Remzi Demir

Remzi Demir 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun olmuştur. 

Yüksek lisans eğitimini 1987 yılında hazırlamış olduğu teziyle tamamlamış ve sonrasında yeni bir tez hazırlayarak doktorasını yapmış ve doktor olmuştur. 1997 yılında doçent olan yazar ardından profesör ünvanını almıştır. Remzi Demir'in telif ve çeviri makaleleri çeşitli bir çok dergi ve ansiklopedilerde yayımlanmıştır. Yazar hala Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalında çalışmaktadır.

Akademik, Araştırma - İnceleme, Araştırma & Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Remzi Demir Kitapları
0 kişi
16. yüzyılda bilim ve teknoloji birikimleri ve düzeyleri bakımından aşağı yukarı aynı düzeyde bulunan Doğu ve Batı dünyalarında, iki asır içinde büyük bir farklılaşmanın oluşmasını sağlayan dâhilî ve...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Bilim tarihi, bilimsel bilginin gelişim sürecini inceleyen bir araştırma etkinliğidir ve tarihî bilgilerden yararlanarak bilimsel kuramların çeşitli dönemlerde doğuşu ve yayılışını, bilginlerin düşünc...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
Din Tarihi, tarih yazıcılığımız tarafından çok ihmal edilmiştir. Bunu birçok sebebi olabilir; ancak kanaatime göre en önemlisi, bu alanın çatışan inançlar ve ideolojiler ile çepeçevre sarmalanmış olma...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Türk Düşüncesi’ni anlamaya yönelik araştırma ve incelemelerde bugüne değin yokluğu hissedilen en önemli hususlardan birisi ve belki de en önemlisi, toplanan tarihsel verilerin ve bunları irtibatlandır...
%10 17,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
Türk Felsefesi'nin macerası henüz gereği gibi yazılmadı, ancak şuna inanıyorum ki bir gün bu mühim iş yapıldığında Yunus Emre'nin çok önemli bir yerde durduğu anlaşılacaktır.Yunus Emre, Orta Çağ'ın en...
%10 17,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
"19. yüzyılın ikinici yarısı, bilimi ve felsefesiyle birlikte Batı düşüncesinin, özellikle de Fransız düşüncesinin incelendiği ve aktarıldığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde, Aydınlanma Çağı’nın diğer...
%28 18,40 ₺ 13,25 ₺
0 kişi
Türk Bilim Tarihi araştırmacılığının ve yazıcılığının geçmişi aşağı yukarı XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanmaktadır. Ömer Subhî Bey ile Mehmed Nûrî Bey’in Mü’essisîn-i Fünûn’u (Bilimlerin Kurucu...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
17.07.1970 tarihinde Uşak'ın Karahallı ilçesinde doğan Remzi Demir, ilk ve orta öğrenimini Uşak'ta gördükten sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. Uşak'ta avukatlık...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Doğu’da (İslâm Dünyası’nda) yaşanan ve İlim’den Bilim’e giden süreç ile Batı’da (Hıristiyan Dünyası’nda) yaşanan ve Scientia’dan Science’a giden süreç arasında önemli bir ölçüde farklılık vardır ve Bi...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
"Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde Türk Felsefesi adını verdiğimiz bu çalışmanın temelde iki maksadı vardır: Bunlardan birincisi, Osmanlılar Dönemi'nde incelenmeye değecek yoğun...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Düşünce tarihimizi ve bunun bir kısmı olan bilim tarihimizi, geçmişin iyi-kötü belirgin bir resmini sunacak bir paradigma üzerinden okumaksızın tam olarak anlamak mümkün değildir. Bugüne kadar ya bel...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırladığım ve oybirliği ile başarılı bulunan “ Hukuksal Yönleriyle İnsan Geni Üzerindeki İncelemeler “...
%8 85,00 ₺ 78,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu küçük çalışmanın maksadı, Osmanlılar’ın bilimsel çalışmalarını yönlendiren Kuramsal Çerçeveleri ve bu çerçeveleri kuran temel etmenleri belirlemektir.Osmanlı bilginleri doğaya bakarken ve doğanın b...
%16 14,81 ₺ 12,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı bilimi ve teknolojisini konu edinan bu ciltte, Osmanlı bilimi ve teknolojisinin kuruluş dönemi, ana çizgileriyle betimlenmiş ve özgün metinler ışığında Osmanlı bilim tarihih yeni bir bakış açı...
%4 10,00 ₺ 9,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk Felsefesi'nin macerası henüz gereği gibi yazılmadı, ancak şuna inanıyorum ki bir gün bu mühim iş yapıldığında Yunus Emre'nin çok önemli bir yerde durduğu anlaşılacaktır.Yunus Emre, Orta Çağ'ın en...
%10 17,00 ₺ 15,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilim Tarihi, uzun bir süre boyunca bilimsel etkinlikleri belgelere ve tanıklıklara dayanarak betimleyen bir tarih alanı olarak görülmüştür. Bu nedenle bilim tarihçileri, çoğunlukla tarihsel olayları...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Çalışmanın konusu Türk Borçlar Kanunu Açısından Taksitle Satış Sözleşmeleridir. TBK’nin Özel Borç İlişkileri başlıklı ikinci kısmın, Satış Sözleşmesi başlıklı birinci bölümünün, Bazı Satış Türleri baş...
%8 38,00 ₺ 34,96 ₺
Tükendi
0 kişi
1955 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Bilim Tarihi Kürsüsü'nü kuran Ord. Prof. Aydın Sayılı Ortaçağ, İslam Dünyası'nda Türklerin bilimin muhtelif alanlarında yapmış old...
%4 8,64 ₺ 8,29 ₺
Tükendi
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺