Recep AlpyağılRecep Alpyağıl, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları, Diğer kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i 1, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i 2, Din Felsefesi Yapmak, Din Felsefesine Dair Okumalar 1, Fark ve Yorum olarak sayılabilir.

Recep Alpyağıl kitapları; Ağaç Kitabevi Yayınları, Anka Yayınları, İz Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Recep Alpyağıl tarafından yazılan son kitap "Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz 2", İz Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Recep Alpyağıl Kitapları
0 kişi
Günümüz Türkiye’sinde, özellikle İslami ilimler sahasında “metni anlama ve yorumlama sanatı olarak hermenötik” en popüler kavramlardan bir tanesidir. Bu konuda telif ya da tercüme düzeyinde çok yoğun...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Geçen yüzyılın ilk yarısında, analitik felsefede bilim, rasyonellik, nesnellik vb. gibi kavramlar gerçekliğin ölçütü olarak ön plana çıkarken; öznellik, otorite, irrasyonalite gibi kavramlar da dini t...
%28 21,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Mülemma yazmak basitçe başka bir dilden iktibasta bulunmak değil, her iki dilin gramerini bir başka dilde buluşturmaktır. Farklı vezinleri bozmadan birleştirebilme kavrayışını gerektirir. Gelen-ek-te...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Günümüz Türkiyesinde "metni anlama ve yorumlama sanatı olarak hermenötik" en gizemli kavramlardan bir tanesidir. Bu gizemi de mistifiye etme yolunda telif ya da tercüme düzeyinde yoğun bir çabanın old...
%22 6,50 ₺ 5,07 ₺
0 kişi
Türkiye’de felsefe sahnesinde yıllardır niçin bir filozofumuz olmadığı ve felsefe geleneğimizin bulunmadığı konuşulur durur. Bunun sebebi, aslında hiçbir zaman geçmiş ile yüzleşilmemesidir. Geleneği a...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Çağdaş felsefenin önde gelen isimlerinin önemli bir kısmının farka dair metinler neşretmiş olması bir tesadüf sayılamaz. Heidegger Identity and Difference, Deleuze Difference and Repetition, Lyotard T...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
 Bu eser, din felsefesi üzerine yapılmakta olan bir dizi derleme çalışmanın bir parçası olarak ortaya çıktı. Ancak, Mutezile’nin ele alındığı bu metnin diğerleri arasındaki yeri oldukça ayrıcalıklı. B...
%28 90,00 ₺ 64,80 ₺
0 kişi
Bu eser, din felsefesi üzerine yapılmakta olan bir dizi derleme çalışmanın bir parçası olarak ortaya çıktı. Ancak, Mutezile’nin ele alındığı bu metnin diğerleri arasındaki yeri oldukça ayrıcalıklı. Bu...
%28 90,00 ₺ 64,80 ₺
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
Tükendi
0 kişi
19’uncu yüzyılın sonlarından 20’inci yüzyılın son çeyreğine kadar olan zaman dilimi içinde akıl, bilim, rasyonellik, nesnellik vb. kavramlar gerçekliğin ölçütü olarak ön plana çıkarken; öznellik, irra...
%22 11,11 ₺ 8,67 ₺