Salah Birsel

Salah Birsel, 1919 yılında Bandırma, Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. İlk şiiri 1937 yılında Gündüz dergisinde çıkmıştır. Günlüklerini 1950 yılında Beş Sanat dergisinde yayımlamıştır. Türk şiirinde özgün bir yer edinen yazar daha çok zekanın ve aklın egemenliğini ön planda tutan şairanelikten uzak, yergici şiirlere ağırlık vermiştir.

Salah Birsel, asıl ününü 1970 yılından sonra yayınladığı "1001 Gece Denemeleri ve Salah Bey Tarihi" olarak adlandırdığı dizi kitapları ve günlükleri ile elde etmiştir. Şair ve deneme yazarı olan Salah Birsel 10 Mart 1999 yılında vefat etmiştir.Salah Birsel Kitapları
0 kişi
"Deneme bir  de bilgi kumkumasıdır. Denemeci istese de, istemese de, yazısından birtakım bilgiler fışkırır. Yazar sadece gördüklerini, duyduklarını ve okuduklarını yazar. Bu da bilginin ta kendisidir....
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
1 kişi
Türk edebiyatının özgün ismi Salâh Birsel, bir yılını yansıttığı günlük tadındaki denemelerinde yine daldan dala atlıyor, şiirlerin ve şairlerin, kitapların ve yazarların arasında dolanırken bazen kaf...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Tarihi anekdotlardan gündelik hayatın sıradanlıklarına, edebi eserlerin içeriğinden nasıl yazıldıklarına, yazarların okullarda öğretilmeyen özelliklerinden çeşitli edebi akımlara, aynalardan fotoğrafl...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Edebiyatımızın özgün kalemlerinden Salâh Birsel hiciv sanatının en başarılı örneklerinden birinisunuyor. Dört Köşeli Üçgen, mekânın; birey algısı bakımından kırılarak yeniden yorumlanışı,belleğin riti...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Türkçenin gözbebeği Salâh Birsel’in düşüncelerini anbean kaydettiği gerçek bir edebiyat tefrikası olan Hacivat Günlüğü sıradan bir günce değil, yazının dehlizlerine açılan bir kapıdır. Günlüğünü bir d...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Topluma her şey kabul ettirilebilir, sadece sürüp giden şeyler kabul ettirilemez. /.../ Büyük olayların geçtiği bir çağda yaşamam benim için bir talih olmuştur. İyi ki Yedi Yıl Savaşlarını, Amerika'nı...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
''Yeryüzünün belli başlı mitolojik kentlerinden biri İstanbul, kentin şahdamarı Beyoğlu. Her yiğidin harcı değil böyle zorlu bir konuyu kuşatmak. Salâh Birsel'in boşuna en ünlü kitabı olmamıştır: Ah B...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Boğaziçi, Dünya Coğrafyasının en güzel kesitlerinden biri. Doğanın, Tarihin ve Şimdiki Zaman’ın benzersiz bir alaşımı. Üzerine çok şey yazıldı iki bin yıldır, ama Salah Birsel’in "Boğaziçi Şıngır Mıng...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İstanbul - Paris hattı, Batılılaşma hareketleri bağlamında, son 150 yıl içinde en önemli ekseni oluşturmuştur. Önce Osmanlı aydınının, sonra da muhalif Türk aydınının, edebiyatçısının, sanat adamının...
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
0 kişi
Salah Bey Tarihi, Türk Edebiyatının anayazı’larından birini getirdiği için önemli, herşeyden önce: Bizim “deneme” geleneğimizde, modern dönemin güçlü, yolaçıcı örneğini Birsel kurmuştur. İkinci bir öz...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Araştırmacı, denemeci, şair, sözcük üreticisi... Türk edebiyatının en özgün kalemlerindenSalâh Birsel, hicivli anlatımı, güçlü betimlemeleri ve engin bilgisiyle edebiyatta şiir vecinayet temalarını me...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Edebiyatımızda günlüğün bir tür olarak kabul görmesindeki tartışmasız rolüyle, Türkçenin hem kazıcısı hem kuyumcusu Salâh Birsel Aynalar Günlüğü'nde kendisiyle ve okuruyla mahrem söyleşisine devam edi...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Salâh Birsel, on dört kitaptan oluşan 1001 Gece Denemeleri serisinin on birinci kitabı Kediler'de oya gibi işlediği denemeleriyle okuru gene diyar diyar dolaştırıyor. Colette'in kedilerinden el alıp k...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Geçmiş zamanı dillendirirken günümüze kaşık çalmaktan geri durmayan Salâh Birsel’in us tasına bu kez hafiyeler düşüyor. Külliyatının en havai eserlerinden Hafiyeler Önde Gider’de Birsel, II. Abdülham...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Denemelerine Kaşıkçı Elması gözüyle bakan ve her denemesinde rozası altın değerindeyeni Kaşıkçı’lar türetmeye çalışan Salâh Birsel, sanatı ve sanatçıları yaşamöyküleriyle elealarak okurlarını merak do...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
 Türk edebiyatının özgün ismi ve deneme türünün öncülerinden Salâh Birsel, Paf ve Puf’ta dili, üslubu ve hikâyeciliğiyle yine o bildik sanatını konuşturuyor.Salâh Bey’in yazınında zaman, mekan, coğraf...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
“Aslan denemeci”lerden Salâh Birsel, 1001 Gece Denemeleri’nin bu kitabında da yine uçsuz bucaksız söz denizlerinde pupa yelken seyrediyor, İstanbul’unsonbahar ağaçlarından Yüksekkaldırım’ın sokakların...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Deneme türünün en yetkin kalemlerinden Salâh Birsel, Sivil Haklar Hareketi’nin (Civil Rights Movement) kıvılcımlarının alevlendiği, ırkçılığın ve toplumsal adaletsizliğin ülkeyi keskin bir çizgiyle ay...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Türkçenin büyük ustası Salah Birsel, 1980-85 arası kaleme aldığı günlüklerinde yaşlılık günlerinin titiz bir kaydını tutuyor.Yaşlılık Günlüğü müşkülpesent olduğu kadar babacan, muzip olduğu kadar da c...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Sergüzeşt-i Nono Bey, Salâh Bey Tarihi’nin en gözüpek kitabı bana kalırsa. Deneme sanatının şimdiden bir klâsiği. Üslûbun billûrlaştıgı, ritmin tırmandığı, sözün gücünün atmosferi kapladığı bir serüve...
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺