Rona Aybay

Rona Aybay hukukçu, akademisyen ve yazar. 1935 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve doktorasını tamamlamıştır. 

1964 yılında Columbia Üniversitesi’nde mukayeseli hukuk masterini tamamlamıştır. 1973 yılında doçent olan yazar sonrasında profesör ünvanını almıştır. ODTÜ’de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 

12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra üniversiteden uzaklaştırılmış ve yedi yıl sonra Danıştay kararıyla görevine geri dönmüştür. Yazar hala Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Rona Aybay Kitapları
0 kişi
27 Mayıs Devrimi’nin arkasından 1960’larda, biz gençlerin kendimizde gördüğümüz en önemli eksiklik, sosyalist kültürdü. Buna bakıp yoğun bir çaba içinde olduk. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde bir grup as...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Rona Aybay1935'te İstanbulda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1959'da bitirdikten sonra aynı fakültede doktora yapan Aybay, 1964'te Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk alanın...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Konsolosluk kurumunun tarihi, devletler arasında diplomatik ilişkiler kurulmasından daha eskiye dayanır.Yüzyıllar boyunca, devletler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan...
%25 59,00 ₺ 44,25 ₺
0 kişi
Kitabımızın görmüş olduğu ilgide çeşitli etmenlerin rolü vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir: - Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bir bütündür. Anc...
%5 55,00 ₺ 52,25 ₺
0 kişi
The author Prof. Dr. Rona Aybay served as a judge on the Human Rights Chamber of Bosnia Herzegovina as one of the eight international judges appointed by the Council of Europe. Among other internation...
%5 65,00 ₺ 61,75 ₺
0 kişi
Herkes, cinsiyet, ulusal köken, toplumsal statü, siyasal görüş, dil, yaş, uyrukluk yada din bakımından ayrım gözetilmeksizin bütün insanlara, insancıl bir biçimde davranmakla yükümlüdür. Kimse, insan...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Günümüzde genişleyen uluslararası ilişkilerle birlikte, karmaşıklaşan ihtilaflara çözüm bulunmasının önemi de artmıştır. Bu konu, özellikle Türkiye’yle ilgili olarak son kırk yıldır ortaya çıkan bazı...
%25 20,37 ₺ 15,28 ₺
0 kişi
Vatandaşlık (uyrukluk) bireyi devlete bağlayan hukuksal bağların bütünü olarak tanımlanmakla birlikte, bu tanım kişinin kendini sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleriyle hangi topluma veya hangi dev...
%25 29,63 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Yabancılar Hukuku Prof.Dr. Rona Aybay’ın, Devletler Özel Hukuku profesörü olarak uzun yıllardır verdiği derslerde geliştirdiği bilgi birikimiyle birlikte, aynı zamanda sekiz yıl süreyle bir uluslarara...
%25 25,93 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
Tüm akademik yaşamı insan hakları uğruna mücadele ile geçmiş; Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesinde yedi yıl boyunca Avrupa Konseyi tarafından seçilen uluslararası yargıçlar arasında görev yapmış, A...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
İnsan Hakları, günümüzde gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde, hemen her gün yeni bir tartışma yaratan, gündemden hiç düşmeyen bir konudur. Dinamik bir kavram olan İnsan Haklarının kapsam...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Günlük yaşamın akışı içinde çoğumuz, radyo, televizyon ve gazete haberleri arasında tanık olduğumuz, yaşadığımız uluslararası ilişkiler alanında hakkın değil, gücün egemen olduğuna inanırız. Gerçekten...
%25 46,30 ₺ 34,73 ₺
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Halit Çelenk dendiğinde akla ilk olarak Türkiye solunun en güçlü ve bir o kadar da sıkıntılı yıllarında gösterdiği hukuk mücadelesi gelir. Şiddetin sokaklarda kol gezdiği, eşitsizliğin alıp başını çoğ...
%15 32,41 ₺ 27,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Rona Aybay öğretim üyesi, uluslararası yargıç, avukat olarak olarak edindiği birikimlerin ve hukukun çeşitli alanlarında uzun yıllar yaptığı hizmetlerde edinilmiş deneyimlerin yeni bir ürünü...
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
As its title suggests, this book deals with the basics of law, though it also contains many elements drawn from legal theory and philosophy. Who will this book be important for? I see many different g...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş Halit Çelenk adlı kitapta 70’e yakın yazarın, Halit Çelenk üzerine yazdıklarını bulacaksınız. Bu yazarların her biri; hukuk,siyaset, basın,üniversite,sanat, kültür gi...
%35 13,52 ₺ 8,79 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay’ın birlikte kaleme aldıkları ve yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Hukuka Giriş, aynı konuda yapılmış çalışmalardan farklı bir...
%5 55,00 ₺ 52,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir devletin vatandaşlarının, başka ülkelerde ticari, hukuki, idari vb. işleriyle ilgilenen konsoloslar, görevlerini yerine getirirken yetkilerini hangi kaynaklardan alır; hangi kurallara uyarlar? Baş...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺