SempozyumSempozyum, Akademik, Başvuru Kitapları, Bilim kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 500. Yılında Amerika, Avrupa Birliği Devlet ve STK’lar, Cemil Meriç ve Bu Ülkenin Çocukları (Edisyon), Cumhuriyetimizin 75. Yılında Üniversitelerimiz, Devrimci Cumhuriyet’in Eğitim Politikaları, Eyüp: Dün / Bugün olarak sayılabilir.

Sempozyum kitapları; Bağlam Yayınları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İz Yayıncılık, Kaynak Yayınları, Metis Yayınları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Türkiye Felsefe Kurumu, Yapı Kredi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Sempozyum tarafından yazılan son kitap "Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyum 17-18 Aralık 1992", Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Sempozyum Kitapları
0 kişi
"Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek: Yeni Bir Kavrayışa Doğru" sempozyumu Şubat 1998'de yapıldı. Düzenleyici iki dergi, Toplum ve Bilim ile Defter dergisi, sempozyumdan beklentilerini şöyle ifade etmiş...
%25 49,50 ₺ 37,13 ₺
0 kişi
"...Türkiye hala yükseköğretime milli gelirinin %1’ini dahi ayırmayan bir ülke. Bütün toplam eğitim harcamaları, kamusal eğitim harcamaları olarak, milli gelirin %4’ünün altında kalıyor. Bu durumun ço...
%25 4,50 ₺ 3,38 ₺
0 kişi
"Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları-Devlet İlişkileri" ile "Türkiye-Avrupa Birliği Bütünleşmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumları diz...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Tarih Vakfı’nın Kültür Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği Eyüp projesi çerçevesinde, 11–12 Aralık 1993'te Eyüp için bir sempozyum yapılmıştı. Sempozyumda sunulan bildirilerden bir kısmını kapsaya...
%26 23,50 ₺ 17,39 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap ilki 1994 yılında beş sivil toplum kuruluşunun düzenleyiciliğinde gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları sempozyumlarının on birincisinde yapılan oturumların derlemesini içermekted...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
Tükendi
0 kişi
... Günümüzde on, oniki binyıl kadar önce başlayan yerleşik yaşama geçiş sürecinin, içinde bulunduğumuz yüzyılın son çeyreğinde ne kadar sorunlu bir kentleşmeye dönüştüğünü, hepimiz yaşayarak görüyoru...
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
Tükendi
0 kişi
27-28 Aralık 1997´de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi tarihî bir toplantıya sahne oldu. Toplantının başlığı, “Modern Zamanlarda Bir Türk Entelektüeli, Cemil Meriç Günleri” idi. Tıklım tıklım dolu sal...
%25 5,56 ₺ 4,17 ₺
Tükendi
0 kişi
İşçi Partisi tarafından düzenlenen "Devrimci Cumhuriyet İçin Eğitim Kurultayı", 6-7 Aralık 1997 günlerinde Ankara'da toplandı. Kurultay sonuç bildirgesi, 9 Aralık'ta, Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlen...
%25 4,63 ₺ 3,47 ₺
Tükendi
0 kişi
Kültür pahalı idi ve onun pahalılığı yüzyıllardır niçin esas itibariyle aristokrasilerin bir sporu olduğunu açıklamaya yardımcı olur.Özel ilgiyi hak eden bir diğer statejik fiyat, aslında faiz oranı o...
%4 22,00 ₺ 21,12 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih Vakfı’nın düzenlediği 1. Uluslararası Tarih Kongresi’nde çeşitli disiplinlerden yerli ve yabancı bilim adamları, Osmanlı’nın kuruluşundan günümüze kadarki tarih kesitinde geniş bir yelpazeyi kap...
%26 29,63 ₺ 21,93 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih Vakfı'nın düzenlediği Üçüncü Uluslararası Tarih Konrgesi'nin konusu "Tarih Yazımında ve Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme" idi. Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin de vurguladığı g...
%26 13,89 ₺ 10,28 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarihin seçkinlerin öyküsünden ibaret olmadığına inanan toplumsal tarihçiler, günümüzde, sınıfına, ırkına, dinine, cinsiyetine, yaşına bakılmaksızın bütün insan gruplarını içeren bir tarih bilimi oluş...
%26 18,52 ₺ 13,70 ₺
Tükendi
%35 6,48 ₺ 4,21 ₺
Tükendi
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺