Samipaşazade Sezai

Samipaşazade Sezai, 1859 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanlı Devletinin ilk Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Abdurrahman Sami Paşa ile Paşa'nın ikinci eşi olan Gürcü asıllı Dilarayiş Hanımın oğludur.

Samipaşazade Sezai, babasının Taşkasap'taki konağında özel eğitim gördü. Konaktaki eğitim yıllarında Farsça, Arapça, Fransızca, Almanca; daha sonra Londra'da görev yaptığı dönemde de İngilizce öğrendi. 20 yaşına kadar resmi bir görev almayarak edebiyat konusundaki bilgilerini arttırmayı tercih etti.

Maarif başlıklı ilk yazısı 1874 yılında Kamer adlı gazetede yayımlandı 3 perdelik bir piyes olan Şir isimli ilk eseri 1879 yılında yayımlanmıştır. Babasının ölümünden sonra ise Londra elçiliği ikinci katipliğine atanmıştır.

Londra'da kaldığı yıllarda İngiliz ve Fransız edebiyatını yakından izleyen Samipaşazade Sezai, 1885 yılında elçilik görevlerinin şapka giymesi yasağına uymadığı için elçilik kadrosundan azledilerek İstanbul'a döndü.

Samipaşazade Sezai, 1885-1901 yılları arasında İstanbul'da yaşadı ve edebi açıdan verimli bir dönem geçirdi.Abdülhak Hamit ve Recaizade Ekrem ile yakın dost oldu. 17-18 yaşlarında tanıştığı Namık Kemal ile sürekli mektuplaştı

Diğer Tanzimat yazarları gibi çok sayıda eser vermeyen Samipaşazade Sezai bir roman, iki küçük hikaye kitabı, hatıra ve seyahat yazıları yazmıştır. 1888 yılında bir paşazade ile cariyenin aşk öyküsünü anlattığı Sergüzeşt adlı romanı yayımlayarak Şemsettin Sami, Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendiden sonra Türk edebiyatının ilk romancıları arasına girdi.

Samipaşazade Sezai'ye 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile "Hidamat-ı Vataniyye" Tertibinden maaş bağlandı. 26 Nisan 1936 yılında İstanbul'da zatürreden öldü. Cenazesi Göksu'daki aile mezarlığına, yeğeni İclal'in yanına defnedildi.

Edebi Kişiliği

Samipaşazade Sezai, ilk eserini Namık Kemal etkisinde yazdığı "Şir" adlı eseri ile tiyatro oyunu alanında vererek roman, hikaye, hatıra, sohbet, makale ve şiir ile üne kavuştu.

Tek romanı olan Sergüzeşt, bütünüyle esaret konusunu işleyen ilk roman olarak Türk edebiyatında yer aldı; kölelik ve cariyelik siteminin eleştirildiği roman onun en ünlü eseri oldu. Kitap Besim Ömer Paşa tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir.

Romanın getirmiş olduğu ünle hikayeci yönü gölgede kalmış olsa da hikayecilik yönü çok güçlü bir yazardı. Küçük olayları konu alan hikayeleri ile kısa hikaye türünü, Türk edebiyatına soktu.

Tanzimat döneminin en genç yazarı olan Samipaşazade Sezai "Küçük Şeyler" adlı kitabı ile Servet-i Fünun yazarlarını etkilemiştir. Namık Kemal'in etkisiyle birçok hikayesinin dilini süsledi, uzun cümleler kullandı. Yazılarında romantizm ile realizmi birleştirdi. "Sanat için sanat" anlayışı ile eserler veren yazar konularını her zaman yerli hayattan seçti.Samipaşazade Sezai Kitapları
1 kişi
Küçük Şeyler sıradan insanın başına gelmesi muhtemel sıradan olayları, acıları, ümitleri, hayal kırıklıklarını, yani kimi hayat gerçeklerini ve bu gerçekler karşısında yaşanan duyguları ele alıyor. Ağ...
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
Samipaşazade Sezai’nin 1888’de yayımladığı Sergüzeşt’i 1970’li yıllarda ilk okuduğumda Kafkasya’dan kaçırılıp İstanbul’daki bir aileye ticari bir meta gibi satılan dokuz yaşındaki Dilber’in göz yaşart...
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler’i kaleme alarak basit konuların bile iyi anlatıla­rak önemli bir eser yazılabileceğini ortaya koyar. Yazar, ilk örnek olma özelliği kazanan bu hikayelerde; kaygı, özlem...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
II. Abdülhamid devrinde yazılan eser, esaret temasını işlemesi nedeniyle yazarın göz hapsinde tutulmasına neden olmuştur. Kitabın kahramanı, bir köle olan Dilber’dir. İstanbul’daki bir konakta gerçek...
%30 6,90 ₺ 4,83 ₺
0 kişi
Sergüzeşt, yazarın işlediği 'esaret' teması itibariyle önem arzeden bir romanıdır. İlk defa yayımlandığı 1889 yılında, 2. Abdülhamid dönemi şartları içinde esaret temasını işlediği için yazarının göz...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
“Sergüzeşt’i genç, gayretli ve maharetli bir mimarın tecrübe sahibi olmadan önce inşa ettiği bir binaya benzetiniz. Aldanmayacağınızı ümit ederiz.” Mizancı Murat Küçük Şeyler’le edebiyatımıza yeni bir...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Yazar (1860-1936). babası Abdurrahman Sami Paşa'nın konağında özel öğrenim gördü. Londra elçiliğinde katiplik yaptı. 2. Adülhamit zamanında paris'e kaçtı. Jöntürkler arasında yer alarak Şuray'ı Ümmet...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Küçük şeyler sıradan insanın başına gelmesi muhtemel sıradan olayları, acıları, ümitleri, hayal kırıklıklarını, yani kimi hayat gerçeklerini ve bu gerçekler karşısında yaşanan duyguları ele alıyor. Ağ...
%38 10,18 ₺ 6,31 ₺
0 kişi
Edebiyatımızda birçok ilke şahit olduğumuz Tanzimat Dönemi’nde esaret ve insan ticareti temalarını işleyen Samipaşazade Sezai’nin biricik romanı Sergüzeşt, romancılık tarihimizde romantizmden realizme...
%25 7,50 ₺ 5,63 ₺
0 kişi
Sergüzeşt, Samipaşazade Sezai’nin acıklı bir aşk hikâyesi üzerinden kölelik ve özgürlük konularını işlediği romanıdır. Yazar bu eserinde, kölelik kurumunu, Osmanlı burjuvazisini ve insanın kendisinin...
%22 9,00 ₺ 7,02 ₺
0 kişi
Hayatın içinden öyküler yazan Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler’de sıradan insanların basit gibi duran yaşamlarındaki meraklarını, arzularını, özlemlerini, korkularını, acılarını, düş kırıklıklarını, ö...
%15 8,00 ₺ 6,80 ₺
0 kişi
“O devirde bir fikir ve kalp coşkusu, bireylerden topluma, toplumdan memleketlere, memleketlerden bütün vatana sirayet ederek düşüncelerin, suskun ve durgun cereyanların kaynaklarını ihlal ediyordu. E...
%30 8,50 ₺ 5,95 ₺
0 kişi
“O devirde bir şûriş-i fikir ve kalp efrattan cemiyete, cemiyetten memleketlere, memleketlerden bütün vatana sirayet ederek düşüncelerin, sakit ve rakit cereyanların menabiini ihlal ediyordu. Edebiyat...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
“Çünkü seni seviyordum. Zararı yok... İlk gördüğüm zaman senin gözlerin kalbimde öldürücü yaralar açmıştı. Zaten yaşayamazdım.”
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt adlı eserini Londra'daki elçilik görevinden azledildiği ve edebiyat ile yoğunlaştığı 1888'de yayımlamıştır. Romanda esir bir kız olan Dilberin yaşam serüveni anlatılmıştı...
%25 8,90 ₺ 6,68 ₺
0 kişi
Bu romanda XIX. yüzyılda bütün dünyada güncel bir tema haline gelen esaret konusu işlenmiştir. Eserde daha çok romantik bakışla toplumdaki sosyal bir yara gündeme getirilir. Amacı esaret kurumunun ins...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
“Yeni esirlerden ikisi, henüz on altı veya on yedişer yaşında idi. Kafkasya’nın bu iki parlak yüzünün yanında üçüncü olarak tutulan kız ise yaklaşık olarak sekiz dokuz yaşlarında idi. Küçük esirin saç...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Tanzimat döneminin ikinci kuşak yazarları arasında yer alan Samipaşazade Sezai, adını edebiyat tarihine yazan Sergüzeşt adlı eserinde; 19. yüzyılda bütün dünyada güncel bir tema haline gelen esaret ko...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Türk edebiyatının modern anlamda “ilk hikayesi”Kendisinden beklenilen yalnız güldürmek. Bak, kalbinin kırık olduğu bu durumda, gözyaşları içinde boğulduğu şu ümitsiz ve dargın halde herkes kahkahalarl...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺