Scott RedfordScott Redford, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Anadolu Selçuklu Bahçeleri, Cumhuriyet Döneminde Geçmişe Bakış Açıları: Klasik ve Bizans Dönemleri, Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu, Legends of Authority: The 1215 Seljuk Inscriptions of Sinop Citadel, Turkey, Spolia Reincarnated, Taşa Yazılan Zafer / Victory Inscribed olarak sayılabilir.

Scott Redford kitapları; Eren Yayıncılık, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ANAMED, Koç Üniversitesi Yayınları, Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Scott Redford tarafından yazılan son kitap "Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu", Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ANAMED tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Scott Redford Kitapları
0 kişi
erlives of Objects, Materials, and Spaces in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Era At the cutting edge of spolia studies, the collected essays in this volume explore diverse forms and types of r...
%25 92,59 ₺ 69,44 ₺
0 kişi
Scott RedfordJames Crow’un bölümü ve O. Özel, A.C.S. Peacock ve A. Saunders’ın katkılarıyla Elinizdeki kitap, Sinop içkalesindeki Selçuklu yazıtlarını yeniden gündeme getiriyor ve inceliyor. İlk defa...
%25 83,33 ₺ 62,50 ₺
0 kişi
Anadolu Selçuklu hanedanının kentlerine ait, sulanan art bölgelerin parçasını oluşturan, sultanların sahip olduğu bahçeler, söz konusu zenginliğin bir kısmını oluşturmuştur. 11. yüzyılın sonundan itib...
%26 75,00 ₺ 55,50 ₺
0 kişi
Surlarla çevrili içkaleler bin yıl boyunca hükümdarlar ve ordular için mesken, seçkinler için de iktidarlarını somutlaştıran kutsal merkezler oldu. Mimarlık tarihinde üzerinde pek durulmayan, genellik...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
0 kişi
Scott RedfordWith a chapter by J. Crow and contributions by O. Özel, A.C.S.Peacock, A. Saunders, and W.M. Thackston, Jr.This book reintroduces and reexamines the Seljuk inscriptions from the walls of...
%25 83,33 ₺ 62,50 ₺
0 kişi
Devşirme malzeme (spolia) çalışmaları üzerine en yeni araştırmalardan ortaya çıkan bu yayın ve içerisindeki makaleler, yüzyıllar boyunca Anadolu’da meydana gelmiş çeşitli şekil ve türlerdeki yeniden k...
%25 92,59 ₺ 69,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Arkeoloji ve sanat tarihi disiplinlerinde geçen yüzyıla ait belirli konuların ürettikleri büyük anlatı ve söylemlerle birlikte eleştirel olarak yeniden ele alınması, son yirmi yılda üstünde çok durula...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu Selçuklu hanedanının kentlerine ait, sulanan art bölgelerin parçasını oluşturan, sultanların sahip olduğu bahçeler, söz konusu zenginliğin bir kısmını oluşturmuştur. 11. yüzyılın sonundan itib...
%26 55,56 ₺ 41,11 ₺