Selim ÖzarslanSelim Özarslan, Akademik, Araştırma - İnceleme, Din & Mitoloji kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Günah Musibet İlişkisi Üzerine, Günümüz Kelam İnanç Problemleri, Günümüz İnanç Problemleri, Kelam Tarihi, Pezdevi'nin Kelami Görüşleri, İslam İnanç Esasları / Akaid Esasları olarak sayılabilir.

Selim Özarslan kitapları; Diyanet İşleri Başkanlığı, Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Selim Özarslan tarafından yazılan son kitap "İslam'da Ölüm ve Diriliş Öğretisi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Selim Özarslan Kitapları
0 kişi
Kelam (teoloji), Allah, insan ve kainat arasındaki ilişkiyi irdeleyen, alemde olup biten tüm olgu ve olayları Allah ile irtibatlandırıp ilişkilendiren insanî bir ilimdir. Yine Kelâm, ilahî söz olan Ku...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Modern insanın içinde bulunduğu ruhsal bunalımların, diğer bir deyişle inanç problemlerinin temelinde hiç şüphesiz ki pozitivist eğitim ve dünya görüşü, kapitalist düşüncelerin beslediği maddeci hayat...
%8 24,00 ₺ 22,08 ₺
0 kişi
İnsanlık yaratılışından beri hayatın anlamını çözmeye çalışmış, bu şekilde huzura kavuşacağını düşünmüştür. Ancak yaşadığı hayata baktığında onu üzen, ruhunu sıkan, hoşlanmadığı birçok musibetle karşı...
%8 18,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Ölüm ve ölüm ötesi hayat düşüncesi veya inancı insanoğlunu bu geçici dünya hayatında en çok meşgul eden konuların başında yerini almıştır. Çünkü insan görmek ve bilmektedir ki bu dünyadaki bütün varlı...
%8 32,00 ₺ 29,44 ₺
Tükendi
%8 19,00 ₺ 17,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Kelam, ilahi söz olan Kur’an-ı Kerim’in temelde itikat ve inançla ilgili ayetlerinin (İslâm inanç esaslarının) anlaşılması ve yorumunu esas alan, İslâmî ilimlerin de temelini oluşturan bir bilim dalıd...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ebu'l - Yusr Muhammed Pezdevi kendisi ve eserleri üzerinde çok az çalışma bulunan önemli Maturidi kelamcılarındandır. Kelam, ilahi söz olan Kur'an-ı Kerim'in temelde itikat ve inançla ilgili ayetlerin...
%10 3,50 ₺ 3,15 ₺