Saadettin Yağmur Gömeç

Saadettin Yağmur Gömeç, Sinop ili Boyabat ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsünde tarih eğitimi görmüştür.

Saadettin Yağmur Gömeç, fakülteden 1985 yılında diplomasını almış ve sonrasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Yüksek lisansa kaydolmuştur.

1987 yılında Milli Mücadele Gaziantep adlı yüksek lisans tezini teslim ederek buradan mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünden Doktora eğitimine başlamıştır.

1992 yılında Kök Türkçe Yazılı Metinlerin Türk Tarihi ve Kültürü Açısından Değerlendirilmesi adlı doktora tezini sunarak doktor unvanı almıştır. Saadettin Yağmur Gömeç, yüzlerce ilmi ve fikri makale ve çeviri yapmış sayısız yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmıştır.Saadettin Yağmur Gömeç Kitapları
0 kişi
Özellikle Türkiye’de yıllar süren bir tartışma söz konusudur. Eski Türk inancı Şamanizm mi, yoksa değil mi? Biz eski Türk dini ve Şamanizm hususunda çok büyük iddialarda bulunmayacağız. Ancak Şamanizm...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Oguz sadece bir destan kahramanı mı, yoksa gerçekten tarihte yaşamış bir şahsiyet mi, kimdir bu Oguz sorusuna şimdiye kadar pek çok alim cevap vermeye çalışmıştır. Kimine göre O; büyük Hun yabgusu Bör...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bilindiği üzere 12. yüzyılın sonları ile 13. asrın başlarında yalnız Türkleri değil, o zamanki dünyanın büyük kısmını içine alan Asya ve Avrupa'nın bütün milletlerini yakından ilgilendiren hadiseler c...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
1.Cilt: Erol Güngör , Mustafa Kafalı ,Osman Fikri Sertkaya, M.Necmettin Hacıömeroğlu ,Sadık Kemal Tural, Ahmet Bican Ercilasun, İsmail Aka, Ömer Faruk Akün, Tuncer Baykara, Ahmet Caferoğlu, Mehmed Çav...
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Rauf Denktaş, ömrünü Türklüğe harcamış bir yiğit adam. İçeriden ve dışarıdan birtakım hainlerin saldırılarına aldırış etmeden, haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren bir “Yalnız Kurt”. O, Türk Dünya...
%20 70,00 ₺ 56,00 ₺
0 kişi
Siyaset nedir? Bu soruya cevap verebilmek, bir anda net bir cevap verebilmek son derece zordur. Zira siyaset, son derece geniș kapsamlı ve karmașık bir konudur. Siyaset, evrensel bir toplumsal olgudur...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Türk tarihi ve kültürüne dair, bu güne kadar yüzlerce çalışmaya imza attık. Bunların büyük bir kısmı yazı hayatımıza başladığımız vakitten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde basıldı. Ancak bu yayın...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Türk tarihi ve kültürüne dair, bu güne kadar yüzlerce çalışmaya imza attık. Bunların büyük bir kısmı yazı hayatımıza başladığımız vakitten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde basıldı. Ancak bu yayın...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bunca yıl tarih okuyan ve tarih ilmi üzerine çalışan bir kişi olarak, herhalde şimdiye kadar bu yüce milletin geçmişinin ancak yüzde birini öğrenebildim. Çünkü Türk tarihi öyle geniş ve köklü ki, onu...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Türk tarihi ve kültürüne dair, bu güne kadar yüzlerce çalışmaya imza attık. Bunların büyük bir kısmı yazı hayatımıza başladığımız vakitten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde basıldı. Ancak bu yayın...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Saadettin Yağmur Gömeç bir edebiyatçı olmayıp, aslında tarihçidir. Ancak Türk çocuklarına tarihlerini öğretme ve sevdirme hususunda roman ve hikâyelerin de önemli bir yeri olduğunu düşündüğünden zaman...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Şimdiye kadar Orta Asya Türk Tarihinin çeşitli devirlerine dair bir dizi çalışmalar yaptık. Kök Türk, Uygur ve Kırgız çağlarını belgelerin yardımıyla, bütüncül bir yapı içinde değerlendirdik. Biz bura...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
"Tabi ki, burada geçmişi de sorgulamak durumundayız. Kırgızlar, Türk devletini yönetmeye ve kutlu Ötüken’in sahipliğine layık oldular mı? Maalesef onlar da Uygur Türklerine benzer şekilde hareket edip...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Son yüzyılın Türk tarihine damgasını vuran, Türk milletinin geçmişinde ve geleceğinde mühim roller oynayan Türk büyükleri arasında hiç şüphesiz Alparslan Türkeş'in apayrı bir yeri vardır.Bu dava ve si...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Dünya tarihinde Türklerden başka, kendi kendine bu kadar çok zarar veren bir kavim daha yoktur. Neredeyse ondokuzuncu asrın sonuna değin hem Asya’nın batısında hem de ortalarında birbirleriyle yaptıkl...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"Uygur Türkleri özellikle Türk kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı Türk milleti için mühimdir. Çünkü Uygurlar, Türklerde resim sanatının, müziğin, heykeltraşlığın, kitap basımının, din anlayışının...
%20 34,00 ₺ 27,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Bunca yıl tarih okuyan ve tarih ilmi üzerine çalışan bir kişi olarak, herhalde şimdiye kadar bu yüce milletin geçmişinin ancak yüzde birini öğrenebildim. Çünkü Türk tarihi öyle geniş ve köklü ki, onu...
%20 34,00 ₺ 27,20 ₺
Tükendi
0 kişi
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne de adını veren tarihteki Kök Türk Kağanlığı, Türklerin millet olma şuuruna eriştiği en yüksek siyasi teşekküldür. Kök Türk Kağanlığının temelini oluşturan Börülüler soy...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Destanlar, milletlerin tarihi hafızasıdır ve bünyesine gerçekle, masalın iç içe girdiği bir edebi unsurdur. Bununla beraber geçmişte yaşanan her olay destan sınıfına sokulmaz. Tarihçinin işi ise burad...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Asya'nın en eski Türk boylarından olan ve bir zamanlar tarihi Türk yurtlarına sahip bulunan Kırgız Türkleri konusundaki bilgilerimiz maalesef oldukça azdır. Hem Türkçe belgelerde, hem de Çin kaynaklar...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺