Robert MantranRobert Mantran, Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 16 - 18. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu, 16. ve 17. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Cilt: 2, 17. Yüzyılın İkinci yarısında İstanbul Cilt: 1, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt Kutulu) olarak sayılabilir.

Robert Mantran kitapları; Adam Yayınları, Alkım Kitabevi, Eren Yayıncılık, İletişim Yayınevi, İmge Kitabevi Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Robert Mantran tarafından yazılan son kitap "Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt Kutulu)", İş Bankası Kültür Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Robert Mantran Kitapları
0 kişi
Osmanlı Devleti XIV. yüzyılın başlarında Anadolu'da, Bizans ile Selçuklu devletlerinin yıkıntıları üzerinde kurulmuş, Timur istilasına ve kısa süreli "Fetret Devri"ne rağmen, kuruluşundan iki yüz elli...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Osmanlı tarihi 600 yıla, 'Yedi İklim'e yayılan devasa bir alan, ancak bunca yıllık çabalardan sonra insanlarımız bu tarihi, çarpışma tarihlerini ifade eden birkaç rakam, birkaç paşa adı, birkaç padişa...
%15 33,00 ₺ 28,05 ₺
0 kişi
Bizans’tan Konstantinopolis’e, Konstantinopolis’ten İstanbul’a ve günümüze kadar İstanbul’un tarihi, yaşadıkları, atlattıkları, boyun eğdiği her şey kronolojik olarak bu kitapta toplanmış. Bugün bir m...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
XIX. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için, başta "Şark Meselesi"nin yüzyılıdır. "Şark Meselesi" denince de, 1774 (Küçük Kaynarca Antlaşması) ile 1923 (Lozan Antlaşması) arasında geçen olayların bütünü a...
22,69 ₺
Tükendi
0 kişi
... 1965'te yayınlanan elinizdeki kitap, Kanuni Sultan Süleyman döneminden 17. yüzyılın ortalarına kadar uzanan, yaklaşık yüzelli yıllık süre içinde, İstanbul'un nasıl bir ekonomik, toplumsal, kültüre...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
Tükendi
0 kişi
XIX. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için, başta "Şark Meselesi"nin yüzyılıdır. "Şark Meselesi" denince de, 1774 (Küçük Kaynarca Antlaşması) ile 1923 (Lozan Antlaşması) arasında geçen olayların bütünü a...
%35 18,06 ₺ 11,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Egemenliklerini, sadece ordularının gücüyle ve hoşgörüsüz diye bellenen bir İslam sayesinde dayatan, kan dökücü ya da işret içinde yaşayan sultanlar mı? Akla ne kadar aşırılık ve eksiklik geliyorsa, O...
%35 18,06 ₺ 11,74 ₺
Tükendi
0 kişi
"XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti" konulu bu eser, bugün içinde bulunduğumuz şartlar açıklığa kavuşturulması bakımından büyük önem taşıdığı kadar incelenmesi bakımından da bir takım güçlükler göstermektedi...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
Tükendi
0 kişi
1. Cilt:XIV. yüzılın başlarında Anadolu’da, Bizans ile Selçuklu devletlerinin yıkıntıları üzerinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu, Timur istilasına ve kısa süreli “Fetret Devri”ne rağmen, kuruluşundan...
%30 35,19 ₺ 24,63 ₺