Rene Descartes

Rene Descartes 31 Mart 1596 yılında doğmuş 11 Şubat 1650 yılında vefat etmiş Fransız Matematikçi ve filozoftur. Batının son yüzyıldaki en önemli düşünürlerinden biridir. Skolastik düşünceden sıyrılması ile modern felsefenin Descartes ile başladığı kabul edilmiştir.

 Descartes 15 yıl süren gezileri, savaşlar ve serüvenlerden sonra Hollanda’ya yerleşti. Batı düşüncesini ters taklak eden bir felsefe sistemi kurdu. Öğrendiği, gördüğü, duyduğu her şeyden şüphe duymaya başladı. Bunların hepsini sildi ve düşüncenin varlığından emin oldu.

Bu hareketle evrenin açıklamasını yaptı. Tüm felsefe kitaplarının Latince yazılmasına karşın Fransızca yazdı ve ‘Sağduyu dünyada en iyi bölüştürülmüş şeydir’ diyerek felsefeyi herkesin anlayacağı bir düzeye getirdi. Rene Descartes asker olarak kayıt olduğu birlikte biraz zaman geçirdikten sonra matematik ve fizik konularında yaratıcı yeteneğinin farkına vardı.

İlk felsefik çalışması olan Compendium Musicae’yi Beeckman’a ithaf etti. Almanya’ya Seyehat ederken matematiksel bilgilerden yararlanarak için kendisine bir vizyon geliştirdi. 1962 yılında Hollanda’ya geri döndü ve bilimsel ve düşünsel alanda en verimli zamanlarını burada geçirdi. Matematik, geometri, felsefe üzerine çığır açan teoriler üretti. Bu dönemde ünlü kitabı olan Kuralları yazdı. Rene Descartes matematikRene Descartes Kitapları
%26 18,52 ₺ 13,70 ₺
%50 6,50 ₺ 3,25 ₺
0 kişi
‘…Thought and extension may be regarded asconstituting the natures of intelligent and corporeal substance; and then they must not be otherwise conceived than as the thinking and extended substances th...
%32 14,44 ₺ 9,82 ₺
0 kişi
Descartes bilimlerin felsefeden kopmaya başladığı o dönemlerde çalışmalarını sürdüren bilim adamlarının tersine, bilimi her zaman felsefi bir bakış açısı içinde bütünleştirmeye özen göstermiştir. Desc...
%28 21,30 ₺ 15,34 ₺
0 kişi
“Descartes, modern felsefenin kurucusu sayılır. Çok yüksek felsefi bir yeteneği olan, yeni fizik ve gökbilime dayanan ilk kişi odur. Birçok skolastik yanı bulunmasına rağmen Descartes, kendinden önce...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
"Birkaç yılımı dünya kitabı içinde bu şekilde inceleme yaparak ve bazı deneyimler edinmeye uğraşarak geçirdikten sonra, günün birinde kendi içimdekileri de inceleme ve zihnimin tüm güçlerini izleyeceğ...
%28 12,50 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Descartes, Tanrı’nın varlığını ve insan ruhu ile bedeninin birbirinden ayrı olduğunu kanıtlamaya çalışır Metafizik Üzerine Düşünceler’de. Döneminin bilimlerine sağlam bir temel oluşturma kaygısıyla in...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
On altıncı ve on yedinci yüzyılda matematik, fizik, gökbilim, biyoloji, tıp ve kimya gibi alanlarda yaşanan gelişmeler sonucunda sınırlı ve eski dünya görüşü yerini modern, nicel, bilimsel yöntemlerin...
%28 12,50 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Descartes, hayatının çoğunu Hollandada geçirmiş olup, Modern Filozofinin Babası ünvanını almıştır ve kendisini takip eden Batı felsefesi çoğunlukla onun günümüzde hala çalışılan yazılarına cevap nitel...
%50 5,50 ₺ 2,75 ₺
0 kişi
Cogito, ergo sum, yani “Düşünüyorum, öyleyse varım,” felsefe tarihinin en meşhur önermelerinden biridir. Descartes’ın 1637 yılında yayımlanan Yöntem Üzerine Konuşma adlı ilk eserinde tartışmaya açtığı...
%28 11,57 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Yöntem Üzerine Konuşmalarda hep karmaşıktan basite inerek, gerçeği kuşatmaya yarayacak kuralları bir bir saydı. Felsefeyi, bütün inceleme kitaplarının Latince yazıldığı bir çağda, Fransızca yazarak ve...
%35 5,00 ₺ 3,25 ₺
0 kişi
Descartes, ölümünden sonra yayımlanan, aklın ve yetilerinin kullanılması yoluyla hakikate nasıl ulaşılacağı üzerine bir deneme olarak kaleme aldığı eseri Tabiat Işığı ile Hakikati Arama ile öncelikle...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Descartes’ın Tanrı, evren, çeşitli tutkular, ruh, beden, madde ve ruhun bu hayattan sonraki durumu vb. konulardaki görüşlerini açıkladığı çeşitli mektuplarından oluşan Ahlak Üzerine Mektuplar, başta P...
%28 12,50 ₺ 9,00 ₺
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
“Us dünyada en iyi paylaştırılan şeydir, çünkü herkes onunla öylesine iyi donatılı olduğunu düşünür ki, tüm başka şeylerde hoşnut edilmeleri çok güç olanlar bile genellikle ondan şimdiden ellerinde bu...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
1628 ve 1629 yılları arasında kaleme alınan ve Descartes’ın ilk büyük felsefi çalışması olarak kabul edilen Aklın Yönetimi İçin Kurallar kitabı, ünlü düşünürün ölümünden sonra derlenerek basılmıştır....
%28 12,50 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Bu yaşamdaki tüm iyilikler ve kötülükler yalnızca tutkulara bağlıdır. Dahası ruhun ayrıca kendi hazları olabilir. Ama bedenle ortak olan hazlarına gelince, bunlar tamamıyla tutkulara bağlıdır; öyle k...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Bu kitap, Descartes’ın opus postumum’u yani ölümünden sonra yayımlanan eserleri arasında yer alan iki metnin çevirisini bir araya getiriyor. La Recherche de la vérité par la lumière naturelle (Fıtrî/T...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
%35 6,00 ₺ 3,90 ₺
0 kişi
Modern felsefenin temel sorunlarından biri de yöntemdir. Kesin, kendisinden kuşku duyulmayacak bilgi sağlayan bir yöntem arayışı çağa damgasını vurur. Descartes'in çabası da bu arayışın neredeyse başl...
%26 10,19 ₺ 7,54 ₺
/ 3