Saffet Köse

İslam hukuku araştırmacısı olan Saffet Köse 1964 Balıkesir doğumludur. 1982 yılında Balıkesir İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1982 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak aynı yerde İslam Hukuku Anabilim Dalında 1988 yılına kadar yüksek lisans yaptı.

1994 yılında da doktorasını tamamlayan Saffet Köse 1986-92 yılları arasında ise, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde çalıştı. Aynı zamanda 1994 yılında altı ay Mısır’da araştırmalarda bulunmuştur.

1997 yılında doçent olduktan sonra 1999 yılından itibaren Bakü Devlet üniversitesinin davetlisi olarak ilahiyat Fakültesinde 2002 yılına kadar dekan yardımcısı olarak görev aldı.

Saffet Köse eserleri ise; Diyanet işleri Başkanlığı Yeterlilik DHBT – MBSTS Bilgi Hazinesi 2017, Fıkhi Mezhepler, KPSS Ortaöğrenim Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT 1-2 Hazırlık Kitabı, Kur’an ve Sünnete Göre Mut’a Nikahı, Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku, İslam Hukuku olarak sıralanabilir.

Saffet Köse’nin son yazdığı kitap ise; “İslam Hukuku”, Grafiker Yayınları tarafından okuyuculara sunulmuştur.Saffet Köse Kitapları
0 kişi
• Mezhep ne demek?• Mezhepler nereden çıkmış?• Mezhepler ne kadar önemli?• Kime göre, neye göre hak mezhep?• Bugünün çıkmazlarına mezheplerin çözümü var mı?• Yaptığımız herhangi bir davranış dinen doğ...
%26 36,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Fıkıh, insanın Allah’a, kendisine, diğer insanlara ve doğaya dönük her türlü davranışını düzenleyen, çok geniş bir normatif yapıdır. Hiçbir beşerî davranış, fıkhın düzenleme alanı dışında değildir. Ka...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, alanında uzman ilahiyat hocalarımız tarafından açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmıştır.Önceki sınavlarda çıkan sorular dikkate alınarak ilgili alanlarda konu özetleri hazırlanmıştır.Konul...
%35 75,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Temel esasları Kur’an ve Sünnet tarafından belirlenmiş daha son­ra da ihtiyaçlar ölçüsünde müçtehitlerce geliştirilerek Müslü­man toplumların hukuk düzeni olarak asırlar boyunca yürürlükte kal­mış bul...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Fıkıh usûlü, müslüman aklını temsil eden yüksek bir bilgi alanıdır. Değer/hükümolgu ilişkisinin, müslüman aklında nasıl kurulduğunu görmek, kelâmla birlikte, fıkıh usûlünü kavramakla mümkündür. Fıkıh...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
İslam iktisadının temel kurum ve meselelerinin ele alındığı kitaplardan oluşan Cep Kitapları dizisinin dördüncü kitabı olan bu eserde, ticaret konusu teorik bir derinlikten ziyade her seviyeden insanı...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Fıkıh, her tür beşerî davranışı düzenleyen kuşatıcı normatif bir yapı olarak, kendi tarihsel sürecinin hiçbir aşamasında yalnızca bir toplumun hukuk ihtiyacını karşılamak için var olmadığı gibi, pozit...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Din ve vicdan hürriyetine kavram olarak  yeni ise de İhtiva ettiği anlam çerçevesindeki arayîş oldukça eskilere uzanır bir toplum ya da Bölgede hâkim  bulunan din veya mezhep dışında farklı tercihlerd...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Namazda Huşu RisalesiHacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı Yayınları
%16 19,00 ₺ 15,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Temel esasları Kur’an ve Sünnet tarafından belirlenmiş daha son­ra da ihtiyaçlar ölçüsünde müçtehitlerce geliştirilerek Müslü­man toplumların hukuk düzeni olarak asırlar boyunca yürürlükte kal­mış bul...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Fıkıh, her tür beşerî davranışı düzenleyen kuşatıcı normatif bir yapı olarak, kendi tarihsel sürecinin hiçbir aşamasında yalnızca bir toplumun hukuk ihtiyacını karşılamak için var olmadığı gibi, pozit...
%30 32,41 ₺ 22,69 ₺
Tükendi
0 kişi
Temel esasları Kur'an ve Sünnet tarafından belirlenmiş daha sonra da ihtiyaçlar ölçsünde müctehit hukukçularca geliştirilerek Müslüman toplumların hukuk düzeni olarak asırlar boyunca yürürlükte kalmış...
%32 23,15 ₺ 15,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Din ve vicdan hürriyeti kavram olarak yeni ise de ihtiva ettiği anlam çerçevesindeki arayış oldukça eskilere uzanır. Bir toplum ya da bölgede hakim bulunan din veya mezhep dışında farklı tercihlerde b...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik DHBT MBSTS Bilgi Hazinesi 2017Kitap Dünyası
%30 75,00 ₺ 52,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Şiî-Sünnî Çizgide Mut’a Nikâhı İslam’ın iki temel kaynağı Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamberin Sünnet’ine göre evlilik, mutluluk ve kalıcılık esası üzerine kuruludur. Geçici evlenmeler bu ilkeye ters old...
%25 6,94 ₺ 5,21 ₺
Tükendi
0 kişi
Bugün Müslümanların öncelikle: “Dikkat edin dünyayı çok seviyorsunuz, ahireti umursamıyorsunuz” ayet-i kerimesinin ve Rasûl-i Ekrem’in (s.a.v.): “Dünyada, sanki gurbette bir adammışsın ya da yoldaki b...
%16 70,00 ₺ 58,80 ₺