Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1865 yılında Filibe, Bulgaristan'da doğmuştur. ilköğrenimini Filibe'de tamamladıktan sonra, bir süre Filibe Müftüsünden Arapça ve temel İslam bilimleri eğitimi almıştır. Daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Mektebini bitirmiştir.

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, batılaşma süreciyle beraber Osmanlı aydınında gittikçe daha baskın olarak ortaya çıkan bilimin kesinliğine ve değerine olan metafizik ve dinsel inanma ve kabullenme olgusundan farklı bir bilim anlayışını Türk düşüncesine ilk defa getirenlerden biri olmasıyla Türkiye'de bilim felsefesinin öncüsü durumundadır.

Materyalizmin ruhu beynin fonksiyonları olarak ele alan görüşü reddeden Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi,'ye göre bedenden bağımsız ve mahiyetçe ondan ayrı bir ruh vardır, ayrıca ruhun bedenin ölümünden sonra dağılmayarak hayatına devam etmesi fikri akla aykırı ve çelişik değildir.

Ahmet Hilmi, geleneği sorgulayan modernist bir düşünürdür. Bu açıdan İslam medeniyetindeki kültür ve düşünce hareketleri ile sorunlarını ele aldığı Tarih-i İslam (İslam Tarihi) adlı eseri dikkat çekmektedir.Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Kitapları
1 kişi
“Bu kitabı, hakikat aşkıyla yanan, akılla kavranamayacak konuları merak eden insanların zevkle okuyacağı kanaatindeyim.” Filibeli Ahmed Hilmi kitabını böyle takdim ediyor okurlarına. 1865 yılında Bulg...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
“Efendiler! Vatan ve milletimizi yükseltmek için, mevcut felsefe mesleklerinden hangisini seçmenin uygun olacağını bana soruyorsunuz. Bilmem ki bu sorunun her insaflı vicdanı ezecek kadar ağır olduğu...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
1914 yılında 49 yaşında vefat eden Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin eserleri aradan 104 yıl geçmesine rağmen henüz tam olarak kültür dünyamıza kazandırılabilmiş değil. Bütün hikayelerini bir ara...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
A‘mak-ı Hayal, yazarın “hakikat” konusunda­ki kanaatini dile getiren ve daha çok “vahdet-i vücud” fikrinin hakim olduğu tasavvufî ve ahlaki bir romandır. Eserdeki olaylar mezarlıktaki bir kulübede yaş...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Eserin iki kahramanından biri Râci, diğeri hakikati bulmakta ona yol gösteren Aynalı Dede isimli meczuptur. Eserin şahıs kadrosunda ayrıca Râci’nin arkadaşı Sâmi ile doğu düşünce tarihi ve masal düny...
%35 10,00 ₺ 6,50 ₺
0 kişi
Alegorik bir üslûpla tasavvufî ve felsefî konuları işleyen A‘mâk-ı Hayâl, Şehbenderzâde Ahmet Hilmi’nin önemli eserlerindendir. İhtiva ettiği tipler ve işlediği sosyal olaylar bakımından yazarın eğili...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
“Gençler! "Vatan ve milletimizi yüceltmek için, mevcud felsefî doktrinlerden hangisini seçmenin uygun olacağını bana soruyorsunuz. Bilmem ki, bu sorunun her insaflı vicdanı ezecek kadar ağır olduğunu...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Filibeli Ahmed Hilmi'yi vefatının 100. yılında saygıyla anıyoruz. "Bu eser, yaralı bir kalbin eninidir. İhtimal ki bu enini çok görenler, itiraz edenler olur. Biz onlara sorarız : Ne hakla? Hayattan...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
A'mak-ı Hayal, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin şaheseridir. Bu vasfı taşıyan her eser gibi A'mak-ı Hayal de zamanın yıpratıcı tesirine uğramamış, bilakis zaman geçtikçe daha çok alaka gösterile...
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
A’mak-ı Hayal, Cumhuriyet öncesi edebiyatımızın hem en şanslı hem de en şans­sız kitabıdır. İlk baskısının (1910) üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine karşın hala ilgi görmesi, sevilerek okunm...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
A’mak-ı Hayal, Raci’nin, “nokta olduğunu” fark edip, noktadan Merkez’e akacak bir yol arayışına girmesinin hikayesi ve “aşağı” ile “yukarı” arasındaki meydan muharebesinin bir sonucudur. İnsan bu aray...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Edebiyat tarihimiz açısından, padişaha ithaf edilmiş olan ilk ve tek Türk romanı olma özelliğini taşıyan Öksüz Turgut, her bölümde güçlü bir hamasetin varlığı görülecek olan tarihî bir romandır. Niğbo...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺