Ramazan SeverRamazan Sever, Akademik, Bilim, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Genel ve Fiziki Coğrafya, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Ortamları, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Çevre Eğitimi olarak sayılabilir.

Ramazan Sever kitapları; Anı Yayıncılık, Çizgi Kitabevi Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ramazan Sever tarafından yazılan son kitap "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Ortamları", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ramazan Sever Kitapları
0 kişi
Sosyal bilgiler eğitimi çalışma alanı, içerdiği disiplinlere yönelik olarak hazırlanan kazanım ve içeriğin aktarımında zamanın gerekliliklerine göre tüm çalışma alanları ve disiplinler gibi kendini ye...
%10 53,00 ₺ 47,70 ₺
0 kişi
Çevre Eğitimi adını taşıyan eser; çevre bilimi, ekoloji, çevre bilinci, çevre sorunları, çevre eğitimi alan/gören yükseköğretim kurumlarında kullanılabilecek temel bir kaynak eserdir. Bunun yanında çe...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Nedeni ve çeşidi (doğal ya da beşerî afet) ne olursa olsun can ve mal kayıplarına yol açan, toplumlarda psikososyal bozukluklara neden olan afetlerin en az zararla atlatılması ve minimize etmek için b...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Bu kitap, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan eğitim teknolojileri ve materyallerini konu edinmektedir. Yapılandırmacı kuramın ilkelerine dayalı olarak eğitimin verildiği ülkemizde, öğrenme- öğretm...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, sosyal bilgiler öğretimi konusunu, kuramsal ve uygulamalı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Sosyal bilgiler eğitimi, çok boyutlu bir biçimde ele alınmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte...
%8 46,00 ₺ 42,32 ₺
0 kişi
Gelişen ve değişen dünyada, öğretmenlerin, öğrenme ortamını etkili kılmak ve XXI. yüzyılın bireylerini yetiştirmek için gösterdikleri çabada, öğretim teknolojilerinin yeri ve önemi büyüktür. Öğretim t...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
 Sosyal bilgiler dersi, sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi, bilimsel, vs. mekân alanlarıyla ilgili konular içermesi bakımından eğitim, mekân, insan üçlüsünü bütünleştirebilen bir derstir. Mekân, vakanı...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Genel ve Fiziki Coğrafya, içerik bakımından, bir ders kitabıdır. Eğitim ve öğretim programı ana hatlarıyla, YöK tarafından belirlenen (2005) başlık ve alt başlıklara bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Es...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Çoruh Havzası Enerji Yatırım Projeleri, ülkemizde ve dünyadaki benzer yatırımlarla karşılaştırıldığında, projelerin birçok üstün tarafı vardır. Herşeyden önce havzanın coğrafi koşulları baraj ve HES’î...
%10 14,81 ₺ 13,33 ₺