Sami Narter

Sami Narter Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler kaleme almış tanınan bir yazardır. Çıkarmış olduğu 'İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk' adlı kitabıyla büyük ilgi görmüştür. Yazarın kitapları Adalet yayınevi tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur. Sami Narter Kitapları
0 kişi
Trafik hukukunda sorumluluklar Maddi ve manevi tazminat davaları Kitabı hazırlarken, teori ile pratiği birleştirerek uygulamada sıkça ihtiyaç duyulan kendine özgü bir eser oluşturmayı amaç edinmişti...
%10 188,00 ₺ 169,20 ₺
0 kişi
Dördüncü baskısı tükenen kitabımıza Yargıtay’ın görüşlerinin okuyucuya aktarılması bakımından emsal kararlar ilgili konuların arkasına özetlerle eklenmiştir. Gerekli güncelleştirmeler de yapılmış olup...
%10 185,00 ₺ 166,50 ₺
0 kişi
Günümüzde ayrı bir hukuk alanı olarak değerlendirilen Trafik Hukukuna ilişkin doğrudan veya dolaylı mevzuata eserde ayrıntılı olarak yer verilmiş ve Anayasa dahil olmak üzere tüm mevzuat toplu olarak...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Kitabın birinci baskısı kısa sayılabilecek, yaklaşık bir yıllık süre içerisinde tükenmiştir. Buna rağmen doçentlik çalışmalarımız nedeniyle yaklaşık bir yıldır kitabın güncellenmesi konusuna vakit ayı...
%10 263,00 ₺ 236,70 ₺
0 kişi
İş Güvencesi Tazminatı, Boşta Geçen Süre Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, Sendikal Tazminat, Ayrımcılık Tazminatı, Haksız Fesih Tazminatı 7036 Sayılı Yeni İş Mahkemem...
%10 135,00 ₺ 121,50 ₺
0 kişi
Eser sadece 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işçiler için değil aynı zamanda 6098 syılı Türk Borçlar Kanununu kapsamında kalan çalışanları da kapsayacak şekilde tüm çalışanlara yönelik olarak haz...
%10 100,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Anayasada 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunu ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır. Ardından 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 s...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Kötüniyet Tazminatı Sendikal Tazminat Ayrımcılık Tazminatı İş Güvencesi Tazminatı Haksız Fesih Tazminatı Cezai Şart Tazminatı İş Göremezlik Tazminatı Destekten...
%10 138,00 ₺ 124,20 ₺
0 kişi
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Maddi Tazminat) Destekten Yoksun Kalma Halinde Manevi Zarar ve Tazminat Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davalarında Yargılama Usulü Destekten Yoksun Kalma Tazmina...
%10 148,00 ₺ 133,20 ₺
Tükendi
0 kişi
6098 Sayılı TBK, 6100 Sayılı HMK ve 6102 Sayılı TTK'na Göre Hazırlanmış Tüm Değişiklikler ve İçtihatlar İşlenmiş. Eserde, destekten yoksun kalma nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarını...
%10 78,70 ₺ 70,83 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta İş Hukuku ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu açısından çalışanların iş sözleşmelerinin fesedilme şartları ve çalışanların feshe karşı başvurabilecekleri yollar ile geçersiz fesih nedeniyle hak...
%10 74,07 ₺ 66,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Trafik hukukunda sorumluluklar Maddi ve manevi tazminat davaları Kitabı hazırlarken, teori ile pratiği birleştirerek uygulamada sıkça ihtiyaç duyulan kendine özgü bir eser oluşturmayı amaç edinmişti...
%10 138,89 ₺ 125,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Eserde zararı doğuran olay, zarar verenle zarar gören arasında bir hukuki ilişki, bu ilişkinin bir kusura dayanıp dayanmadığı çerçevesinde kusursuz sorumluluk ve Kusuru dayanan haksız fiil sorumluluğu...
%10 152,78 ₺ 137,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Eserde iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar özellikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 4857 sayılı iş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5237 sayıl...
%10 270,00 ₺ 243,00 ₺
Tükendi
0 kişi
6552 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, 6331 sayılı İSGK, 6356 sayılı STİSK, 6098 sayılı TBK, ve6100 sayılı HMK’na göre hazırlanmış -Devlet, Asıl İşveren-Alt İşveren, Çalışan ve OSGB lerin Hak ve...
%10 160,00 ₺ 144,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Eserde iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar özellikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı iş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5237 say...
%10 150,00 ₺ 135,00 ₺