Şemsettin SamiŞemsettin Sami, Edebiyat, İş Bankası Kültür Yayınları - Türk Edebiyatı Klasikleri, Roman kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Taaşşuk-i Talat ve Fitnat, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Günümüz Türkçesi) olarak sayılabilir.

Şemsettin Sami kitapları; Altın Post Yayıncılık, Antik Kitap, Araf Yayınları, Dorlion Yayınevi, Halk Kitabevi, İş Bankası Kültür Yayınları, Kırmızı Çatı Yayınları, Mutena Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Şemsettin Sami tarafından yazılan son kitap "Taaşşuk-i Talat ve Fitnat", Dorlion Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Şemsettin Sami Kitapları
2 kişi
İlk görüşte âşık olan Talat ve Fitnat’ın trajik hikâyelerinin anlatıldığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat romanı, dönemin kadın erkek ilişkilerini, görmeden yapılan evliliklerin doğurduğu sorunları ele alır...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Görücü usulü evliliğin yol açtığı trajik olayları konu edinen romanda Talat, ilk görüşte âşık olduğu Fitnat’ı görebilmek için kadın kılığında İstanbul sokaklarında dolaşır. Kadının kamusal alanda karş...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Kasım 1872'den 1873 yazına değin Hadîka gazetesinde tefrika edilmiş, kitap olarak ilk basımı 1875 yılında yapılmıştır. Acıklı bir aşk hikâyesini anlatan bu eser Osmanlıca ha...
%25 11,00 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
“Hem sevmek hem de sevdiğin kişi tarafından sevilmek! Dünyada bundan iyi şey yoktur.”Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat’ın Âşık Oluşu), Türk Edebiyatında Batılı anlamda yazılan ilk roman örneğ...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Aşk işitirler ama aşk denilen şeyin o anda hissettikleri hal olduğunu bilmezler, işte tabiat bütün insanlara aşkı eşitçe dağıtıp hiç kimseyi mahrum bırakmamıştır. Akılsız, ilimsiz, huy yumuşaklığından...
%30 9,50 ₺ 6,65 ₺
0 kişi
Aşk işitirler ama aşk denilen şeyin hemen hissettikleri hassa olduğunu bilmezler, işte tabiat bilcümle nev-i beni-âdeme aşkı müsavat üzere taksim eyleyip hiç kimseyi mahrum bırakmamıştır. Akılsız, ili...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
“Dil, hakikaten insanın en temel özelliklerindendir. Binlerce çeşit hayvan arasında dil, sadece insana mahsustur. Her ne kadar dilden kastettiğim derdini ifade etme meselesi olsa da, hayvanlar dahi ih...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Mehmet Kaplan, 1872’de basılan Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat romanını “eski örf ve âdetlerin baskısına, ailenin gençler üzerindeki tahakkümüne bir protesto” olarak görür. Gerçekten de e...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Talat küçük bir çocukken babasını kaybeder. Onu annesi Saliha Hanım büyütür. Talat delikanlılık döneminde bir dairede iş bulur. Her gün daireye gidip gelirken uğradığı Hacı Mustafa'nın dükkanında Fitn...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Şemsettin Sami, Tanzimat edebiyatının en önemli yazarlarından birisidir. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Tanzimat dönemi edebiyatının ilk Batılı ürünlerinden bir olup aynı zamanda Türk edebiyatının ilk tel...
%22 14,00 ₺ 10,92 ₺
0 kişi
“Baban doğru söylemiş, bu sevda değil de nedir? Seni gidi yere bakan yürek yakan seni! Onun için yataktan kalkar kalkmaz okula gidiyorsun. Ben de derse hevesin vardır da ondan zannederim, halbuki sen...
%32 8,00 ₺ 5,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Şemsettin Sami (1850-1904), yazı ve konuşma dilinin ayrı olmasına karşı çıkmış Türkçe’nin kendini bulma aşamalarında önemli görevler üstlenmiş dil uzmanı ve romancımızdır.Bu kitabımızda, yazarın aynı...
%22 13,00 ₺ 10,14 ₺
Tükendi
0 kişi
Üvey babası tarafından evden dışarı çıkmasına müsaade edilmeyen Fitnat için aşk, penceresinin önünden geçiyordu. Koca dünyadan bir iğne deliğine bakar gibi Fitnat’ın penceresine bakmak da Talat’ın pay...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Şemsettin Sami (1850-1904), yazı ve konuşma dilinin ayrı olmasına karşı çıkmış Türkçe’nin kendini bulma aşamalarında önemli görevler üstlenmiş dil uzmanı ve romancımızdır.Bu kitabımızda, yazarın aynı...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
Tükendi
0 kişi
Romanın kahramanı Mansur, yüzyıllar boyunca Cezayir’de yaşamış bir Osmanlı ailesinin oğludur. Cezayir, Fransız sömürgesi haline geldiğinde Fransa’ya tıp öğrenimini yapmaya yollanmıştır. Roman, Mansur’...
%28 8,33 ₺ 6,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan Kamus-i Türkinin de yazarı olan Şemsettin Sami, Tanzimat Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından biridir. Görür görmez aşık olduğu kadın uğruna, o...
%32 6,94 ₺ 4,72 ₺