Rıza Nur

Rıza Nur 30 Ağustos 1879 yılında Sinop'ta doğdu. İlköğrenimini Sinop'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve Soğukçeşme Askeri Rüştiyesine girdi. Tıbbiye İdadisini ve Mekteb-i Tıbbiye Şahane'yi bitirdi. 1901 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde staj yaparken çalışkanlığı işle Alman doktorların ilgisini çekti. 

İlk önce Prof. Dr. Deike Paşa sonra Prof. Dr. Wietin Paşa'nın çalıştı ve operatör oldu. Bu dönemde fenni sünnet usul ve aletlerini anlatan özgün bir kitap yazdı. Padişahın onayı ile kitap yayımlandı. 

Rıza Nur Memuriyeti ve II. Meşrutiyet Dönemi

Rıza Nur 1903 yılında Rumeli gümrük kapısında bakteriyolog olarak göreve başladı. 1905 yılında Gülhane'de yardımcı öğretmen ve 1907 yılında Askeri Tıbbıye'de cerrah hocası oldu. II. Meşrutiyetin ilanından sonra seçimlerde Sinop'tan Milletvekili seçildi.

İttihatçılara yönelik ağır muhalefeti nedeni ile Askeri Tıbbıye'deki görevine son verildi. Binbaşı rütbeleri de söküldü. Eleştirilerine devam ettiği için 3 ay hapis cezası aldı. Bekirağa bölüğünde idamı beklendi. Cemal Paşa'nın emri ile sürgüne gönderildi. Sürgün'de 8 yıl kaldıktan sonra Mütareke döneminde İstanbul'a gelebildi.  1920 yılına kadar Mısır'da kalan Rıza Nur Cemiyet-i Hafiye ve Türkiye'nin Tarik-i Selameti isimli eserlerini yazdı. Kaynağı belli olmasa da Balkan Savaşlarına katıldığı söylenmektedir. 

TBMM 1. ve 2. Dönem Sinop Milletvekili olarak yer aldı. Maarif vekilliği yaptı. 1920 yılında Sovyetler Birliği ile dostluk ve yardım antlaşması yapmak üzere Moskova'ya gönderilen heyete delege olarak katıldı. TBMM adına Moskova Antlaşmasını Ali Fuat Paşa ve Yusuf Kemal Tengirşenk ile birlikte imzaladı. Sakarya Meydan Muharebesinde doktor olarak görev aldı.14 cilt tutan Türk Tarihi eserini yazdı. 

Mustafa Kemal Atatürk ile arası bir haylı açıldı. İzmir Suikast ine karışmış ve idam edilenlerin kendisi gibi muhalif isimler olması nedeni ile yurdu terk etti. Bu korku ve kuşku ile Fransa'ya gitti. Mustafa Kemal'in alkolizm iddiası üzerine geniş ölçüden yazı yazdı.

İskendireye'de bu kez 12 yıl süren gurbet hayatına başladı. Burada Türkbilik revüsü isimli yıllık bir Türkoloji dergisi yayınladı. hayranı olduğu Namık Kemal hakkında 720 sayfalık bir inceleme kaleme aldı. Soyadı kanunundan sonra Nur soy ismini aldı. 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra Türkiye'ye döndü. Taksim'de kiraladığı bir dairede yaşadı ve 8 Eylül 1942 yılında vefat etti. 

Hayat ve Hatıram isimli 4 ciltlik eserinde önce kendi hayatını daha sonra İsmet İnönü ve Atatürk ile ilgili bilgileri kaleme aldı. Bu eserinde İnönü'nün Kürt, Abdülhak Renda'nın Arnavut,  Rauf Orbay'ın Kafkasya kökenli olduğunu yazdı. Atatürk ile ilgili ise Çanakkale Cephesinden beri Almanlar'la işbiliği yaptığını iddia etti. Rıza Nur Kitapları
0 kişi
Türk düşünce tarihinde, kültleşen portresiyle en kuvvetli tesirleri bırakmış ve kendisinden sonraki nesillerin gözlerini, Ebüzziya Tevfik’in tabiriyle, “barika-i irfan” gibi ışığıyla almış olan Namık...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Enver Paşa karşımızda.Kayseriler bizi kazıklıyor.Sivasta muhteşem karşılama.Vali deli Hamid.Kazım Kaarabekir´in büyük hizmetleri.Ahali Mustafa Suphi´ye tükürmüş.Gümrüde hala Türk askeri var.Tiflis Aşı...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Dünya’da en büyük iftiharım Türk yaratıldığımdır. Bu kadar tarih okudum, Türk kadar kahraman, mert, iyi yürekli, zeki ve akl-ı selim sahibi insan, Türk kadar büyük ve yüksek bir tarihe malik bir mille...
%32 120,00 ₺ 81,60 ₺
Tükendi
1 kişi
İsmet'e beş on defa söyledim: "Bu muahedeyi yaptık. Bunda türlü gayeler vardır. Ona göre maddeler husule gelmiştir. Bunları senden benden başkası bilemez. Muahedenin her maddesinin altına bir sır, se-...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya’da en büyük iftiharım Türk yaratıldığımdır. Bu kadar tarih okudum, Türk kadar kahraman, mert, iyi yürekli, zeki ve akl-ı selim insan, Türk kadar büyük ve yüksek bir tarihe malik bir millet görme...
%32 1.000,00 ₺ 680,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İsmet'e beş on defa söyledim: "Bu muahedeyi yaptık. Bunda türlü gayeler vardır. Ona göre maddeler husule gelmiştir. Bunları senden benden başkası bilemez. Muahedenin her maddesinin altına bir sır, se-...
%20 34,00 ₺ 27,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Dr. Rıza Nur’un, hem düşünceleri hem de eylemleri açısından Türk siyasal hayatının en aykırı kişilerinden biri olmasının sebebi her döneme tepkili yaklaşımından kaynaklanan muhalif bir tavrı olmasıdır...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan Lozan Barış Konferansının birinci (20 Kasım 1922) ve ikinci dönem (23 Nisan 1923) toplantılarını ve antlaşmanın imzalanmasını (24 Temmuz 1924), bu çok ö...
30,09 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eserle milli hareketin bir köşesini, mühim bir vak’asını hikaye ettim. bundan maksadım milli hizmet görmüş bir türk’ün adını yaşatmaktır. Bu Türk Topal Osman’dır. Milli kahramandır. Bir millet kend...
27,78 ₺
Tükendi
%15 74,07 ₺ 62,96 ₺
Tükendi
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk siyasi tarihinde çok partili hayatın başladığı, II. Meşrutiyet döneminin önemli olaylarından biri de, Cemiyet-i Hafiye ve Rıza Nur Bey Meselesi’dir. İktidardaki ittihad ve Terakki karşısındaki mu...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki eser, son asrın önemli şahşiyetlerinden biri olan Dr. Rıza Nur’un, dördü Osmanlı Döneminde Arap hurufatıyla, biri de Cumhuriyet döneminde Latin harfleriyle basılan beş risalesinin yeniden n...
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
30,09 ₺
Tükendi
32,41 ₺
Tükendi
%36 40,00 ₺ 25,60 ₺
Tükendi
%20 18,52 ₺ 14,81 ₺