Rene Descartes

Rene Descartes 31 Mart 1596 yılında doğmuş 11 Şubat 1650 yılında vefat etmiş Fransız Matematikçi ve filozoftur. Batının son yüzyıldaki en önemli düşünürlerinden biridir. Skolastik düşünceden sıyrılması ile modern felsefenin Descartes ile başladığı kabul edilmiştir.

 Descartes 15 yıl süren gezileri, savaşlar ve serüvenlerden sonra Hollanda’ya yerleşti. Batı düşüncesini ters taklak eden bir felsefe sistemi kurdu. Öğrendiği, gördüğü, duyduğu her şeyden şüphe duymaya başladı. Bunların hepsini sildi ve düşüncenin varlığından emin oldu.

Bu hareketle evrenin açıklamasını yaptı. Tüm felsefe kitaplarının Latince yazılmasına karşın Fransızca yazdı ve ‘Sağduyu dünyada en iyi bölüştürülmüş şeydir’ diyerek felsefeyi herkesin anlayacağı bir düzeye getirdi. Rene Descartes asker olarak kayıt olduğu birlikte biraz zaman geçirdikten sonra matematik ve fizik konularında yaratıcı yeteneğinin farkına vardı.

İlk felsefik çalışması olan Compendium Musicae’yi Beeckman’a ithaf etti. Almanya’ya Seyehat ederken matematiksel bilgilerden yararlanarak için kendisine bir vizyon geliştirdi. 1962 yılında Hollanda’ya geri döndü ve bilimsel ve düşünsel alanda en verimli zamanlarını burada geçirdi. Matematik, geometri, felsefe üzerine çığır açan teoriler üretti. Bu dönemde ünlü kitabı olan Kuralları yazdı. Rene Descartes matematikRene Descartes Kitapları
0 kişi
Bildiğiniz veçhile Descartes, kitabının ilk satırında, ‘akıl’dan bahseder. Daha sonra, sırası geldikçe ‘kuva-yı tabiiyye’ ve ‘felsefe’den bahseyler. Maarif Nezareti’nin o zamanki "Encümen-i Teftiş-i M...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
On altıncı ve on yedinci yüzyılda matematik, fizik, gökbilim, biyoloji, tıp ve kimya gibi alanlarda yaşanan gelişmeler sonucunda sınırlı ve eski dünya görüşü yerini modern, nicel, bilimsel yöntemlerin...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
“Descartes, modern felsefenin kurucusu sayılır. Çok yüksek felsefi bir yeteneği olan, yeni fizik ve gökbilime dayanan ilk kişi odur. Birçok skolastik yanı bulunmasına rağmen Descartes, kendinden önce...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
‘…Thought and extension may be regarded asconstituting the natures of intelligent and corporeal substance; and then they must not be otherwise conceived than as the thinking and extended substances th...
%30 14,44 ₺ 10,11 ₺
0 kişi
Cogito, ergo sum, yani “Düşünüyorum, öyleyse varım,” felsefe tarihinin en meşhur önermelerinden biridir. Descartes’ın 1637 yılında yayımlanan Yöntem Üzerine Konuşma adlı ilk eserinde tartışmaya açtığı...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
%26 18,52 ₺ 13,70 ₺
0 kişi
1628 ve 1629 yılları arasında kaleme alınan ve Descartes’ın ilk büyük felsefi çalışması olarak kabul edilen Aklın Yönetimi İçin Kurallar kitabı, ünlü düşünürün ölümünden sonra derlenerek basılmıştır....
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Descartes, ölümünden sonra yayımlanan, aklın ve yetilerinin kullanılması yoluyla hakikate nasıl ulaşılacağı üzerine bir deneme olarak kaleme aldığı eseri Tabiat Işığı ile Hakikati Arama ile öncelikle...
%25 12,50 ₺ 9,38 ₺
0 kişi
Descartes Metot Üzerine Konuşma’sını ilk kez 1637’de, Diyoptrik, Meteorlar ve Geometri başlıklı incelemeleriyle aynı ciltte yayınlatır. Konuşma, birçok eserini Latince kaleme alan Descartes’ın ana dil...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Bayım – Prensiplerimin çevirme zahmetinde bulunduğunuz versiyonu, öylesine zarif ve tamamlanmış ki; sanırım bu çalışma, Latince dilinden çok Fransızca okunacak ve daha iyi anlaşılacak. Burada dile get...
%30 7,00 ₺ 4,90 ₺
0 kişi
Sir, The version of my principles which you have been at pains to make, is so elegant and finished as to lead me to expect that the work will be more generally read in French than in Latin, and better...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
"-Bildiğiniz gibi Descartes, kitabının ilk satırında, akıldan söz eder. Daha sonra sırası geldikçe doğa güçleri ve felsefeden bahseder. Maarif Nezareti'nin o zamanki 'Encümen-i Teftis ve Mvayene'si, b...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
“I should, in the next place, have proposed to consider the utility of philosophy, and at the same time have shown that, since it embraces all that the human mind can know, we ought to believe that it...
%40 45,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
René Descartes (1596-1650): Fransız matematikçi, bilim adamı ve filozof. Skolastik Aristotelesçiliği ilk terk edenlerdendir. Zihin-beden probleminin ilk modern versiyonunu formüle edip gözlem ve deney...
%30 32,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
René Descartes (1596-1650): Fransız matematikçi, bilim adamı ve filozof. Skolastik Aristotelesçiliği ilk terk edenlerdendir. Zihin-beden probleminin ilk modern versiyonunu formüle edip gözlem ve deney...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
The Discourse on the Method is a philosophical and mathematical treatise published by René Descartes in 1637. Its full name is Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason, and Searching f...
%10 14,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Selections from the Principles of Philosophy by René Descartes is a synthesis of the Discourse on Method and Meditations on First Philosophy. It was written in Latin, published in 1644 and dedicated t...
%10 11,00 ₺ 9,90 ₺
0 kişi
Bu yaşamdaki tüm iyilikler ve kötülükler yalnızca tutkulara bağlıdır. Dahası ruhun ayrıca kendi hazları olabilir. Ama bedenle ortak olan hazlarına gelince, bunlar tamamıyla tutkulara bağlıdır; öyle k...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Descartes’ın Tanrı, evren, çeşitli tutkular, ruh, beden, madde ve ruhun bu hayattan sonraki durumu vb. konulardaki görüşlerini açıkladığı çeşitli mektuplarından oluşan Ahlak Üzerine Mektuplar, başta P...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺