Sa'düddin TaftazaniSa'düddin Taftazani, Diğer Kategoriler, İslam, İslam ve Düşünce kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Şerhul Akaid-i Nesefi Tercümesi, Şerhü’l-Akaid olarak sayılabilir.

Sa'düddin Taftazani kitapları; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Yasin Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Sa'düddin Taftazani tarafından yazılan son kitap "Şerhul Akaid-i Nesefi Tercümesi", Yasin Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Sa'düddin Taftazani Kitapları
0 kişi
Şerhu’l-Akaid, Matüridi alim Ömer Nesefi’nin Akaid-i Nesefi adıyla bilinen meşhur akaid risalesine Eş’ari alim Sa’düddin Taftazani tarafından yazılmış bir şerhtir. Şerh, hacim olarak metne göre geni...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
Tükendi
0 kişi
Ehl-i Sünnete göre; Allah-u Teala üzere hiçbir şey vacip değildir. Sevap Mevla'nın ihsanı, Azap ise Adaletinden başkabir şey değildir. Eğer ki Allah-u Teala, İtaat edeni azaplandırıp isyan edeni seva...
%30 75,00 ₺ 52,50 ₺