Rasim Özdenören

Rasim Özdenören Kimdir?

Günümüz Edebiyatının usta öykü yazarı Rasim Özdenören 1940 Kahramanmaraş doğumludur. İlkokula Kahramanmaraş’ta başlayan Rasim Özdenören 3. Sınıfa geçtiğinde babasının tayini ile Malatya’ya taşındılar.

İlkokul öğrenimini Malatya Cumhuriyet ve Gazi İlkokulunda tamamladı. Ortaokula da Malatya’da başladı. Ortaokul 3. Sınıfta iken babasının tayini Tunceli’ye çıktı. Ortaokulu Tunceli’de tamamladılar. Babası emekli oldu ve Kahramanmaraş’a döndüler.

1955 yılında Maraş Lisesine başladı ve 1958 yılında mezun oldu. Aynı sene İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik bölümüne kayıt yaptırdı. 

Daha sonra aynı üniversitede Hukuk Fakültesi2ni bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatında çalıştı ve Genel sekreterken emekliye ayrıldı. 

Rasim Özdenören Edebi Yönü

Rasim Özdenören lise yıllarında Edebiyat ile ilgilenen bir arkadaş grubundaydı. Bu grup daha sonra herkesin yakından tanıyacağı ‘7 Güzel Adam’ grubu idi. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Mehmet Akif İnan ve Rasim Özdenören idi.

Grup Türkiye’nin öde gelen edebiyat dergilerini yakından takip ediyordu. Bu dönem içinde yayına ara verilen Maraş lisesinin yayın organı olan Hamle dergisini yeniden çıkardılar. Grup içinde öykü ile ilgilenen tek Rasim Özdenörendi. 

Bu dönemde yazdığı hikayeler Varlık, Seçilmiş Hikayeler, Dost ve Türk Sanatı gibi büyük dergilerde yayınlanıyordu.

Rasim Özdenören 1962 yılında Sezai Karakoç ile tanıştı. Bu tanışma sanat ve düşünce hayatının şekillenmesine neden oldu. 3 yıl kadar yazmadı. Sezai Karakoç’un isteği ile yeniden yazmaya başladı.

Yeni İstiklal Gazetesi’nin sanat yönetmenliğini yaptı burada 10 tane öyküsünü yayınladı. Aynı zamanda Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan’ın yazılarını yayınladı.

1967 yılında ilk kitabı olan Hastalar ve Işıkları yayınladı. İlk kitabında kendine ait bir üslup yaratmayı başarmıştı.

İkinci Kitabı Çözümleme, üçüncü kitabı Çok Sesli Bir Ölüm’ü çıkardı. Kitaplarında kullandığı biçimsel özellikler ile kendine büyük bir okuyucu kitlesi kazandırmıştı.

Dördüncü kitabı olan Çarpılmışlar kitabı ile büyük yankı uyandırdı. Bu kitabının başından sonuna kadar hiçbir alanında noktalama işaretlerine yer vermedi.  Bu tarzı ile bilinç akışının ve düşüncelerin kesintisiz akışını amaçladı.

1979 yılında yayınladığı Gül Yetiştiren Adam romanında Türkiye’nin batılılaşması üzerinde durdu. 

Denize Açılan Kapı kitabından sonra uzu süre yazmadı. Tam on beş yıl aradan sonra Kuyu kitabını çıkardı. Kuyu kitabının ana konusu yine tasavvuftu. 2000 yılında Ansızın Yola Çıkmak kitabında tasavvuf konusunu sürdürdü ve acemi dervişleri konu aldı.

Aynı ardından gelen kitabı Hışırtı ile evlilik ve aşk konularına değindi.  Rasim Özdenören’in hikayesi Cumhuriyet Dönemi ile başlayan dönüşümler, insanlarımızda açtığı yaralar, Modernizm ‘in Türk insanında oluşturduğu etkileri dikkat işledi eserlerinde. 

Şimdi 78 yaşında olan Edebiyatın büyük üstadı Rasim Özdenören 2015 yılında Necip Fazıl ödül töreninde Necip Fazıl Saygı ödülünü almıştır. 
Rasim Özdenören Kitapları
0 kişi
Anadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında kalanlar. Her iki kesi...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada “Müslümanca düşünme”nin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli “malumat”a sahip olmak, Müslümanca düşünmek için...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Fakat en önemlisi, Müslümanın kendi iç oluşumunu gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Müslümanlar sürçtükleri, tökezledikleri yerde, bunun başlıca sebebinin kendi iç oluşumlarını tamamlamakta gösterdikleri...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Batı ve İslam; iki kültür ve tefekkürün arasındaki farklar nelerdir? Batı dünyası hakkında azgelişmiş ülkelere hangi yanıltıcı imajlar verilmektedir? Türkiye’de Batı ve Batılılaşma konusu, çağdaşlık v...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Türk öykücülüğünün kilometre taşlarından biri olan Çözülme, ülkemizdeki kültürel-sosyal değişimin hem bireyde, hem de ailede meydana getirdiği çarpıklıkları, çelişkileri, açmazları irdelerken, kendi s...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Özdenören okuyucularına alışık olmadıkları tatlar sunan bu kitabında; kendi ben'inin dolayımından geçerek hayatı ve ölümü ve insanın hayatla ölüm arasında yer alan çeşitli veçhelerini anlamaya çalışıy...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Türk hikâyeciliğinin yaşayan büyük isimlerinden Rasim Özdenören’in yeni kitabı Uyumsuzlar, büyük ustanın son dönemde yazdığı öykülerin yanı sıra, yıllar önce yazılıp bir kenarda kalmış ve yayınlanmamı...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Çağdaş Türk hikayeciliğindeki güçlü konumuyla kendinden sonra gelen pek çok öykücüyü derinden etkileyen Rasim Özdenören, Kuyu’daki öykülerinde değişim, uyumsuzluk, yabancılaşma konularını hikayeciliği...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Coşkun Çakır, Ekrem Demirli, Kâşif Hamdi Okur, Lütfi Bergen, Lütfi Sunar - Murteza Bedir, Ömer Türker, Rasim Özdenören, Savaş Barkçin - Süleyman Seyfi ÖğünLütfi Bergen / Müslüman Toplumun Kuruluşu: Me...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Öykü ve deneme ustası Rasim Özdenören keskin gözlemciliğinin ürünü olan bu kitabında "yüzler" çiziyor okuruna. Bozguncunun, büyüklenenin, alaycının, kaltağın, korkağın... yüzleri. Othello'nun şeytanı,...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺

Toz

0 kişi
Bütün hayatı, en sıradan, en basit gibi görünen bir olay, an ya da şey etrafında anlatabilme kudretinde bir yazar. Ve O’nun, yeri başka öykülerle hiçbir şekilde doldurulamayacak nitelik ve derinliktek...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
“Yazar, yazdığı yazının anlaşılmadan kalmasını amaçlamaz. Yazının zor anlaşılır olması, yazarla okur arasında var bulunması gereken parola ve işaret üzerinde tam bir mutabakatın sağlanamamış olmasıyla...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
“İnsan, yalın tabiat içinde yaşamaz. O, tabiatı yaşayabileceği hale dönüştürür, bu demektir ki kent kurar. Kentten kaçan ya geri kente döner veya gittiği yeri kentleştirir: gittiği yerde kendine barın...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Türkiye’de siyaseti anlamak, öncelikle siyasetin bir dili olduğunu fark etmekten geçiyor. Akademik kavramsal yöntem de medyanın kullandığı gündelik dil de bu farkındalığı oluşturmaya yetmiyor. Soyut k...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
“İslami edebiyatın ne olduğu üzerinde tartışmaların yapıldığı bir dönemde, biz, gene de bir takım a priori kuralların kılavuzluğuna güvenerek yola çıkmanın sakıncalarını tekrarlamakta yarar görüyoruz”...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Rasim Özdenören, bir edebiyat adamı olarak, varlığıyla elli yıldır yazı dünyasının içindedir. Elli yıl, bir toplumun hayatı için de, hatırı sayılır bir anlama sahiptir. Hele kendini yeni formlar içind...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Rasim Özdenören, oldukça geniş bir perspektif içinde, yaşadığımız günlerin eleştirisinden yola çıkarak bütün bir modern çağı sorguya çekiyor bu kitabında. Olgulara müslümanca bakmanın getirdiği hakika...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Çağdaş Türk hikâyeciliğine yepyeni bir çehre ve yerli bir boyut getiren Rasim Özdenören, hikâyelerinde bireyin bilinçaltı derinliğine inerek ruhsal çözümlemelerde bulunurken, susturulmuş ve bastırılmı...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
"Başlıktaki tamamlamaya bakınca belki birilerinin düşüncesine hakaret etme niyetiyle bu yazıya böyle başladığım düşünülebilir. Hayır. ‘Köpekçe düşünceler’ derken, bir hayvan olarak köpeğe mahsus düşün...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bir incelemenin sonuçlarını ortaya koyma iddiası taşımayan bu kitaptaki yazılar, Rasim Özdenören’in dış politika konusunda gözlem ve fikirlerini yansıtıyor; dış politika olaylarının temel çizgisini ve...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺