Şefik CanŞefik Can, Biyografi, Din & Mitoloji, Edebiyat kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Klasik Yunan Mitolojisi, Mesnevi Hikayeleri, Mevlana, Mevlana ve Eflatun, Okullar İçin Mesnevi’den Seçmeler olarak sayılabilir.

Şefik Can kitapları; İnkılap Kitabevi, Kurtuba Kitap, Ötüken Neşriyat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Şefik Can tarafından yazılan son kitap "Mevlana ve Eflatun", Kurtuba Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Şefik Can Kitapları
0 kişi
Yâ Hazreti Mevlâna! Feyizli hayatın ve mübarek eserlerin hakkında yüz yıllardan beri çok kitaplar yazıldı, çok sözler söylendi. Yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada, seni tanıyanlar pek çok, hakkınd...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Hz. Mevlana vahdet-i vücut görüşlerini ve tasavvufi hakikatları açıklarken konuların daha iyi anlaşılması için bazı hikayeler söylemiştir. Bu hikayeler Kelile ve Dimne'den, tarihten, Kur'an kıssaların...
%25 62,00 ₺ 46,50 ₺
2 kişi
Dünya üzerinde hayat başladıktan milyonlarca sene sonra, varlıkların en güzeli, en şereflisi, en mükemmeli olan insan yaratıldı. İnsanlar yeryüzünde görülüp ve düşünmeye ve hayal kurmaya başladıkları...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Millî Eğitim Bakanlığı'nın tavsiyesinin doğurduğu ihtiyacı karşılamak üzere Mesnevî'de yer alan kısa hikayelerden oluşan bir derlemedir. Girişte Hazret-i Mevlana'nın hayatı ve eserleri hakkında özet b...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Büyük feylesof Eflâtun ile büyük mutasavvıf Mevlânâ, kâinatı yaratan varlığı arama, bulma, anlama ve anlatma bakımından aynı gayreti sarf etmişlerdir. Fikirlerini ve sezişlerini birbirlerine çok benze...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Şefik Can 1326 (1910) senesinde, Erzurum'un Tebricik Köyü'nde doğdu. İlkokulu Sivas Yıldızeli'nde bitirdi. Kuleli Askeri Lisesi'ni 1929'da, Harp Okulu'nu da 1931 yılında tamamladı.Sonra Milli Savunma...
%30 32,87 ₺ 23,01 ₺