Recep İhsan Eliaçık

Recep İhsan Eliaçık 23 Aralık 1961 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimine kadar Kayseri ve Kırşehir'de yer alan farklı okullarda tamamlamıştır. 

12 Eylül askeri darbesinde Mamak ceza evinde bir yıl hüküm yatmıştır. Akıncılar davasından yargılanarak beraat etmiştir. 28 Şubat döneminde 30'a yakın davadan yargılanmıştır. 

İhsan Eliaçık Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okumuştur. Buradan mezun olmadan ayrılmış tam zamanlı bağımsız yazarlık yapmaya başlamıştır. Bir çok dergi ve gazete'de söyleşileri yayınlanmıştır. 

Recep İhsan Eliaçık Yarın dergisi kapanma sürecine kadar Genel Yayın Yönetmenliğini yapmıştır. Daha sonra Söz ve Adalet dergisinde,haber10 sitesinde yazmıştır.

Kendi sitesi ve bir haber sitesinde haftalık olarak yazılar yayınlamaktadır. Yazıları anti-kapitalist Müslümanlar ismi ile İslami ve politik oluşumuna destek çıkarak bu oluşumu geliştirmiştir. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yapan yazar Arapça ve İngilizce dillerini bilmektedir. İslam üzerine farklı kitapları vardır. Recep İhsan Eliaçık Kitapları
1 kişi
Kur’an-ı Kerim’de her ne okunuyorsa, onun inmiş olduğu 10 bin kişilik Mekke’de, 10 bin kişilik Medine’de, nüfusu 10’ar bindi bunların, Anadolu’da birer kasaba gibi yani, Kur’an sonuçta bir kasabaya in...
%10 26,73 ₺ 24,06 ₺
0 kişi
Allah doğruluk ve dürüstlük yolunda yürüyenleri, güzel ahlak sahiplerini, dünyayı kana bulayan zalimlere inat bir adalet ve barışyurdu kurmaya çağırmaktadır. (Yunus:10/15)Bu çerçevede selam kavramı es...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Kur’an evrensel olana çağırıyor…Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, saldırısız ve savaşsız bir dünyaya (cennete) çağırıyor…Akla, vicdana, adalete, doğruluğa, dürüstlüğe, öldürmemeye, çalmamaya, halkına yal...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Kur'an'da mülk, infak, kenz kavramları. Para, servet, mal biriktirme, sermaye üzerine anti- kapitalist yazılar... Kum tepeleri (ahkâf) eski çağların çöllerinde kalmamıştır. Etrafınıza bakın siyasi, so...
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
1 kişi
Tarih boyunca din-devlet düşüncesi ve yeni devlet anlayışı. Siyasi düşünce tarihinin derinliklerinde uzun bir yolculuk...Yeryüzüne uygarlıklar yaratan insanoğlunun kökeni nedir? Bu dünyaya nereden gel...
%10 46,30 ₺ 41,67 ₺
0 kişi
Musa gittikten sonra buzağıya tapanlarla,Muhammed gittikten sonra mala tapanlar aynıdır.-R.Ihsan Eliaçık-Yastığa başını koyduğunda, gökgürültüsü misali horlayarak uyuyanlara değil, uykuya hasret kalan...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Bu dine girmek için önce tüm mülkün (bilgi, iktidar ve servet) Allah’a (halka) ait olduğunu kabul edeceksiniz yani “Lehü’l-mülk” diyeceksiniz. Bunlar üzerinde oluşturulan tüm tekelleri reddedeceksiniz...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Biz Müslümanlar tarihinin şu anında bir mağarada üç yüz yıl uyuduktan sonra uyanan Ashab-ı Kehf'e benzemekteyiz. Uykudan uyanıp şehre inince yaşadığımız şok ile etrafımızda şaşkın şaşkın bakınıp, "Ne...
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
0 kişi
Şeyh Bedreddin Serez çarşısında çıplak olarak asıldığında elli altı yaşındaydı. Hanedan soyundan gelen Bedreddin, çok iyi eğitim almış, Osmanlı’da kazaskerlik görevinde bulunmuş, Mısır’da şehzadelere...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İslam olur mu? İslam’da devrim teorisi var mı?İlahiyatçı  yazar R. İhsan Eliaçık, dünyanın bir dizi devrim deneyimini inceleyerek, sorulara yanıt aramaya çalışıyor bu eserinde. Türkiye tarihinde görül...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Vatan, millet, devlet, ümmet vs. bütün bunlar beldelerimizin tarih boyunca yarattığı büyük kavramlardır. İmparatorluk varken bölücü mahiyet arzedebilerdi ama günümüzde beldelerimizi tutan son asabiyel...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Muhammed İkbal, Mehmet Akif Ersoy ve Aliya İzzetbegoviç’in ortak özelliği; yok oluş sürecinde “varoluş mücadelesi” veren aynı ümmete mensup, üç milletin sembol simaları olmalarıdır.Muhammed İkbal Paki...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Peygamberimizin sağlığında inkarcıların sürekli istedikleri; yerlerden pınar fışkırtmak, dahi altın yapmak, ayı yarmak, parmaklarından su akıtmak, bir kap hurma ile binlerce kişiyi doyurmak, gelecekte...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"Devrim hedefi İslami Hareketin vazgeçilmez amaçlarındandır. Çünkü İslam ilk doğuş yıllarında olduğu gibi 'ahlakilik' temelinde siyasi bir hamle olmak zorundadır. Siyaset ve devrim perspektifinden kop...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"Sosyal" tefsir anlayışı ile tarih, tabiat ve hayata dayalı Kur'an açıklaması. "Oku! Yaratan Rabbinin adıyla! İnsanı sevgiden, ilgiden, alakadan yarattı! Oku! Senin Rabbin çok cömerttir! Kalemi kulla...
%10 98,02 ₺ 88,22 ₺
Tükendi
1 kişi
Bilge kişi ölmeden hemen önce halkını geniş bir meydanda toplar. Gerçekleri son bir kez hepsinin huzurunda dile getirir. Halkla arasında nefis bir diyalog kurulur. Halktan biri öne çıkarak bize der se...
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam nedir ?Hayatımızzla nasıl bir etkileşim içerisindedir ?Geçmişten geleneksel anlayıştan tevarüseden din algılaması ne kadar gerçek hayatdini olan İslamla bağdaşmaktadır ?
%10 16,67 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Toplumuna, kültürüne ve tarihine duyarlı bir düşünce adamı fildişi kulede yaşayabilir mi?Siyaset, tekdüze ve salt pragmatik bir perspektif içerisinde mi üretilmeli?Aliya İzzetbegoviç, bu iki soruya ol...
%35 17,00 ₺ 11,05 ₺
Tükendi
0 kişi
Ali Şeriatî’nin, çağdaş İslam düşüncesinin en çarpıcı, yenilikçi simalarından birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun insanları çağırdığı “öz” İslamın yenilikçi özüdür. Ali Şeriatî “öze dönüş”...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺