Serdar KaleSerdar Kale, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, Sorularla Konkordato, Yeni Konkordato Hukuku olarak sayılabilir.

Serdar Kale kitapları; Adalet Yayınevi, Beta Yayınevi, On İki Levha Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Serdar Kale tarafından yazılan son kitap "Yeni Konkordato Hukuku", Adalet Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Serdar Kale Kitapları
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
Medeni usul ve icra iflas hukukçusu olarak fikri mülkiyet hukuku alanındaki çalışmalarımın başlangıcı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki asistanlık yıllarıma dayanmaktadır. Medeni Usul ve İcra...
%8 90,00 ₺ 82,80 ₺
0 kişi
Yargılama hukukunda birçok hüküm taraflar ve tarafların nitelikleri hakkındadır. Taraf kim olacaktır sorusuna verilecek cevap, yargılamanın her aşamasında büyük önem arz eder. Nitekim mahkemeye başvur...
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabımızın birinci baskısı kısa sürede tükenmiş ve uygulamada birçok avukat ve hakim kitabı bulamadığından yakındığı için, ikinci baskının yapılmasına karar verilmiştir. Ancak, bu arada 28/02/2018 ka...
%8 180,00 ₺ 165,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Ülkemizde yaklaşık on beş yıldır geniş bir uygulama alanı bulan iflasın ertelenmesi kurumuna, olağanüstü hal süresince başvurulamayacak olması sebebiyle, zor duruma düşmüş tacirlerin iflasına mani ola...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
%15 32,41 ₺ 27,55 ₺
Tükendi
0 kişi
7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflas Kanunu m. 285 – 309 Şerhi Yabancı ülkelerde yatırım yapmak isteyen iş çevrelerine yönelik olan Dünya Bankası İş Ortamı Raporları (Doing Business), 2003 yılın...
%8 145,00 ₺ 133,40 ₺