Ruşen Keleş

Prof. Dr. Ruşen Keleş 19 Ağustos 1932 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Trabzon'da, Cudi Bey İlkokulunda, orta öğrenimini ise Kemerkaya Ortaokulunda tamamlamıştır. Trabzon lisesinden mezun olduktan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi giriş sınavını kazanarak Mülkiye öğrencisi olmuştur.

1954 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinin şimdiki Siyasal Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün karşılığı olan İdari şubeden mezun olduktan sonra kaymakamlık stajı yapmak için Edirne Valiliği İl Maiyet Memurluğuna atanmıştır.

Ruşen Keleş, 1956 yılı sonunda SBF'de açılan sınavı kazanarak Şehircilik Kürsüsü asistanı olmuştur. Asistanlığı esnasında o tarihte yürürlükte olan yasaya göre, fark dersleri sınavlarını vererek Hukuk Fakültesi Diploması ve ardından avukatlık stajını da tamamlayarak avukatlık ruhsatı almıştır.

1999 yılında kadar Ankara Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezinin ilk müdürlüğü görevini sürdürmüştür. Prof. Fehmi Yavuz'un emekliliğinin ardından Şehircilik Kürsüsü Anabilim Dalı Başkanlığı, Ernst Reuter Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi görevleri de emekliye ayrıldığı 1999 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir.Ruşen Keleş Kitapları
0 kişi
Ankara, bağrında yaşadığımız ve ömrümüzü tamamladığımız bir şehir. Anadolu'nun en eski ve hayat mekanlarından biri. Ancak bu şehrin hikayesinin pek az sayfası yazılı bir halde bulunuyor. Ankara 'nın h...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Kentleşme, imar ve planlama sorunlarımız, 1980 sonrasında da azalmadı, arttı. Boyutları giderek büyüdü. Son otuz yıl, kentleşmede salt niceliksel değil, olumsuz niteliksel değişikliklere de yol açtı....
%15 47,00 ₺ 39,95 ₺
0 kişi
Bu kitapta, üçüncü dünya ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu kentleşme, konut, gecekondu, arsa spekülasyonu, imar ve çevre sorunları, nedenleri ve çözüm yollarıyla birlikte ele alınıyor.Ülke ekonom...
%15 72,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Ruşen Keleş’in çocukluk ve ilk gençliğinden bugüne meslek hayatını şekillendiren sosyo-kültürel ortamın ayrıntılarını bulabileceğiniz bu kitap, ömrünü kent-bilime adamış bir Cumhuriyet aydın...
%15 44,00 ₺ 37,40 ₺
1 kişi
100 Soruda Türkiye'de Kentleşme, Konut ve Gecekondu, ülkemizin 70 yıla yakın bir süreden beri karşı karşıya bulunduğu kentleşme sorunlarını türlü yönleriyle ele alıyor. Çarpık, sağlıksız ve düzensiz b...
%35 40,00 ₺ 26,00 ₺
1 kişi
"Yerinden Yönetim ve Siyaset"te demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olan yerel yönetimler, tüzel, yönetsel ve siyasal boyutlarıyla geniş bir açıdan ele alınıyor. Çok partili siyasal yaşamın zorunlu...
%35 60,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta, yerel yönetimlerin ve bölge yönetimlerinin halkla ve devletle olan ilişkilerindeki en son gelişmelerin ve özerklik istemlerinin, Fransa, İspanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden verilen...
%15 29,00 ₺ 24,65 ₺
0 kişi
Çağımızda, katılımcı demokrasi yaklaşımının öne çıkması sonucunda dünyayı etkisi altına alan siyasal düşünce, katılıma dayanan bir siyasal kültür haline dönüşmektedir. Katılımcı demokrasi yaklaşımıyla...
%15 29,00 ₺ 24,65 ₺
0 kişi
En kısa ve yüzeysel bir mimarlık tarihi araştırmasında bile, strüktür ve biçimlerin zaman, bölgeye bağlı olduğu, yani kişisel iradeden çok, dış koşullar tarafından oluşturulduğu fark ediliyor. Mimarlı...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Günümüzde, "sorumluluk" kavramının özünde, tüzel öğelerden etik öğelere doğru bir kayma olduğu gözleniyor. Bu değişmenin en çarpıcı örneklerine çevre sorunları alanında rastlıyoruz. Duyarsızlıktan sal...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
İnsanlığın geleceği, 20. yüzyılın son çeyreğinde başlamış gibi görünse de, kökleri çok daha eski tarihlere giden bir sorunun, çevre sorununun, tehdidi altında bulunuyor. Havanın, suyun, toprağın, ötek...
%14 30,00 ₺ 25,80 ₺
%35 23,15 ₺ 15,05 ₺
0 kişi
İl Özel İdareleri (İÖİ) seçilmiş ve atanmış aktörlerin birlikte görev aldığı ve merkezi hükümetin taşra teşkilatı ile yerel yönetimler arasında özgün bir statüsü olan yönetim birimidir. Her ne kadar y...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
"Yerinden Yönetim ve Siyaset"te demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olan yerel yönetimler, tüzel, yönetsel ve siyasal boyutlarıyla geniş bir açıdan ele alınıyor. Çok partili siyasal yaşamın zorunlu...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Kent Hukuku’ndan söz edildiğinde, genellikle, imar uygulamaları ya da çevre konusunda karşılaşılan sorunlar akla gelir. Ancak, bu konuları da kapsamak üzere daha çok, kent olarak tanımlanan, doğal ve...
%15 37,00 ₺ 31,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci yaklaşık yarım yüzyıldır sürmektedir. Aday ülke olarak Türkiye, siyasal, tüzel ve ekonomik alanlarda, Avrupa Birliği’ne uyum sağlamanın gerektirdiği pek çok...
%35 23,15 ₺ 15,05 ₺
Tükendi
0 kişi
• Afet yönetiminde kavramsal çerçeve ve türkiye’de afet yönetiminin genel tarihsel gelişimi• Göç yönetimi ve afet yönetimi arasındaki terminolojik bağıntılar üzerine bir değerlendirme• Karmaşıklık kur...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Şehirciliğin kuramsal temelleri denilince; uzun bir geçmişi olan, başka bilim dallarınınkinden bağımsız yerleşmiş bazı kuramlar akla gelmemelidir.40-50 yıldan kısa bir geçmişe sahip bulunan bir disipl...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
%14 12,04 ₺ 10,35 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde çevre konuları, uluslararası, ulusal ve yerel ölçeklerde toplumsal gündemin bir parçası olmakla birlikte, işbirliği yanında çatışma için de zemin oluşturan bir özellik sergiliyor. Sermaye bi...
%15 29,00 ₺ 24,65 ₺