Polat Tunçer

Polat Tunçer 1960 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 

Yüksek lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde tamamlamış ve ardından Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını yapmıştır. Evli ve iki kız evladı olan yazar hala 19 Mayıs Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Polat Tunçer Kitapları
0 kişi
Dönme ve Mason olan Cavit Bey 1875'de Selanik'te doğmuştur. 1907'de yine Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne giderek siyasete atılmış, hızla yükselerek, İttihat ve Terakkinin değişmez Maliye Na...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Hukuk devletinde hem yönetenlerin hem de yönetilenlerin hukuki olayları yorumlayacak bilgi birikimine sahip olmaları gerekir. İş hayatında rol alan bireylerin iş ve sosyal güvenlik alanıyla ilgili tem...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Sağlık Hukuku alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan temel bilgileri açık ve anlaşılır bir dille anlatılmaya çalıştığım bu kitap, yoğun bir emeğin ürünüdür. Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerle, bu aland...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, yıllardır dersini verdiğim genel hukuk bilgisi ya da temel hukuk derslerinden edinilen bilgi ve birikimin bir yansımasıdır. Ayrıntı, karşılaştırma ve yorumlardan olabildiğince kaçınılmasının...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları* Hukuk Kavramı ve İşlevi* İş Hukuku Kavramı, Tarihçesi ve Özellikleri* İş Hukukunun Kısa Tarihi* İş Hukukunun Kaynakları* Bireysel İş Hukuku* Toplu İş Hukuku* İş Hukukunda Uyuşmazlık
%5 26,00 ₺ 24,70 ₺
0 kişi
İşbölümü ve uzmanlaşmanın akıl almaz boyutlara ulaştığı modern dünyada satış ve pazarlamanın bilimsel çalışmanın dışında kalması düşünülemez. Bu yüzden dünya literatüründe satış teknikleri önemli dere...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
* İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenme* İş Analizi* İnsan Kaynakları Planlanması* İnsan Kaynağının Sağlanması ,* İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi* Kariyer Yönetimi* Performans Değerlen...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Satış dünyanın en zor mesleklerinden birisidir. Zîrâ, iyi bir satış elemanında bulunması gereken nitelikler oldukça çeşitli olup, bunları kazanmak ve alışkanlık haline getirmek için sürekli çalışmak g...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Teknolojik değişme ve gelişmenin yarattığı değişimin ticari hayatın gereklerini de önemli ölçüde değiştirmesiyle ve AB sürecinin de katkısıyla yeni bir kanuna duyulan ihtiyaç nihayet 6102 sayılı Türk...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları* Yönetim Anlayışındaki Değişim* Geleneksel Yönetim Dönemi* Bilimsel Yönetim Dönemi* Değişim Yönetimi Teknikleri* Stratejik Yönetim* Toplam Kalite Yönetimi * Kıyaslama (Benchmarking)* D...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerin değişim yönetimiyle ilgili yaklaşımlarını tespit etmek ve çalışanların değişim yönetimi çerçevesinde kurumdaki yönetim anlayışına karşı tutum ve tavırlarını bel...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Ceza hukuku, hukuk sisteminin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Ceza hukuku, niteliğinin bir gereği olarak katıksız bir kamu hukukudur. Zîrâ, cezalandırma yetkisi sadece devlete ait olup, toplum yani...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Sağlık Hukuku alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan temel bilgileri açık ve anlaşılır bir dille anlatılmaya çalıştığım bu kitap, yoğun bir emeğin ürünüdür. Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerle, bu aland...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, yıllardır dersini verdiğim genel hukuk bilgisi ya da temel hukuk derslerinden edinilen bilgi ve birikimin bir yansımasıdır. Ayrıntı, karşılaştırma ve yorumlardan olabildiğince kaçınılmasının...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
Tükendi
%15 14,81 ₺ 12,59 ₺
Tükendi
0 kişi
Borçlar Hukuku, özel hukukun önemli bir parçasını oluşturur. Hayatımızın büyük bir bölümünde karşılaştığımız borç ilişkilerini çözmeye yönelik ilkeler getiren bu hukuk dalının, ne denli önemli olduğu...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
%10 21,76 ₺ 19,58 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, Sağlık Hukuku alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan temel bilgilerin edinilmesi amacıyla yazılmış olup yoğun bir emeğin ürünüdür. Sağlık alanında eğitim alan tüm öğrencilerle, bu alanda çalışan tü...
%10 21,30 ₺ 19,17 ₺