alanda genel geçerliliğe sahip temel ilkeleri ve özellikle korunum...
%8 48,00 ₺ 44,16 ₺