Şaban Çibir

Şaban Çibir tarihimizin önemli isimlerinin hayatını ve yaşadıklarını anlatan çok sayıda tarih kitabı kaleme almıştır. Yazarın kitapları Parola yayınevi tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur. Şaban Çibir Kitapları
0 kişi
Ey oğul! Anlamadığın konuları alimlerden öğrenip yapasın.İyice bilmediğin hiçbir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri has tutasın.Askerlerine yardım etmede cömert olasın.Çünkü insan, ihsanın kulcağız...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Hattat Mehmet Rasim Efendi anlatır;"Cennet mekan Üçüncü Ahmet Hanın vefatından sonra, şöyle bir rüya gördüm. Geniş bir sahrada orduyu hümayun kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsus bir çad...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Sultan 4. Murat Han, koyduğu içki ve tütün yasağının uygulanıp uygulanmadığını bizzat kontrol etmek için geceleri tebdil-i kıyafetle dolaşır ve yasağa uymayanları şiddetle cezalandırırdı. Yine bir gec...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah.  Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere ç...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Çelebi Mehmet -Deli Yürek / Ertuğrul Gazi -Reis- /Fatih Sultan Mehmet-Çağların Sultanı Kanuni Sultan Süleyman – Kanun / Murat Hüdavendigar - Çınarın Gövdesi / Orhan Gazi - Kuruluş- Osman Gazi -Toprak-...
%35 560,00 ₺ 364,00 ₺
0 kişi
-Hocam, dedi. Son söyleyeceğiniz ilk söyleyin. Zamanımız çok kıymetli. Ömrümüzün yetmeyeceğinden endişe ederiz. Düşmanlar etrafımızı sarmışlar. Daha doğrusu kendi milletlerinin etrafını sarmışlar. Onl...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Abdülaziz döneminde, devletin kötü gidişinin en önemli nedeni siyasi özgürlüklerin olmaması ve keyfi yönetimdi. Tanzimat döneminin yetiştirdiği aydınlar, sorunların ancak meşruti yönetime geçilerek çö...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Rüyamda, beni bir altın kafese koydular. O altın kafeste ne ikramlar, ne ikramlar… Fakat hiç biri boğazımdan geçmiyor. O altın kafeste perişan hale düştüm. Kafesin kapısı açık ama çıkıp gitmek hiç akl...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Ey Oğul!Beysin!Bundan sonra öfke bize; uysallık sana...Güceniklik bize; gönül almak sana…Suçlamak bize; katlanmak sana…Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana…Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzlu...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Padişahım, dedi. “Dış güçler olsa halletmek kolay da yara içten olunca teşhis etmek zor oluyor. Susmamızın sebebi budur.” Murat Han; “Paşa, dedi. Büyük devlet olmanın bir nişanesi de budur. Yaralar h...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
“Ey kardeşim! Devlet, bize ezelde nasip kılınmışken senin takdire rıza göstermemenin sebebi nedir? Sen iki mübarek belde olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin hacısıyım diye iftihar ediyors...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Saltanatının, “on sene 3 ayı” fiilen at üstünde geçti. Seferlerde yanında aile efradından hiç kimse yoktu. Olmazdı, olamazdı. Son nefesini lüks hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde değil, yine bir sa...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Güneş daha bir parlak doğdu Orta Asya’nın bozkır tepelerine… Kayı boyu seher vaktinden beri ayaktaydı. İçlerinden Kayının Reisi Süleyman Şah o gece hiç uyumamıştı. İçini kemiren, rahatını bozan, kayın...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Mehmet Paşa'nın komuta ettiği ve İran'a karşı düzenlenen bir seferde, ordu komuta heyeti kışlak çadırında toplanmış taarruz planlarını gözden geçirirlerken, birliklerin iaşesi ve taşıma işleri için ge...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
2. Abdülhamid’in kızı, babasının hatıratını ihtiva eden kitabında babasının; “Bu milletin uğradığı en büyük sıkıntı kaht-ı rical meselesidir,” dediğini nakleder. Ki; o koca Sultan, sadrazam tayin etme...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Padişah Ahmet Han, Aziz Mahmud Hüdai’nin Avusturya Kralı ile olan güreşine yaptığı yorumdan çok memnun kalmış ve derhal Aziz Mahmud Hüdai hazretlerine bin altın göndermişti. Bu sırada Mahmud Hüdai’nin...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Sultan İbrahim, bazen Edirne’ye gider, bazen da İstanbul’da ayak divanı yapıp halkın şikayetlerini dinlerdi. Bir seferinde Edirne’ye gittiğinde şöyle tellal bağırttı:“Padişah fermanıdır, duyduk duymad...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
"Zorbalar bir takım ev başı, Arnavut tellak, kaldırımcı, hamal, ırgat makulesi kimseler idi. Devlet adamlarını, öte­kini berikini korkutarak memuriyete tayin ettirerek mal, pa­ra alıyorlardı. Patrona...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bir gün Sadrazam Hacı Çalık Ali Paşanın, Pa­dişahla, defterdarın azli hususunda vuku bulan müzakerede istifası gerçekleşti. Tarihçi­ Fındıklı Mehmet Ağa, Padişahla Ali Paşa arasındaki konuşmaları ayne...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Ne var ki Sultan Bayezid’i 14 yıl uğraştıran bu hikaye, sadece Cem ile Bayezid arasında geçmez… Devletin elini kolunu bağlayan sarmal bir meseleye döner… Papalık ve Av­rupa, Cem’i Osmanlı’ya karşı koz...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺