Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu,  1930 yılında Paris'in Denguin şehrinde dünyaya geldi.  Pierre Bourdieu,  Sosyolojinin yanı sıra toplumsal bilimler alanında çok önemli eserler yazmıştır.  Fransız Sosyologları arasında en önemlilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Fransız entelektüel yaşamı içinde tanınan ve önde gelen isimlerinden de biri olmuştur. Yazar dünya edebiyatına çok önemli eserler katmıştır.

Pierre Bourdieu eserlerini; Akademik Araştırma ve İnceleme dallarında, Avrupa Birliği konularında yazmış dünyada ve Türkiye’de popüler olmuş yazarlardan biridir.  Yazarın kitapları; Açılım Kitap, Bağlam Yayınları, Dost Kitabevi Yayınları, Heretik Yayıncılık, Hil Yayınları, İletişim Yayınevi, Nota Bene Yayınları, Sel Yayıncılık ve Yapı Kredi Yayınları aracılığıyla basılmış ve kitapseverlere sunulmuştur. Pierre Bourdieu Kitapları
0 kişi
"Benim tasarladığım biçimiyle toplumbilimin, toplumsal olarak zorlanan düşüncenin rutinlerinden, siyasal, dinsel, kültürel tüm hizaya getirme biçimlerinden kurtulmak isteyenler için büyük yardımı olab...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Sanat eserleri kuşkusuz herkese açıktır, herkesçe görülebilir; ama biliriz ki aslında büyük çoğunluğa kapalı kalırlar. Müzeleri gezenler ile gezmeyenleri birbirinden ayıran şey nedir? Sanat sevdalılar...
%25 25,50 ₺ 19,13 ₺
0 kişi
  Eğitimin toplumsal hareketliliği sağlayan başlıca etmenlerden biri olduğu savı, bugün, ortak kanının değişmez unsurlarından biri olarak kendini kabul ettirmiş gibidir. Bu idealden “sapma” olarak eğ...
%23 18,52 ₺ 14,26 ₺
0 kişi
Bilim sosyolojisi en sade tanımıyla, bilimsel bilginin kendisinin, üreticilerinin, üretim mahallerinin ve süreçlerinin bilgi sosyolojisinin kapsama alanına sokulmasıdır. Kuru ve malumatçı bir epistemo...
%23 13,89 ₺ 10,70 ₺
0 kişi
“Politika, yurttaşlardan uzaklaşmaya devam ediyor.”Karşı Ateşler-2, neoliberalizmin zaferini ilan ettiği, sosyal demokrasinin neoliberal politikalara tümüyle teslim olduğu, toplumsal hakların budandığ...
%20 12,96 ₺ 10,37 ₺
0 kişi
Elinizdeki çalışma, 1964 tarihli Varisler kitabının ilk aşamasını oluşturduğu araştırmaların teorik bir sentezidir. Bu genel teori, sembolik şiddetin edimlerine ve bu şiddetin gizlenmesinin toplumsal...
%23 27,78 ₺ 21,39 ₺
0 kişi
Pierre Bourdieu’nün ilk dönem çalışmaları arasında yer alan Bir Pratik Teorisi için Taslak, iki kısımdan oluşuyor. İlk basımı 1972 yılında gerçekleşen kitabın “Kabiliye Üzerine Üç Etnoloji Çalışması”...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Pierre Bourdieu, bu kitapta gündelik hayatın neredeyse merkezine yerleşen televizyonun felsefi, politik ve sosyolojik anlamları üzerine düşünüyor; iktidar ilişkilerinin uzantısı ve aracı olarak medyan...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
SANATIN KURALLARI,  konusunu Flaubert ve modern yazından alan, dünyanın önde gelen sosyal teorisyenlerinden Pierre Bourdieu tarafından kaleme alınmış sanat sosyolojisi alanında önemli eserlerden biri....
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
“Bourdieu sosyolojisine giriş” dersini Bourdieu’nün kendisinden almak daha makul olmaz mı? “Sosyoloji Meseleleri”, ustanın kendisi tarafından bu türden bir amaçla hazırlanmış bir kaynak eser; muhtelif...
%23 31,48 ₺ 24,24 ₺
0 kişi
Kırk yıllık araştırmalarının sentez ve değerlendirmesini gerçekleştirdiği Akademik Aklın Eleştirisi’nde Pierre Bourdieu sosyoloji teorisi, tarih bilgisi ve felsefi düşünceyi harmanlıyor.Bourdieu tartı...
%25 36,50 ₺ 27,38 ₺
0 kişi
Kendisi tarafından özenle seçilmiş çeşitli mülakat ve sunumların derlemesinden oluşan bu kitapta Bourdieu, teorisini açımlıyor, fikri ve sosyal yörüngesini hatırlatıyor ve hangi kavramla ne demek iste...
%23 27,78 ₺ 21,39 ₺
0 kişi
“Devlet ne egemenlerin hizmetindeki bir iktidar aygıtına ne ihtilafların soğurulduğu tarafsız bir mekana indirgenebilir: Devlet, hayli ileri derecede ayrışmış toplumlarda, toplumsal hayatın bütününü y...
%25 62,00 ₺ 46,50 ₺
0 kişi
Heidegger'in Marksist yabancılaşma kavramının karşısına koyduğu, tipik bir Heidegger stratejisi olan radikalleşerek (sahte) aşma'dır: Marx'ın tarif ettiği şekliyle (hâlâ epey bir “antropolojik” olan)...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Spor toplumsal yapıyla yakından bağlantılıdır. İktidar ilişkileri, kurumları, söylemleri ve farklı eşitsizlik süreçleri bu alanda birbiriyle etkileşime girer, çatışır ya da birleşir. Böylelikle insan...
%22 44,00 ₺ 34,32 ₺
Tükendi
0 kişi
Savunanlar kadar karşı çıkanlar tarafından oldukça geniş sayılabilecek bir literatürün oluşturulduğu neoliberal iktisat söylemi, genellikle ülkelerin neoliberal iktisadi politika uygulamalarına ilişki...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Neoliberalizmin totaliter ve antidemokratik karakterini ilk kavrayan düşünürlerden biri olan Pierre Bourdieu’nün bu “karşı ateşleri”, onun militan bir filozof olarak tavrının da göstergesidir. Sartre’...
%20 12,96 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Erkek veya kadın olarak, kavramaya çalıştığımız nesnenin içinde yer alarak, eril düzenin tarihsel yapılarını algılama ve değerlendirmenin bilinçsiz şemaları biçiminde bünyemize katmış durumdayız; bu n...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Vakti zamanında hem ne kadar yapmacık hem de ne kadar aldatıcı olduğunu yeterince söylediğim otobiyografi türüne kendimi kaptırmak niyetinde değilim. Sadece, bir oto-sosyoanaliz için bazı öğeleri bir...
%4 18,00 ₺ 17,28 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüz sosyal bilim dünyasına damgasını vurmuş isimlerden biridir Pierre Bourdieu. İncelediği alanlar açısından büyük bir çeşitlilik gösteren eserleri, dünyanın dört bir yanında çeşitli disiplinlerde...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺