Samiha Ayverdi

Samiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kubbealtı Akademisinin kurucu üyesi olan yazar, İstanbul Fetih Cemiyeti , İstanbul ve Yahya Kemal Enstitülerinde üyeliklerde bulunmuştur.

Samiha Ayverdi, 1978 yılında hizmetlerinden dolayı Türkiye Milli Kültürüne Hizmet Şeref armağanı almıştır. 1985 yılında ise "Yer Yüzünde Birkaç Adım" isimli eserine Boğaziçi Başarı ödülü verilmiştir.

Samiha Ayverdi, kurucu üyeliğini yaptığı Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul şubesi tarafından 28 Şubat 1992 yılında Minnet ve Şükranların ifadesi olan bir plaket almıştır.

Yazar, 88 yıllık hayatında roman, biyografi tetkik, hikaye, deneme, hatırat, mensur şiir, kültür, medeniyet, içtimai, türlerinde otuzdan fazla kitaba imza atmış, tebliğler ve konferanslar vermiştir.

Samiha Ayverdi, 22 Mart 1993 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.Samiha Ayverdi Kitapları
0 kişi
- "Kimsin diye sordular. - Bu dünyada işi bitenim! dedim. - Öyle de neden sefere çıkmazsın? dediler. - İşi bitmemiş olanlara yoldaşlık etmem murattır, dedim. - Senin için mürit diyenler de, murat diye...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu küçük risâle, 1400 senesini idrak etmek üzere olan Hicrî takvîmi, bütün İslam Âlemi’nin birlikte karşılamasını teklif etmek maksadıyla yazıldığı kadar, din kardeşlerimizle müşterek dert ve dâvâlar...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
On beş bölümden meydana gelen bu eserin her bölümü şehrin meşhur semtlerinden birinin ismini taşır. Her semt özellikleriyle anılır. Eski ramazan eğlenceleri, düğünler, mesîreler, tulumbacılar gibi ort...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ara! diyorum; fakat sen bu sözleri anlayıcı mısın, yoksa okuyucu musun? Bahara mensup olan yağmurun fiil ve eseri, taze ve yaş olan ağacadır; kuruyup odun haline gelmiş olana değil. Ne vakit ki bir in...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
“Topraklarını kaybeden, türlü hezimet ve mağlubiyetler ile yüreği dağlanan Türk milleti, insana değer verdiğimüddetçe büyük millet şuûrunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görenek ve gelenekleri, kapan...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
"Fatih neden büyük insandı? Onu cihan nazarında Fatih yapan, serdarlığı mı, tacı, tahtı, ordusu, ülkesi, dostları, düşmanları mıydı? Hem serdar, hem hüküm-dar, hem sanatkâr, hem de bir mutasavvıf olan...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; ruhun kıvam buılması da hakikatı haber vericidri. Şu halde, ruhu hakikatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor. Yaşaya...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
"Ne tuhaf, bu gökkubbenin altında herkes bir şeyler duyup bir şeyler söylüyor; fakat her duyuş, her söyleyiş ve her görüş, nihayet, mukabil olduğu eşyayı aksettiren bir ayna parçacığına benziyor. Faka...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
…Ağaç, sararan yapraklarını kaybederken ağlar mı bilmem. Bu dünyada, kahkaha gibi,gözyaşı da o kadar bol ve nâfile akar ki, sırasında biz, bir yapraktan daha değersiz kıymetler için bile elem duyar fe...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"...Bugün dünya da, insan da buhran içinde sayıklamakta. İçine gömüldüğü gafletli rüyadan uyanmasıu gerek. Kim uyandıracak? Madde ile ruhun ellerinden tutarak biribirleriyle barıştırıp tek kuvvet hali...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Bence şekil ve san'at, manâyı ziynetleyen bir kaptır. Manâ, şekil perdesi altında gizli olduğu için göz, iç kıymetini görmüyor da; dış tezahürlerini görüyor. Rûhu görmeyip, cesedi gördüğümüz gibi.Şek...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"Mustafa'nın köyde en özlediği insan Sâlih Kâhya idi. Sokağa çıkamayacak kadar kocamış olan bu ihtiyarın elini öpmeye gittiği zaman, onu bıraktığından da zevkli buldu. Sanki, eskimiş, yıpranmış elbise...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
"Beş kıt’ası bulunan koskoca dünyada, gezip dolaştığı ülkeler, sayılacak kadar az olan bir kimsenin, kalkıp, bu koca dünyanın sayılı birkaç köşeciğinde, atmış olduğu on beş on adımı dile getirmesi de...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
“Şöyle bir an için istiğraka vardım güzelim. Karşımda tepeler, çayırlar, nice yıllık aşinalarım, top top ağaçlar ve sararmaya yüz tutmuş bir mısır tarlası... Horozlar ötüyor, havada kuşlar cilve cümbü...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu kitap, uzun yıllar boyunca geçirdiği çilelerle, "güneşi seyrettiğin göklere bak, aksettiği kalıplara değil" diyecek bir iç olgunluğuna varan, böylece gerçek aşkı bularak "Son Menzil"e ulaşan kişini...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
"Fakat sâkin ve insaflı olduğu zamanlarda, eski Hâlis Hoca'nın bu mâzi olmuş bîçare hüviyetin mezarı başına geçerek, onun yaşamakta iken de hayattan, ruhtan ve aşktan mahrum olarak geçirdiği kırk sene...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
“…..Oldu olası Rabbânî bir arzu, bir ilâhî irâde ile koşulduğum “yazmak” vazîfe ve fiilini yerine getirdikten sonra meydana gelen eser ile bir gûna alâkalanmak yoluna gitmemişimdir. Öyle ki müsveddeyi...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Notlar, açıklamalar, fotoğraf ve gravürlerle zenginleştirilmiş, kağıdından tasarımına kadar farklı bir sunumla hazırlanmış olan bu kitap Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nın kuruluşunun 50. Y...
%5 180,00 ₺ 171,00 ₺
0 kişi
Notlar, açıklamalar, fotoğraf ve gravürlerle zenginleştirilmiş, kağıdından tasarımına kadar farklı bir sunumla hazırlanmış olan bu kitap Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluşunun 50. Y...
%5 160,00 ₺ 152,00 ₺
0 kişi
Batı dünyasında zebün olup diz çöküşümüz, sari hastalık gibi, ne de çabuk iliğimize kemiğimize işlemiş bulunuyor. Bahusus, bu illet milli kültür zırhı giymemiş zümreler arasında kendine zemin bulup na...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺