Ramazan KurtoğluRamazan Kurtoğlu, Araştırma - İnceleme, Araştırma - İnceleme - Kuram, Avrupa Birliği kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Biyo-Politik Savaşlar, Din ve Küresel Ekonomi - Politik, Evanjelizm, Hollywood Sineması ve Bilinçaltı Operasyonları, Hollywood ve Kabala’nın 13. Havarisi Evanjelizm, Hollywood İşi olarak sayılabilir.

Ramazan Kurtoğlu kitapları; Asi Kitap, Destek Yayınları, Karma Kitaplar, Orion Kitabevi, Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar, Sinemis Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ramazan Kurtoğlu tarafından yazılan son kitap "Biyo-Politik Savaşlar", Destek Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ramazan Kurtoğlu Kitapları
0 kişi
“Küresel para savaşları”, 2008 Wall Street merkezli küresel mali krizin küresel ekonomiyi getirdiği noktayı en iyi anlatan tanım. Amerikan ordusu Mart 2009’dan itibaren 60 ekonomi ve finans uzmanının...
%32 34,00 ₺ 23,12 ₺
0 kişi
Bugüne değin bildiğiniz her şey değişiyor! İnsanlık büyük bir türbülans çağına girdi. Kimse yaşanan bu büyük kaosu çözemiyor. Cansu Canan Özgen tüm bilinmeyenleri akıl süzgecinden geçirerek Dr. Ram...
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
0 kişi
Günümüzde tarihte örneğine hiç rastlanmamış bir mefhumla karşı karşıyayız: Farklı inançlar aynı amaca konsantre olmuş durumda. Kral Davud soyundan Yahudilerin beklediği Mesih, özellikle Evanjelist Hır...
%32 42,00 ₺ 28,56 ₺
%32 38,00 ₺ 25,84 ₺
%32 44,44 ₺ 30,22 ₺
0 kişi
"Küresel Para Savaşları", 2008 Wall Street merkezli küresel mali krizin küresel ekonomiyi getirdiği noktayı en iyi anlatan tanım. Amerikan ordusu Mart 2009'dan itibaren 60 ekonomi ve finans uzmanının...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
%32 37,04 ₺ 25,19 ₺
Tükendi
0 kişi
"Zero-Sum", toplamı sıfır olan oyun. Bir tarafın kazanmasının, diğer tarafın kaybetmesi manasına geldiği rekabet ortamı... Ancak kazandığını sanan taraf da, kaybetmekte ve sonuçta kazançların toplamı...
%32 21,30 ₺ 14,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizde tuttuğunuz bu kitapta yer alan tespit ve öngörülerin 2006’dan beri şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşiyor olması ülkem Türkiye açısından olsun, Türk milleti, İslam dünyası ve insanlık açısından...
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye'nin en büyük özel sektör sanayi kuruluşlarında 26 yıl süreyle finansman müdürü, genel müdür muavini ve genel müdür olarak görev yaptı. Halen İstanbul Aydın Üniversite-si'nde öğretim üyesi olup...
%10 25,93 ₺ 23,33 ₺
Tükendi
0 kişi
1978 Washington Mutabakatıile yeryüzünün her yerine dayatılan kapitalizmin neoliberal - küresel serbest piyasa miti 2008’de ABD’de başlayan finans krizi ile birlikte küresel ekonomik- sosyal-siyasi kr...
%10 31,00 ₺ 27,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Hayranlıkla izlediğimiz Hollywood filmleri Amerikan sinema sektörünün masum birer çalışması mı?  Yoksa planlı bir projenin parçası mı? Yapılacak siyasi ve ekonomik operasyonlara filmler aracılığıyla...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
2008 mali krizinin sebep olduğu yıkımın mali bilançosu her geçen gün artıyor. Öyleyse krizin başında açıklanan, çözüme yönelik rakamları tarihe not düşmek bakımından, insanlığın nasıl kandırıldığını g...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
Tükendi
0 kişi
Yeryüzünde 1978 Washington Mutabakatıyla başlatılan neoliberal küreselleşme ile birlikte “Para İle Afyon Savaşları” yürütülmeya başlandı. “Bütün büyük savaşlar gibi Dördüncü Küresel Savaş’ın kökleri o...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarihte ilk kez farklı inanç ve hesaplarla; Kral Davud soyundan gelen Yahudilerin “beklediği Mesih”, Evanjelist Hıristyanların “beklediği İsa Mesih”, Şii Müslümanların “beklediği” kayıp 12. imam olan...
%28 32,41 ₺ 23,34 ₺
/ 2