Rıfat N. Bali

Rıfat N. Bali, 1948 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Musevi bir okulda tamamlamış, Saint Benoit Fransız Lisesini bitirmiştir. Yükseköğrenimini Sorbon Üniversitesi İlahiyat Bilimleri bölümünde yaptı. Uzun bir süre memurluk hayatından sonra, ticarete atıldı. Yazma tutkusu ve araştırmacı yönü yazar oluşunun zeminini hazırladı ve 1995 yılında yazmaya başladı. Başlangıçta, Agos dergisi dâhil birçok dergide yazıları yayınlandı. Diyanet Vakfının çıkardığı İslam Ansiklopedisi ve Osmanlılar Ansiklopedisine maddeler yazarak katkıda bulundu. Rıfat N. Bali Kitapları
0 kişi
Dişçibaşı, Sultanlar’ın ve Cumhuriyet’in kurucularının sırdaşı, gayriresmî diplomat, İstanbul’daki sayısız gayrimenkullerden Musul’daki petrol yataklarına ve Filistin’deki arazilere kadar uzanan emsal...
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
Türkiye toplumu 1980’den bu yana çok hızlı bir dönüşüm geçirdi. Serbest piyasa ekonomisinin hakimiyetiyle birlikte tüketim, insanların kimliklerini belirleyen en önemli unsur haline geldi. Gündelik ya...
%25 46,00 ₺ 34,50 ₺
0 kişi
Son yirmi yıl zarfında Türk Yahudileri hakkında çok sayıda popüler ve akademik evsaflı inceleme yayınlanmışsa da, araştırılması gereken daha çok sayıda bakir alanının mevcut olduğu aşikardır. Bu kitap...
%4 65,00 ₺ 62,40 ₺
0 kişi
Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi modeline geçişini temsil eden 24 Ocak 1980 kararlarından bugüne uzanan süreçte tarih yazımı alanında yeni bir türün gelişme gösterdiğine tanık olunur. Kısaca “kuru...
%4 80,00 ₺ 76,80 ₺
0 kişi
Türkiye’de yayınlanan gerek siyasi, gerek gündelik hayatı, gerekse kişisel hayatları yansıtan hatıratlarda Türkiye Yahudilerinden bahseden bölümlere nadiren rastlanmakta. Türkiye Yahudilerinin tarihi...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
6-7 Eylül 1955 geceleri, İstanbul ve İzmir’de Rumlara ait işyerlerine, mağazalara, evlere, kiliselere ve mezarlıklara karşı düzenlenen kitlesel saldırı ve yağma olayları Türkiye’nin toplumsal hafızası...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Satvet Lütfü Tozan hem Osmanlı, hem de Cumhuriyet dönemlerinde siyaset ve ticaret âlemlerinin önde gelen simalarından biriydi. Ancak hal böyle olmasına rağmen daima arka planda kalmasından ötürü “esra...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Amerika, günümüzde olduğu kadar geçmişte de “göç edilecek en gözde ülke” olarak Türk insanının hayal dünyasında yer alıyordu. “Beş parasız” Amerika’ya gidip milyoner olmuş Türklerin hayatları gazetel...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Betar, Siyonist liderlerden Vladimir Jabotinsky’nin (1880-1940) kurucusu ve ideologu olduğu bir Siyonist gençlik hareketiydi. Bu kitap, Tel-Aviv’deki Jabotinsky Enstitüsü’nde yer alan arşiv belgelerin...
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
Bu bibliyografya daha önce yayınlanmış olan 1923-2003 dönemini kapsayan bibliyografyanın devamı olup 2004-2019 yılları arasında “Yahudilik” konusunda yayınlanmış kitaplar, makaleler ve yayınlanmamış t...
%4 100,00 ₺ 96,00 ₺
0 kişi
Satvet Lütfi Tozan ismi günümüzde çoğu kimse için fazla bir şey ifade etmemekte, hiçbir şey çağrıştırmamakta. Tarihe biraz meraklı olanlar için ise bu isim, “İngiliz casusu” ve/veya “silah tüccarı” sı...
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
Cumhuriyet döneminde azınlıklar meselesine bakarken, Yahudilere yönelik tutum ve politikalar bugüne kadar hep ayrı bir yere konmuş ve cemaat seçkinlerinin de katkısıyla, huzur dolu Türk-Yahudi birlikt...
%25 59,00 ₺ 44,25 ₺
0 kişi
Rıfat N. Bali’nin, Türkiye Yahudilerinin yakın dönem tarihine ilişkin ayrıntılı araştırmaları, aynı zamanda Cumhuriyet döneminin sosyal ve siyasal yapısına ışık tutuyor. Elinizdeki kitapta, bu tarihte...
%25 51,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
"Yirmi Kur’a Nafıa Askerleri". Bu dört kelimelik cümle azınlıkların İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşadıkları ve hiç unutamadıkları bir olayı özetlemekte Yirmi yedi ila kırk yaş arasındaki gayrimüsli...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
0 kişi
1928 yılında yayınladığı Türkleştirme ve 1936 yılında yayınladığı Kemalizm kitaplarıyla tanınan Tekinalp, günümüz Türkiyesi'nde unutulmuş bir fikir adamı. Onu hatırlayanlar ise sadece ondan nefret ede...
%4 500,00 ₺ 480,00 ₺
0 kişi
Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona yatının, hangi şartlarda satın alındığını merak edenler için gerek sanal âlemde, gerekse popüler tarih dergilerinde oldukça fazla bilgi mevcuttur. Ancak bu...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Balat Fırınları, Tabutluklar, Sansaryan Han. 1940'lı yıllara damgasını vurmuş bu üç deyim İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbullu Yahudilerin, Turancılıkla suçlanan milliyetçilerin ve komünistlikle...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Geç Osmanlı döneminden günümüz Türkiyesi'ne kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bu kitap, azınlıkların Osmanlı Devleti'nin son yılları ile Cumhuriyet döneminde karşı karşıya kaldıkları zorlukları...
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
1942 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu'nun, gayrimüslim yurttaşlara ayrımcı ve keyfi bir şekilde uygulanması konusunda son yıllarda kayda değer sayıda makale ve kitap yayınlan...
%4 65,00 ₺ 62,40 ₺
0 kişi
Bu araştırmanın incelediği dönem elliüç yıl... Yani yarım asırdan biraz fazla bir dönem. DP'yi iktidara getiren tarihi 14 Mayıs 1950 seçemleriyle başlayan ve 15 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'daki iki...
%25 55,56 ₺ 41,67 ₺