Şerafettin Turan

Şerafettin Turan 13 Haziran 1925 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olmuştur. 

Mezun olduktan kısa bir süre sonra Ankara Üniversitesinde asistan olarak göreve başlamış ve hazırlamış olduğu teziyle doktorasını yapmıştır. Yine hazırlamış olduğu teziyle önce doçent sonrasında yaptığı çalışmasıyla profesör ünvanını almıştır. Yazar 2015 yılında Ankara'da hayatını kaybetmiştir. 
Şerafettin Turan Kitapları
0 kişi
Alanındaki uzmanlığı, sadece akademideki sıfatlarıyla kanıtlanan bir akademisyen değil Şerafettin Turan. Osmanlı tarihinin enteresan bir dönemine odaklanıyor Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgala...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Şerafettin Turan, 4 kitap olarak tasarladığı Türk Devrim Tarihi'nde olayları bütün yönleriyle ele almaktadır. 1. kitapta 'İmparatorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişe', 2. kitapta 'Ulusal Direnişten Türk...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
“Karşı devrim”e dur diyerek daha çağdaş, daha özgür ve kalkınmasını tamamlamış bir ülkede yaşamak istiyorsak “Cumhuriyet kazanımları”nı çok iyi bilmek, sahip çıkmak ve bilinçli bir şekilde savunmasını...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurluşundan bu yana yetmiş dokuz yıl geçti, ama "Yeni Türkiye'nin oluşumunu öncesi ve sonrasıyla irdeleyen bir tarih henüz ortaya çıkmadı.Şerafettin Turan, çağdaşlaşmayı amaç e...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Denizci İtalyan devletleri daha 10. yüzyıl sonlannda Bizans İmparatorluğu'ndan elde ettikleri haklarla Levante'ye yayılmışlar ve Anadolu ile Rıuneli'nin birçok şehirlerinde yerleşerek küçümsenemeyecek...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Türk Devrim ve Kültür Tarihine eserleriyle büyük katkılarda bulunan değerli hocamıza saygıyla…Tarihe, dile ve kültüre ilişkin 100’ü aşan esere imza atan; Türk-İtalyan ilişkileri konusundaki araştırmal...
%25 67,00 ₺ 50,25 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yaklaşık doksan dört yıl geçti; ama “yeni Türkiye”nin oluşumunu, “öncesi” ve “sonrası”yla irdeleyen bir tarih henüz ortaya çıkmadı.Şerafettin Turan, çağdaş...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
"Tarih, zaman boyutu içinde toplumsal yaşamın her yöndeki gelişme ve değişmelerini sergileyen bir alan olduğu için biz de Türk kültürünü bu açıdan ele almış bulunuyoruz... 1976'dan bu yana DTCF'de ver...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yaklaşık yetmiş yıl geçti, ama yeni Türkiye'nin oluşumunu öncesi ve sonrasıyla irdeleyen bir tarih henüz ortaya çıkmadı. Şerafettin Turan, çağdaşlaşmayı am...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
İsmet İnönü'nün yaşamını yazmak, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir dönemini de aydınlatmaktır. Şerafettin Turan uzun süren araştırma sonucu yazdığı "İsmet İnönü"de, bir ulusun geleceğine...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve görkemli dönemi sayılan Kanuni Süleyman'ın saltanat yıllarında, Şehzade Mustafa'nın ve arkasından Beyazid'in adlarıyla anılan karşıt hareketler, kuşkusuz çelişkil...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Mustafa Kemal Atatürk'e ve dönemine ilişkin olarak yurtiçinde-dışında yapılan araştırma ve yayınların küçümsenemeyecek bir sayıyı bulduğu yadsınamaz. Ancak bu yayınlarda genellikle Türk Kurtuluş Savaş...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
1973'te Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına bağlı mahkemede yargılandı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren ve beraatla sonuçlanan bu dava, aslında ülkenin 12 Mart 1971'de başlayan dönemde içinde bulunduğu dalg...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yaklaşık doksan dört yıl geçti; ama “yeni Türkiye”nin oluşumunu, “öncesi” ve “sonrası”yla irdeleyen bir tarih henüz ortaya çıkmadı.Şerafettin Turan, çağdaş...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Şerafettin Turan, 4 kitap olarak tasarladığı Türk Devrim Tarihi'nde olayları bütün yönleriyle ele almaktadır. 1. kitapta 'İmparatorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişe', 2. kitapta 'Ulusal Direnişten Türk...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Elinizdeki yapıt,Türkçenin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan akışını, cumhuriyetimiz kurulmadan önceki durumunu Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nun 1932-1983 arasındaki öyküsünü, 1983'ten sonra olup...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, yazarlar ve kitaplar sözkonusu olduğunda, O'nun salt bir olayın ya da bir düşünce akımının izleyicisi olmayıp, değişik görüş ve...
%10 4,00 ₺ 3,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İsmet İnönü’nün yaşamını yazmak, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir dönemini de aydınlatmaktır. Şerafettin Turan uzun süren araştırma sonucu yazdığı İsmet İnönü’de, bir ulusun geleceğine...
%25 35,19 ₺ 26,39 ₺