Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1865 yılında Filibe, Bulgaristan'da doğmuştur. ilköğrenimini Filibe'de tamamladıktan sonra, bir süre Filibe Müftüsünden Arapça ve temel İslam bilimleri eğitimi almıştır. Daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Mektebini bitirmiştir.

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, batılaşma süreciyle beraber Osmanlı aydınında gittikçe daha baskın olarak ortaya çıkan bilimin kesinliğine ve değerine olan metafizik ve dinsel inanma ve kabullenme olgusundan farklı bir bilim anlayışını Türk düşüncesine ilk defa getirenlerden biri olmasıyla Türkiye'de bilim felsefesinin öncüsü durumundadır.

Materyalizmin ruhu beynin fonksiyonları olarak ele alan görüşü reddeden Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi,'ye göre bedenden bağımsız ve mahiyetçe ondan ayrı bir ruh vardır, ayrıca ruhun bedenin ölümünden sonra dağılmayarak hayatına devam etmesi fikri akla aykırı ve çelişik değildir.

Ahmet Hilmi, geleneği sorgulayan modernist bir düşünürdür. Bu açıdan İslam medeniyetindeki kültür ve düşünce hareketleri ile sorunlarını ele aldığı Tarih-i İslam (İslam Tarihi) adlı eseri dikkat çekmektedir.Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Kitapları
0 kişi
“Efendiler!Vatan ve milletimizi yükseltmek için, mevcut felsefe mesleklerinden hangisini seçmenin uygun olacağını bana soruyorsunuz. Bilmem ki bu sorunun her insaflı vicdanı ezecek kadar ağır olduğunu...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
A’mak-ı Hayal (Hayal Derinlikleri)’de Ahmet Hilmi Bey, roman kahramanı Raci’nin kişiliğinde,felsefenin insanı gerçek mutluluğa ulaştıramayacağını kanıtlamak istemiştir. O’nun için gerçek mutluluk,Alla...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
1914 yılında 49 yaşında vefat eden Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin eserleri aradan 104 yıl geçmesine rağmen henüz tam olarak kültür dünyamıza kazandırılabilmiş değil. Bütün hikayelerini bir ara...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
A‘mak-ı Hayal, yazarın “hakikat” konusunda­ki kanaatini dile getiren ve daha çok “vahdet-i vücud” fikrinin hakim olduğu tasavvufî ve ahlaki bir romandır. Eserdeki olaylar mezarlıktaki bir kulübede yaş...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Kitabın yazarı Filibeli Ahmed Hilmi Efendi, “Bu kitabı, gerçek aşkıyla yanan, akılla anlaşılması mümkün olmayan konuları merak eden insanların zevkle okuyacağı kanaatindeyim.” diyerek takdim etmiştir....
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Eserin iki kahramanından biri Râci, diğeri hakikati bulmakta ona yol gösteren Aynalı Dede isimli meczuptur.Eserin şahıs kadrosunda ayrıca Râci’nin arkadaşı Sâmi ile doğu düşünce tarihi ve masal dünyas...
%32 10,00 ₺ 6,80 ₺
0 kişi
Alegorik bir üslûpla tasavvufî ve felsefî konuları işleyen A‘mâk-ı Hayâl, Şehbenderzâde Ahmet Hilmi’nin önemli eserlerindendir. İhtiva ettiği tipler ve işlediği sosyal olaylar bakımından yazarın eğili...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Bir gün, bir cesette hapsolduğumu hissediyor gibi acı veren bir hisle inlerken güya kâinatın bütün zerrelerine emanet olarak verilen sırlar birer birer bulunduğum cesette toplanmaya başladı. Renksiz v...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
“Gençler!"Vatan ve milletimizi yüceltmek için, mevcud felsefî doktrinlerden hangisini seçmenin uygun olacağını bana soruyorsunuz. Bilmem ki, bu sorunun her insaflı vicdanı ezecek kadar ağır olduğunu d...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Allah'ın varlığını ispat gayesiyle yazılmış, "yoktur" iddialarını çürüten eser...Batı felsefesine ve felsefe problemlerine hakim, enerjik, gayretli ve çok verimli olarak bilinen Filibeli Ahmed Hilmi’n...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Filibeli Ahmed Hilmi'yi vefatının 100. yılında saygıyla anıyoruz."Bu eser, yaralı bir kalbin eninidir. İhtimal ki bu enini çok görenler, itiraz edenler olur. Biz onlara sorarız : Ne hakla?Hayattan mak...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Şehbenderzade’nin vefatının 100. yılında yayına hazırladığımız bu çalışmanın kusursuz olduğu iddiasında değiliz; ancak A‘mak-ı Hayal’in bugüne kadar yapılan baskılarındaki fahiş hataların, gazete sayf...
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
İnsanlar “mutluluk” kelimesini, bütün hüzünlerini bir defada anlatabilmek için icat etmişlerdir...Dünya hayatına dalıp gitmiş olan Raci, onu tatmin etmeyen sahte eğlenceler ve yaşam mücadelesi içinde...
%30 19,00 ₺ 13,30 ₺
0 kişi
A'mak-ı Hayal, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin şaheseridir. Bu vasfı taşıyan her eser gibi A'mak-ı Hayal de zamanın yıpratıcı tesirine uğramamış, bilakis zaman geçtikçe daha çok alaka gösterile...
%25 110,00 ₺ 82,50 ₺
0 kişi
İyi yetiştirilmiş ve inançlı bir genç olan Raci; maddi ve manevi ilimleri öğrenir, ardından pek çok kitap okur. Fakat öğrendiği bilgi yığını arasında kendini huzursuz ve şüphe içinde hissetmeye başlar...
%22 45,00 ₺ 35,10 ₺
1 kişi
“Ben niyet ettim ki bu hayatı; dünyaya niye geldiğimizi, ne olacağımızı, bizi göndereni anlamadan terk etmeyeyim. Ah ne olurdu ki bu suallere ben ispatî veya inkârî birer cevab verebileyim!”Şehbenderz...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
"A'mâk-ı Hayâl, yeni harflerle ve sadeleştirilmiş olarak birçok kez basıldığı halde, ciddi bir değerlendirmeye neden konu olamamıştır? Bu sorunun yanıtı, yine yayınların kendisindedir. Bu yayınlar, ne...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Orijinal ismi “Öksüz Turgut” olan bu roman ilk defa 1910 yılında Hikmet Matbaası’nda basılmıştır. Elinizdeki metin orijinal eserin Latinize edilip , Türkçe’ye uyarlanmış halidir. Romanda Yıldırım Beya...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
“Bu kitabı, hakikat sırrına ermiş vicdanlar, naif konuları seven insanlar zevkle okuyabilirler. Bir asırdır, bu muhit ve bu millet hayli alimler yetiştirdi ve daha birçokları yetişecektir.Okuyucularım...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺